Lektorbladet også om evnerike elever!

Da foreldrenettverket Lykkelige barn arrangerte sin forrige konferanse i Oslo i oktober 2013 satt leder av Lektorlaget, Gro Elisabeth Paulsen, i panelet som diskuterte hvordan norsk skole skulle bli bedre på å «Anerkjenne, gjenkjenne og ivareta» (konferansens tema) evnerike elever.

Da Cappelen Damm arrangerte kunnskapfrokost om evnerike barn (her) i oktober i år var leder i Lektorlaget også med (og du kan se henne i et intervju hos TV2 i samme anledning i min bloggartikkel om frokosten her).

Sett fra mitt ståsted er det gledelig at en viktig aktør på lærersiden tar ordet i denne saken. I siste utgave av Lektorbladet har de da også viet et tosiders oppslag fra kunnskapsfrokosten:

Lektorbladet 2014Se Lektorbladet 6-2014 med flere interessante artikler til tematikken «Den nye elevrollen» her.

Lederartikkelen fra Gro Elisabeth Paulsen har overskriften «TILPASSET OPPLÆRING – til hvilken elevrolle?» som jeg synes er interessant. Gledelig er det også at hun inkluderer evnerike og talentfulle barn og unge i sin leder:

«Bestemmelsen om tilpasset opplæring har så langt vært anvendt til å senke kravene og lette situasjonen for dem som viser minst akademisk talent. Parolen i norsk skole har vært at de flinke klarer seg alltids. Nå viser både PISA og annen kartlegging at andelen norske elever som scorer høyt, er påfallende liten, og har blitt mindre de siste 10-15 årene. Man anslår at 17-20 prosent er underytere og går på faglig tomgang i skolen. I tillegg viser studier at særlig evnerike barn, som utgjør 2-5 prosent av elevene, blir dårlig ivaretatt og at mange utvikler atferdsproblemer og dårlig selvbilde og mestrer ikke de arbeidsteknikker som kreves i høyere utdanning. Beregninger tyder på at hver femte som dropper videregående skole, er en underyter som har gått lei av en skole som gir for små faglige utfordringer.»

Det lederartikkelen påpeker er viktig. Vi har faktisk en situasjon der vi har et stort datamateriale (PISA, TIMMS, PIRLS, Nasjonale prøver) som indikerer at vi blir dårligere og dårligere på å tilpasse opplæringen til elever som er kjappe i hodet. At det blir oppmerksomhet rundt dette og ikke lenger bare hviskes om i krokene er gledelig, for i min bok er alle elevene like mye verdt; vi SKAL ikke prioritere bort noen elever bare fordi de tilfeldigvis er utstyrt med et lyst hode.

Se lederartikkelen fra Lektorlagets politiske leder her.

Kunnskapsministeren har vært i Canada og sett på et «gifted program»

By domdeen ID-100150008NRK-nyhetene fulgte nylig Torbjørn Røe Isaksen på en tur til Canada der han var på en skole og ble vist rundt. På denne skolen hadde de også et «gifted program», og både ministeren og flere elever ble intervjuet om dette. Syntes Røe Isaksen at dette var noe å ta med hjem? Såvidt jeg husker svarte han at han nok ikke trodde at vi skulle kopiere det Canadiske systemet, men at man i Norge måtte finne egne løsninger. (Se mer om Canada og «gifted education» f.eks. her og her. Eller les om «Building gifts into talents: Brief overview of the DMGT 2.0» av Françoys Gagné, Ph. D. – fra hans foredrag i Second Life her). Read the rest of this entry

Dagens tips: Look to New Zealand for mer om #evnerike elever

By domdeen ID-100104521Hos New Zealands kunnskapsdepartement har man satt evnerike barn på dagsordenen i noen år allerede. Og ikke minst er det forventet at alle skoler skal ha en plan for å ivareta denne elevgruppen.

Særskilt for New Zealand er også at de har hatt et særskilt fokus på å identifisere evnerike barn som tilhører urbefolkningen.  Read the rest of this entry

Kurstips: «Talentmatematikk» 9/2-15

Bilde: FreeDigitalPhotos.net/Vlado

Bilde: FreeDigitalPhotos.net/Vlado

Det er en glede å informere om et kurs for lærere som vil bli bedre på å ivareta elever som har talent for matematikk. Kurset «Talentmatematikk» settes opp fra Bro Aschehoug i februar 2015.

Som den svenske forskeren Eva Petterson sier må man trene hardt for å nå virkelig langt. Dette gjelder enten man er født med talent for å hoppe høyde eller et talent for matematikk.

En person som er født med talent for å hoppe høyde må trene hardt for å klare 2,40. Det gjelder det samme for matematikk. For å utvikle sitt matematiske potensiale må man få regelmessig trening på riktig nivå. (Eva Petterson)

Mens de høyt presterende elevene følger lærernes instruksjoner og arbeider selvstendig, behøver de evnerike elevene en mer tilpasset undervisning. Ellers er det stor risiko at de blir understimulert og til slutt «slokner» i ren avmakt. (Skolevegring er ikke ukjent i denne elevgruppen!) Se forøvrig mer fra Eva Petterson og andre som har forsket på evnerike elever i innlegget «Smart, men lat» her. Tilbake til kurset som avholdes i februar 2015:

Read the rest of this entry

Flinke barn trenger å lære de også – Aftenbladet.no

Owl by bandratLES! – Kulturredaktør i Aftenbladet Solveig Grødem Sandelson har jammen skrevet noen kloke ord her. La gå at mange av oss har en smule snue når vi møter «flink»-begrepet, men det er nå en gang slik at det ordet er godt innarbeidet i norsk språk. Jeg overlever nå ihvertfall det.. – Og særlig når Sandelson treffer spikeren på hodet så til de grader: «Flinke barn treng også å læra» Read the rest of this entry

Lektorlagets leder: Det er urett mot disse elevene!

For kort tid siden arrangerte Cappelen Damm en akademisk frokost i anledning Ella Cosmovici Idsøes nye bok «Elever med akademisk talent i skolen«. De hadde samlet et knippe av sine forfattere for diskutere temaet evnerike barn: Read the rest of this entry

Masteroppgave: Å være lærer for evnerike elever

Ny masteroppgave på nett! Christine Nesse har skrevet en masteroppgave pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Tittelen er: «Å være lærer for evnerike elever. Personlige og profesjonelle kvaliteter hos læreren – en litteraturstudie». Her kan du lese fra sammendraget – og lenke til oppgaven ligger nederst. Jeg håper at dette er nyttig lesing for flere! Read the rest of this entry

12 punkter til vurdering til når eleven skal hoppe over et trinn i skolen.

Running fastDet er en glede å bringe en kortfattet artikkel om et tiltak som forskningen anbefaler for å gi evnerike barn både faglig og sosioemosjonell tilrettelegging: akselerasjon i form av å hoppe over trinn. I Norge kjenner vi kanskje til «forsert løp», altså at ungdomsskole-elever får ta fag i videregående skole, noe som fungerer positivt for noen, men ikke for andre. I hovedsak fordi det norske skolesystemet ikke tenker helhetlig når det gjelder å ivareta elever med et høyt faglig potensiale. (Eksempelvis viser flere undersøkelser at et evnerikt barn er avhengig av flaks dersom han/hun skal få tilpasset opplæring over tid.)

Read the rest of this entry

Cappelen Damm: Frokostseminar 28.10. i anledning ny bok fra Ella Idsøe

Herved viderebringes invitasjonen fra Cappele Damm Akademisk til et frokostseminar i anledning Ella C. Idsøes nye bok «Elever med akademisk talent«. Håper vi ses på frokostseminar :) Read the rest of this entry

Det evnerike barnet: typiske trekk og identifisering

Kantarellbilde hentet fra Klikk.no

Kantarellbilde hentet fra Klikk.no (klikk for nettside)

Noen skriveøkter resulterer i en liten «google-spasertur» som medfører at man finner både dette og hint.  Innimellom får jeg assosiasjoner til å gå i skogen på høsten: «Næh, sopp! Åja, det var en giftig en, den lar vi stå. Næh, en annen sopp! Den ser bra ut, den tar vi med.»

Oftere og oftere legges slike «funn» ut på Facebooksiden til Krumelurebloggen uten dikkedarer. Noen ganger twitres det. Andre ganger blir det en liten skrivestund av det her på bloggen.

Read the rest of this entry

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 634 andre følgere

%d bloggers like this: