Kurs i Bergen 13. oktober om #evnerike elever og tilpasset opplæring

Kom til kurs med Ella C. Idsøe (fra Læringsmiljøsenteret) i Bergen 13. oktober. 

NB! Det er fortsatt noen ledige plasser, så selv om det står en påmeldingsfrist hos kursleverandøren er det bare å melde seg på NUH 😊

Tillpasset opplæring for elever med høye evner i matte, naturfag og literacy. 

Dette kurset handler om de elevene som har spesielt gode evner innenfor ett eller flere fagområder, sammenliknet med sine jevnaldrende. Disse elevene trenger tilrettelegging av sitt undervisningsprogram dersom de skal prestere i samsvar med sine evner. Hvis ikke står de i stor fare for å bli underytere. Ofte er vi ikke klar over at vi har slike elever i klassen. En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med høyt potensial! Men dette er ikke alltid tilfelle.

På hver skole, i hvert klasserom, uavhengig av sosial klasse eller kultur – finnes disse elevene som med spesiell tilrettelegging ville kunnet yte mye mer enn hva de vanligvis gjør. De ville hatt både akademiske, sosiale og motivasjonsmessige fordeler av tilpassede utfordringer. Det er viktig at de blir sett, forstått, stimulert og støttet av pedagogisk personale, samt ansatte i PP-tjeneste og BUP.

Finn mer om kurset på nettsiden: Fagakademiet > De evnerike elevene i skolen – hvordan gi dem mulighet til å utvikle sitt potensial

Når flukten til Danmark gir gode resultater

Husker du familien som i desperasjon over at datteren skolevegret og mistrivdes sterkt flyktet til Danmark og Mentiqa Nordjylland (en skole for evnerike barn)? Aftenposten og A-magasinet skrev om familien i et par omganger:

Jeg vet at mange har lurt på hvordan det går med familien etter to skoleår i Danmark. Hvordan har det gått å være skoleflyktninger i Danmark? Trivdes barna? Hva skjedde videre?

En del av historien kunne vi se i Dansk TV2 sin TV-serie fra Mentiqa i fjor, kalt «Forbandet klog?» (som forøvrig anbefales).

Men nylig kom det en oppfølgingsartikkel her i Norge. På nettsiden PsykOpp.no (Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning) ligger det nå en artikkel om familien som skoleflyktet til Danmark.

Se artikkelen her og les hvordan Vilde har fått det etter at hun fikk gå i en skole som visste hvordan de skulle utfordre henne faglig og som hadde kunnskaper til å ivareta hele mennesket. Overskriften lyder

Vilde (11) er et evnerikt barn. Det taklet ikke norsk skole

Og artikkelen finner du her: Når barnet er mer enn flink | PsykOpp

For 2 år siden erklærte mor til Vilde at «Det handler om å redde et barn», og derfor dro de. Det er godt å lese artikkelen og vite at det gikk fint. Også gjør jeg læreren i meg noen ekstra tanker:

Vi som jobber i skolen ønsker å hjelpe, ønsker å bidra, ønsker at elevene våre skal ha det bra i skolen. Det er på tide at toppen av utdanningspyramiden gir oss kunnskapen som skal til, synes jeg. Og kanskje kan regjeringens nye utvalg som skal se på «høytpresterende elever»  også oppdage at HØYTPRESTERENDE og EVNERIKE elever kan være to helt ulike ting? Der de høytpresterende passer inn og tilpasser seg, vil en evnerik elev som ikke ses kunne bli både klovn, argumentasjonsfreak og dagdrømmingsmester.

Høytpresterende er noe en evnerik elev KAN BLI dersom vi som jobber i skolen får den kunnskapen som trengs. Bare da kan vi fange opp små og store jenter og gutter som ikke passer inn. Nemlig.

Ha en god uke dere der ute!

Kom til kurs om #TPO for #evnerike #elever på Østlandsk Lærerstevne!

Så er det dags for å minne på kurset jeg holder om undervisning av evnerike og talentfulle elever på Østlandsk Lærerstevne fredag 30. oktober kl. 9-12. Read the rest of this entry

Snart World Gifted-konferanse og inntrykk fra Parent Day 2015 i Odense

logoWCGTCJa, så er man i Odense og klar for World Gifted-konferansen 2015 som går igang i morgen. Jeg må innrømme at det er stas være her. Både for å treffe andre som er interessert i det samme fagfeltet, men også for å lytte til – og samtale med – så mange av de «store navn» jeg har lest artikler og bøker av siden 2009. Mennesker som har bidratt i feltet i 20, 30, 40 år… Det er til å bli månebedotten av enkelte ganger (takk Cecilie, det begrepet passet!). Read the rest of this entry

Kom til Nordisk talentkonferanse 2015!

NB! Nordisk Talentkonferanse 2015 er dessverre avlyst. Vi oppsummerer erfaringene hittil og planlegger nå en ny Nordisk talentkonferanse høsten 2016. Følg med her og på nettsiden til ScienceTalenter.dk for informasjon. Nordisk Talentnettverk har også en lukket facebook-gruppe. Ta kontakt dersom du ønsker å delta der. Read the rest of this entry

Flink-flink-flink? Å seile igjennom skolen er ikke (bare) bra!

Kristine er flink, hun. Alt riktig på matteprøven. «Bra jobba, Kristine». Lange historier med velutviklet språk. «Super historie, Kristine!». Alt rett på ukeprøven. Alt rett på gloseprøven. «Bra jobba!»

Hun seiler igjennom barnskolen med strålende resultater, skryt fra lærere og foreldre. «Du er så flink!» (Kan vi stryke det ordet fra norsk ordliste? Noen?..)

Når eleven (som Kristine) seiler gjennom skolen uten å møte faglig motstand er det sannsynlig at han/hun utvikler en skolefaglig identitet som sier «Jeg er flink og det betyr at jeg ikke jobber/spør om hjelp» bl.a. Read the rest of this entry

Tilbud på matematikkressurser fra GetSmart akkurat nå

Har du vært borti GetSmart-produktene? De anbefales på det varmeste som en god måte å variere innøving av matematikk-områder som tild, volum, posisjonssystemet osv. GetSmart har også kommet med kort for norskfaget, så her kan det varieres fremover. Akkurat nå er GetSmart-kortene på ekstratilbud fordi de flytter lageret. Stor og flott pakke til barneskole og ungdomsskole. Sjekk http://www.getsmart.no for mer informasjon, måter å bruke kortene (spillregler) osv. Read the rest of this entry

Forprosjekt om #evnerike elever i Askerskolen!

_Asker_logo_vertikal_webBravo Asker kommune. Vi noterer at kommune nr. 3 i landet har åpnet øynene for evnerike elever! (For nysgjerrige: Stavanger var første kommune i landet der de avsatte konkrete midler til et forprosjekt i Strategisk plan for 2014-2017, Bærum var 2. kommune (men først i landet med konkret materiell) da de nylig kom med en veileder om evnerike elever.)

Budstikka omtaler i dag saken om at Asker antagelig starter et forprosjekt om evnerike elever i Askerskolen under overskriften «Vil starte tiltak for de glemte smarte» og Høyres Kristoffer Aardal Hanssen som la frem forslaget forsikrer:

– Dette er ikke et tiltak for de skoleflinke. De er ikke problemet.

Og vi noterer oss følgende sitat fra Budstikka.no som viser at noen vesentlige poenger har sunket inn:

Det dreier seg ikke om eliteelever, men om barn og unge som faller utenfor i klassesituasjonen fordi de tenker annerledes enn sine medelever og blir ofte misforstått som problembarn, kranglete og vanskelige.

Igjen sier jeg: bravo!

Forslaget som har vært til behandling hos Oppvekstkomiteen i Asker (og som så skal til behandling i kommunestyret) går ut på at de starteret forsøksprosjekt. To skoler skal i perioden jobbe relatert til identifisering av elevgruppa og ikke minst skal lærerne få lære mer om temaet.

Det ser ut til at komitéen har samlet seg om et godt tiltak, rent bortsett fra representanten fra SV som muligens står med støvlene litt for fast i ideologiske grøfter. Han var redd for at dette skulle bety «en start på et nivådelt skole» og beviser med dunder og brak at han ikke har forstått det forskningen om evnerike elever i Norge viser.

– Alle elever har et krav på tilpasset undervisning. Det er de garantert i lovs form. Derfor er dette et helt unødvendig vedtak. Det som trengs er nok lærere. (Joel Ene, SV)

JA, Joel Ene: tilpasset opplæring skal skje over alle deler av skalaen. Problemet er at vi som skal gjennomføre denne tilpassede opplæringen IKKE har lært om elevgruppa i vår utdanning, og følgelig vil vi neppe gjenkjenne at en 7-åring som spinner rundt under bordet gjør akkurat det fordi han opplever at vi underviser med håndbrekket på. Eller 14-åringen som sløver på bakerste benk, legger armene i kors og ser på deg og sier «Gidderikke», hun kan faktisk gjøre nettopp det fordi hun har opplevd skolen som totalt meningsløs i altfor lang tid. Og da er opposisjon en løsning for henne.

Det handler om noe så enkelt som kunnskap i skolen om en elevgruppe hvor vi har norsk forskning som indikerer at de må ha flaks for å få tilpasset opplæring. Og hvilke elever klarer da seg best, Joel Ene? Jo, høyst sannsynlig dem med metervis av bokhyller hjemme, og foreldre som kan betale for bøker og opplegg hjemme. Det hjelper ikke å vise til «tilpasset opplæring» når vi faktisk vet at det ikke skjer. (Og så må Joel Ene gjerne jobbe for å få økt lærertetthet, men det er en annen skål.)

Jeg siterer meg selv (fra mitt kapittel fra pedagogikkboken «Pedagogikk 8.-13. trinn. Profesjonsutdanning av lærere«)

I det øyeblikk vi tar et valg i norsk skole om at også de evnerike elevene skal støttes med gode faglige opplegg, vil de elever som mangler støtte og oppfølging hjemmefra i større grad kunne oppdages og hjelpes til å utnytte sine evner. De færreste talenter utvikles i et vakuum: uten en form for støtte forblir potensialet kanskje uutnyttet, enten man har talent for sjakk, for fotball eller for matematikk. Det er ikke snakk om en elite, men om barn/unge med mangslungen bakgrunn som burde kunne hjelpes slik at de forstår sine evner og seg selv bedre. (Kolberg, 2014)

Tilbake til Asker: Arbeiderpartiets representant har sett litt lenger enn ideologiske grøfter:

– Dette dreier seg om tilpasset undervisning for en gruppe som ikke har fått det, ikke om klassedeling i skolen, derfor støtter vi tiltaket. (Kristine Horne, Ap)

Og Høyres leder av Oppvekstkomiteen i Asker kommenterer:

– Dette er en gruppe som ofte bli misforstått av sine lærere, og har det vondt på skolen, de trenger vår støtte. (Marianne Knarud, H).

Sjekk mer her:
Vil starte tiltak for de glemte smarte | Budstikka.

Og les gjerne mitt innlegg om «Annerledesbarnet, hva trenger det egentlig?«.

Mer info. fra foreldre som løsning for #TPO? Eksempel fra Stavanger

Idéer om hvordan vi i skolen kan stå bedre rustet for å møte elever som stiller på første trinn med sterke evner? Ja, det er bra. Derfor vil jeg vise et eksempel fra Stavanger kommune der man allerede i et par års tid nå har satt tematikken på planen gjennom bl.a. deltakelse på Nordisk Talentnettverk (Sorø) og nettverk av rektorer. (For en interessant artikkelserie fra Stavanger Aftenblad, se «Var for flink, måtte gi opp norsk skole» og kommentaren fra Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger «Skolen forsømmer de flinke«)

I Stavangerskolen har flere tatt i bruk et skjema foreldrene fyller ut før årets «besøksdag» (som i år er 2. juni). Skjemaet handler bl.a. om barnet styrker, favorittaktiviteter og om barnet har spesielle talenter som skolen bør vite om.

Eksempelet her er fra Jåtten skole som stiller følgende spørsmål til foreldrene til årets førsteklassinger:

  1. Hva mener du er ditt barns styrker?
  2. Hva mener du er viktige vekstområder for ditt barn i år? (Synes du at det er faglige, sosiale eller følelsesmessige områder der han eller hun trenger å utvikle seg?)
  3. Beskriv ferdigheter som barnet ditt bruker hjemme regelmessig (f.eks. lesing, bruk av datamaskin, iPad, kreativt håndtverk osv.)
  4. Har barnet ditt en atferd som du er bekymret for? Hvis ja, beskriv:
  5. Hva er ditt barns favorittaktiviteter?
  6. Mener du at ditt barn har spesielle talenter?
  7. Kan du beskrive ditt barns vennerelasjoner?
  8. Hva er dine store forhåpninger for barnet ditt i år?
  9. Hvilke forventninger har dere til hjem-skole samarbeidet? Hva vil ditne bidrag være for å øke barnets læringsutbytte?
  10. Har du noen andre tanker som du vil dele i forhold til ditt barns utvikling og som er relevante for skolen?

Er dette spørsmål din skole kunne tenke seg å bruke før skolestart? Kan denne type spørsmål hjelpe skolen din med å gi tilpasset opplæring?

 

Eksplosive barn? Prøv samarbeid, sier Dr. Ross Greene

Kjenner du et eksplosivt barn? Eller kjenner du et barn som «imploderer» og innagerer snarere enn å ta frustrasjon, angst, følelser UT?

Mange ganger har jeg møtt barn som utfordrer voksenverdenen og våre forventninger til atferd. Kanskje særlig er det de eksplosive barna jeg tenker på. De som i frustrasjon river i stykker arbeidsarket, som i sinne pælmer stolen veggimellom, som klapper til en medelev i brannrekka.

Som blir tydelige.. Og ubehagelige.. Read the rest of this entry

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 682 andre følgere

%d bloggers like this: