Monthly Archives: februar 2012

Ellen Vaughan har bodd i Norge og Quatar før hun kom tilbake til USA. Dette er hennes historie. En historie om  hvordan det kan føles å være en jente med eksepsjonelle evner, hvor vanskelig det kan være, og hvor godt det er å endelig å få utfolde seg:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mCC1mlMZcLw

– som ogås kan leses her:

Elitism of Gifted Education debunked; a first person story – National gifted education | Examiner.com.

Aftenposten fredag 24.2. skriver om to ungdomsskoleelever som får ta matematikk på videregående skole. Tilsynelatende en solskinnshistorie dette! – De to guttene rusler to ganger i uken til den lokale videregående skolen og får matematikkundervisning, noe som er helt å tråd med intensjonen hos sentrale utdanningsmyndigheter. Kunnskapsløftet åpnet for dette i fagene språk og realfag i 2006. Read Full Article

I desember 2011 hadde Dagsavisens «Nye meninger» noen innlegg jeg leste med interesse.

Først «Om eleven som vil lære mer» den 9.12.11. skrevet av Siv Måseidvåg Gamlem. Hun gjengir en henvendelse hun har fått fra en mamma. En mamma som er fortvilet over at sønnen på 9 får skjenn for å ha regnet «for langt» i matteboken. En mamma som ser at gutten mister motivasjonen fordi han ikke får tilpasset opplæring, men «ekstrahefter» som i realiteten bare er mer av det han allerede har gjort. En mamma som sier at skolen dreper guttens læringsmotivasjon. Read Full Article

Poul Nissen: Differensiert undervisning er EN mulig løsning

Poul Nissen har altså forsket på elever som fikk være med i talentklasser. De trivdes både faglig og sosialt med prosjektet, men opplevde også at det var vanskelig å være borte fra klassen sin. De var også redde for å bli sett på som «nerder.» Løsningen, mener Poul Nissen, kan være såkaldt «potensialebasert differensiert undervisning». Her møter man elevene innenfor klassen på hvert deres nivå, og innretter undervisningen deretter. Read Full Article

I Danmark har de nylig gjennomført en stor undersøkelse som viser at mange av elevene får altfår lite faglige utfordringer i Folkeskolen. I «Københavnerbarometeret» er det 80 % av elevene i 4.–9. klasse i hele København som har deltatt (13.120 elever).

Undersøkelsen viser at 17 % av elevene synes at undervisningen er for lett. I den andre delen av skalaen sitter så også 17% og synes at undervisningen er alfor vanskelig. Mer enn en 1/3-del av elevene opplever altså at undervisningen ikke «treffer dem» hjemme. Read Full Article

(Hentet fra http://www.dpu.dk)
Hvad ved vi om de kloge børn?

«Hvad ved vi om de kloge børn?» var en konferanse avholdt i av Aarhus Universitet i september 2011.

Temaet for konferansen var kunnskap om talentfulle barn nasjonalt og internasjonalt, erfaringer fra Danmark, forskning og ulike typer undervisningsdifferensiering.

Konferansen hadde innlegg fra flere forskere, lærere, elever og foreldre. I tillegg gikk man gjennom Undervisningsministeriets talentarbejdsgruppes anbefalinger. (Når har det norske departementet tenkt å ha en talentgruppe??)

Ta gjerne en kikk på konferansens nettside og se nærmere på bl.a. Web-TV der du kan se ulike foredrag. Det ligger også ulike linker til artikler og ytterligere informasjon om temaet.

I Danmark har temaet evnerike barn vært fremme litt lenger enn i Norge. Bl.a. har man kjørt et eget program for «BMSF» (Børn med særlige forudsætninger) i kommunen Lyngby-Taarbæk (Projekt elever med særlige forudsætninger Lyngby-Taarbæk). Den danske psykologen Ole Kyed er en av dem som arbeider med tematikken i vårt naboland, se www.olekyed.dk.

Ole Kyed finner du igjen i artikkelen «Kloge børn i klem» fra i Psykolog Nyt fra 2006. Den finner du her.

Det finnes flere danske fagbøker som er beregnet for lærere og pedagoger. Her er et lite knippe bøker:

  1. På det jævne – i det himmelblå, Danmarks Pædagogiske Institut, 1996
  2. Undervisning af børn med særlige forudsætninger.
    Ole Kyed, Kirsten Baltzer (red.), Vejle: Krogh’s Forlag A/S, 2002.
  3. De intelligente Børn. Ole Kyed, København: Aschehougs Forlag (2007) (utgått fra forlaget, kan finnes på biblioteket)
  4. Teamets arbejde med Talentpleje.
    Kirsten Baltzer og Ole Kyed Dafolo Forlag (2008)
  5. Talent i skolen. Identifikation, undervisning og udvikling.Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer. (2003)

Foreningen Gifted Children finner du på http://giftedchildren.dk/

Det finnes også et internettforum på http://www.intelligenteboern.dk/