Monthly Archives: januar 2012

Temaet evnerike/særbegavede barn dukker opp i media med ujevne mellomrom. I anledning at den første norske fagboken om evnerike elever kom i juni 2011 hadde Aftenposten to artikler: «Slet med leksene, hadde kjempe-IQ» og «»Skoleforskere bekymret for de smarteste barna.» Den etterfølgende nettpraten finner du her: «Smarte elever faller utenfor.»
Artiklene ble fulgt opp dagen etter. Lederen av utdanningskomiteen Marianne Aasen (Ap) erkjenner at norsk skole ikke har kommet langt nok når det gjelder denne gruppen elever: «Tar selvkritikk om smarte barn

Tidligere har A-magasinet også skrevet om Grunde (da 10 år):  «Gutten som så gjerne ville lære«. Grunde er 10 år og et svært begavet barn. I Norge er det et problem.

Klikk.no har de også hatt noen små artikler om temaet.
Se bl.a. her: http://www.klikk.no/foreldre/smabarn/article417820.ece

Evnerike barn. Særbegavede barn. Hørt om dem?

I Norge i dag heier vi frem idrettstalenter og musikktalenter. Hva med dem som har talenter for å lære raskt – og mye? Nei, dem er det ikke så mange som heier på.

Jeg gjør!

Siden disse elevene ble utelatt fra pensum i norsk pedagogikkutdanning for 40 år siden mangler store deler av norsk skole kompetanse på området. Pedagogene tror denne elevgruppen klarer seg selv, men det gjør de ofte ikke. Når disse elevene ikke identifiseres som evnerike løper de stor risk for å utvikle både emosjonelle og skolefaglige problemer. Derfor trenger vi mer kunnskap.

Derfor ønsker jeg å dele informasjon rundt denne gruppen barn.