Snart World Gifted-konferanse og inntrykk fra Parent Day 2015 i Odense

logoWCGTCJa, så er man i Odense og klar for World Gifted-konferansen 2015 som går igang i morgen. Jeg må innrømme at det er stas være her. Både for å treffe andre som er interessert i det samme fagfeltet, men også for å lytte til – og samtale med – så mange av de «store navn» jeg har lest artikler og bøker av siden 2009. Mennesker som har bidratt i feltet i 20, 30, 40 år… Det er til å bli månebedotten av enkelte ganger (takk Cecilie, det begrepet passet!). Read the rest of this entry

Kom til Nordisk talentkonferanse 2015!

NB! Nordisk Talentkonferanse 2015 er dessverre avlyst. Vi oppsummerer erfaringene hittil og planlegger nå en ny Nordisk talentkonferanse høsten 2016. Følg med her og på nettsiden til ScienceTalenter.dk for informasjon. Nordisk Talentnettverk har også en lukket facebook-gruppe. Ta kontakt dersom du ønsker å delta der. Read the rest of this entry

Flink-flink-flink? Å seile igjennom skolen er ikke (bare) bra!

Kristine er flink, hun. Alt riktig på matteprøven. «Bra jobba, Kristine». Lange historier med velutviklet språk. «Super historie, Kristine!». Alt rett på ukeprøven. Alt rett på gloseprøven. «Bra jobba!»

Hun seiler igjennom barnskolen med strålende resultater, skryt fra lærere og foreldre. «Du er så flink!» (Kan vi stryke det ordet fra norsk ordliste? Noen?..)

Når eleven (som Kristine) seiler gjennom skolen uten å møte faglig motstand er det sannsynlig at han/hun utvikler en skolefaglig identitet som sier «Jeg er flink og det betyr at jeg ikke jobber/spør om hjelp» bl.a. Read the rest of this entry

Tilbud på matematikkressurser fra GetSmart akkurat nå

Har du vært borti GetSmart-produktene? De anbefales på det varmeste som en god måte å variere innøving av matematikk-områder som tild, volum, posisjonssystemet osv. GetSmart har også kommet med kort for norskfaget, så her kan det varieres fremover. Akkurat nå er GetSmart-kortene på ekstratilbud fordi de flytter lageret. Stor og flott pakke til barneskole og ungdomsskole. Sjekk http://www.getsmart.no for mer informasjon, måter å bruke kortene (spillregler) osv. Read the rest of this entry

Forprosjekt om #evnerike elever i Askerskolen!

_Asker_logo_vertikal_webBravo Asker kommune. Vi noterer at kommune nr. 3 i landet har åpnet øynene for evnerike elever! (For nysgjerrige: Stavanger var første kommune i landet der de avsatte konkrete midler til et forprosjekt i Strategisk plan for 2014-2017, Bærum var 2. kommune (men først i landet med konkret materiell) da de nylig kom med en veileder om evnerike elever.)

Budstikka omtaler i dag saken om at Asker antagelig starter et forprosjekt om evnerike elever i Askerskolen under overskriften «Vil starte tiltak for de glemte smarte» og Høyres Kristoffer Aardal Hanssen som la frem forslaget forsikrer:

– Dette er ikke et tiltak for de skoleflinke. De er ikke problemet.

Og vi noterer oss følgende sitat fra Budstikka.no som viser at noen vesentlige poenger har sunket inn:

Det dreier seg ikke om eliteelever, men om barn og unge som faller utenfor i klassesituasjonen fordi de tenker annerledes enn sine medelever og blir ofte misforstått som problembarn, kranglete og vanskelige.

Igjen sier jeg: bravo!

Forslaget som har vært til behandling hos Oppvekstkomiteen i Asker (og som så skal til behandling i kommunestyret) går ut på at de starteret forsøksprosjekt. To skoler skal i perioden jobbe relatert til identifisering av elevgruppa og ikke minst skal lærerne få lære mer om temaet.

Det ser ut til at komitéen har samlet seg om et godt tiltak, rent bortsett fra representanten fra SV som muligens står med støvlene litt for fast i ideologiske grøfter. Han var redd for at dette skulle bety «en start på et nivådelt skole» og beviser med dunder og brak at han ikke har forstått det forskningen om evnerike elever i Norge viser.

– Alle elever har et krav på tilpasset undervisning. Det er de garantert i lovs form. Derfor er dette et helt unødvendig vedtak. Det som trengs er nok lærere. (Joel Ene, SV)

JA, Joel Ene: tilpasset opplæring skal skje over alle deler av skalaen. Problemet er at vi som skal gjennomføre denne tilpassede opplæringen IKKE har lært om elevgruppa i vår utdanning, og følgelig vil vi neppe gjenkjenne at en 7-åring som spinner rundt under bordet gjør akkurat det fordi han opplever at vi underviser med håndbrekket på. Eller 14-åringen som sløver på bakerste benk, legger armene i kors og ser på deg og sier «Gidderikke», hun kan faktisk gjøre nettopp det fordi hun har opplevd skolen som totalt meningsløs i altfor lang tid. Og da er opposisjon en løsning for henne.

Det handler om noe så enkelt som kunnskap i skolen om en elevgruppe hvor vi har norsk forskning som indikerer at de må ha flaks for å få tilpasset opplæring. Og hvilke elever klarer da seg best, Joel Ene? Jo, høyst sannsynlig dem med metervis av bokhyller hjemme, og foreldre som kan betale for bøker og opplegg hjemme. Det hjelper ikke å vise til «tilpasset opplæring» når vi faktisk vet at det ikke skjer. (Og så må Joel Ene gjerne jobbe for å få økt lærertetthet, men det er en annen skål.)

Jeg siterer meg selv (fra mitt kapittel fra pedagogikkboken «Pedagogikk 8.-13. trinn. Profesjonsutdanning av lærere«)

I det øyeblikk vi tar et valg i norsk skole om at også de evnerike elevene skal støttes med gode faglige opplegg, vil de elever som mangler støtte og oppfølging hjemmefra i større grad kunne oppdages og hjelpes til å utnytte sine evner. De færreste talenter utvikles i et vakuum: uten en form for støtte forblir potensialet kanskje uutnyttet, enten man har talent for sjakk, for fotball eller for matematikk. Det er ikke snakk om en elite, men om barn/unge med mangslungen bakgrunn som burde kunne hjelpes slik at de forstår sine evner og seg selv bedre. (Kolberg, 2014)

Tilbake til Asker: Arbeiderpartiets representant har sett litt lenger enn ideologiske grøfter:

– Dette dreier seg om tilpasset undervisning for en gruppe som ikke har fått det, ikke om klassedeling i skolen, derfor støtter vi tiltaket. (Kristine Horne, Ap)

Og Høyres leder av Oppvekstkomiteen i Asker kommenterer:

– Dette er en gruppe som ofte bli misforstått av sine lærere, og har det vondt på skolen, de trenger vår støtte. (Marianne Knarud, H).

Sjekk mer her:
Vil starte tiltak for de glemte smarte | Budstikka.

Og les gjerne mitt innlegg om «Annerledesbarnet, hva trenger det egentlig?«.

Mer info. fra foreldre som løsning for #TPO? Eksempel fra Stavanger

Idéer om hvordan vi i skolen kan stå bedre rustet for å møte elever som stiller på første trinn med sterke evner? Ja, det er bra. Derfor vil jeg vise et eksempel fra Stavanger kommune der man allerede i et par års tid nå har satt tematikken på planen gjennom bl.a. deltakelse på Nordisk Talentnettverk (Sorø) og nettverk av rektorer. (For en interessant artikkelserie fra Stavanger Aftenblad, se «Var for flink, måtte gi opp norsk skole» og kommentaren fra Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger «Skolen forsømmer de flinke«)

I Stavangerskolen har flere tatt i bruk et skjema foreldrene fyller ut før årets «besøksdag» (som i år er 2. juni). Skjemaet handler bl.a. om barnet styrker, favorittaktiviteter og om barnet har spesielle talenter som skolen bør vite om.

Eksempelet her er fra Jåtten skole som stiller følgende spørsmål til foreldrene til årets førsteklassinger:

  1. Hva mener du er ditt barns styrker?
  2. Hva mener du er viktige vekstområder for ditt barn i år? (Synes du at det er faglige, sosiale eller følelsesmessige områder der han eller hun trenger å utvikle seg?)
  3. Beskriv ferdigheter som barnet ditt bruker hjemme regelmessig (f.eks. lesing, bruk av datamaskin, iPad, kreativt håndtverk osv.)
  4. Har barnet ditt en atferd som du er bekymret for? Hvis ja, beskriv:
  5. Hva er ditt barns favorittaktiviteter?
  6. Mener du at ditt barn har spesielle talenter?
  7. Kan du beskrive ditt barns vennerelasjoner?
  8. Hva er dine store forhåpninger for barnet ditt i år?
  9. Hvilke forventninger har dere til hjem-skole samarbeidet? Hva vil ditne bidrag være for å øke barnets læringsutbytte?
  10. Har du noen andre tanker som du vil dele i forhold til ditt barns utvikling og som er relevante for skolen?

Er dette spørsmål din skole kunne tenke seg å bruke før skolestart? Kan denne type spørsmål hjelpe skolen din med å gi tilpasset opplæring?

 

Eksplosive barn? Prøv samarbeid, sier Dr. Ross Greene

Kjenner du et eksplosivt barn? Eller kjenner du et barn som «imploderer» og innagerer snarere enn å ta frustrasjon, angst, følelser UT?

Mange ganger har jeg møtt barn som utfordrer voksenverdenen og våre forventninger til atferd. Kanskje særlig er det de eksplosive barna jeg tenker på. De som i frustrasjon river i stykker arbeidsarket, som i sinne pælmer stolen veggimellom, som klapper til en medelev i brannrekka.

Som blir tydelige.. Og ubehagelige.. Read the rest of this entry

Å arbeide med #evnerike elever – svensk veileder for skoler og lærere

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Det svenske «stödmaterialet» som skal hjelpe lærere og pedagoger med å gi evnerike («särskilt begåvade») elever en bedre skolehverdag er nå presentert for regjeringen og publisert på Skolverkets nettsider.

Arbeidet har pågått en stund, og sluttfasen har ikke vært helt uten kontrovers, ettersom den fremste svenske eksperten på fagfeltet Roland S. Persson til slutt trakk ut sine tre tekster fra «stödmaterialet». (Byråkratene hadde nok noen blindsoner av ideologisk karakter, noe som gjorde at de ikke aksepterte at Persson skrev at noen elever var begavede. Mer om blindsoner og kontrovers kan du lese her hos Sveriges Radio og en kommentar her hos Metro.se – «Få vantrivs så mycket i den svenska skolan som begåvade barn«) Read the rest of this entry

Boktips til lærere: «Højtbegavede børn i skolen»

HoejbegavedeBoken «Højtbegavede børn i skolen» kom på GeGe forlag sommeren 2014, og er skrevet av Mette Welling, Rasmus Welling og Lene Kobbernagel. Alle tre er/har vært lærere i den danske folkeskolen, samtidig som to av forfatterne både har spesialpedagogisk utdanning og erfaring fra foreningen Gifted Children (som er Foreldrenettverket Lykkelige barn sin søsterorganisasjon i Danmark.) Read the rest of this entry

Fokusér på fremgang, ikke elevenes resultater, sier James Nottingham

James NottinghamNoen pedagoger er mer i vinden enn andre. En av dem som definitivt har vært i vinden de siste årene er britiske James Nottingham som du ser på bildet til høyre her.

Han er en dyktig foredragsholder som jeg også hadde gleden av å treffe på et lokalt FAU-arrangement for noen år siden. Den gang var temaet hvordan merkelapper (labels) både foreldre og lærere setter på barna faktisk kan være med på å hindre læring. (Interessert? Sjekk ut videoen «Labels limit learning» fra TedX Norrköping).

Et av de temaene han også tok opp i sitt foredrag den gangen var hvordan vi i skolen bør fokusere på barnas fremgang, i stedet for deres resultater. Undertegnede satt nærmest og hoppet i stolen, og jeg måtte selvsagt huke tak i ham etter foredraget og diskutere dette temaet med ham – ut fra mitt perspektiv. Read the rest of this entry

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 675 andre følgere

%d bloggers like this: