Månedlige arkiver: april 2012

Det har de siste månedene vært mye fokus rundt det faktum at politikerne våre ønsker at det i større grad skal legges til rette for at ungdomsskoleelever skal kunne ta fag på videregående.

Er du en motivert og talentfull ungdomsskoleelev skal du nå få lov til å delta i undervisning på et høyere nivå enn dine medelever. Vel og merke i visse fag – og forutsatt at din kommune prioriterer sterke elever.  (At dette enda ikke fungerer helt etter intensjonen er et faktum jeg tidligere har omtalt på bloggen.)

Les hele artikkelen

Den svenske forskeren Eva Petterson sier i en artikkel hos Sveriges Dagblad:

– En person som er født med talent for å hoppe høyde må trene hardt for å klare 2,40. Det samme gjelder matematikk.

Flere svenske studier viser at evnerike elever ofte blir lei og «slokner» siden disse elevene får for lite stimulanse på skolen. I Sverige har de gjennomført en undersøkelse der 300 svært intelligente personer har fått beskrive sin situasjon den gang de gikk på skolen. Les hele artikkelen

img_3340Det finnes mange måter å stimulere en elev som har evner utover det vanlige. Det finnes ulike tradisjoner i ulike land. Fra å fornekte – til å fremelske. Fra å lukke øynene – til å våge å se at noen barn har andre behov, har andre evner, har andre forutsetninger OG ta konsekvensen av det. 

Jeg synes det er interessant å lese om elever generelt, og jeg synes ekte historier gir meg et viktig krydder når jeg sitter og fordyper meg i teori.

Les hele artikkelen

Og her har bloggen «Fra en annen planet» tatt et dypdykk i John Hatties bok og gitt elevombudet svar på tiltale. Applaus!

Fra en annen planet

Dagbladet publiserte i går en artikkel på sine nettsider med tittelen Perler for svin. Hva er perlene her og hvem er det han regner for svin? Er perlene pengene og svina de elevene som skal få tilpasset opplæring? Dette er en artikkel der Sigve Indergard, elev-og lærlingombud i Oslo forsøker å kritisere Oslobyråd Torger Ødegaards kommende eliteklasser i matemetikk som kommer til høsten. For å ta perlene og grisene først, så er dette ikke en allegori som passer her. Dersom man her mener at perlene er pengene og lærerressursene de «flinke» elevene er grisene, så lurer jeg på hvem det er som da burde hatt perlene? Betydningen av dette uttrykket er at man ikke skal gi folk noe de ikke vet å sette pris på, noe man kanskje kan si om de fleste elever i skolen, de forstår ikke at det koster penger å tilby skole, og de forstår…

Vis opprinnelig innlegg 3 321 ord igjen

LøpetalentDet amerikanske National Research Center on Gifted and Talented (NRC/GT)  hadde et 5-årig forskningsprosjekt der de ser nærmere på «Hva som virker innen Gifted Education». I deres artikkelsamling på University of Connecticut sine nettsider ligger følgende artikkel der Dr. James A. Kulik redegjør for den forskningen som er gjort på det som i engelsk terminologi kalles «Ability Grouping», altså det å gruppere elever etter deres evner.

Dr. Kulik skriver i sin artikkel An Analysis of the Research on Ability Grouping» følgende (i en kjapp oversettelse – se den amerikanske siden for nøyaktig ordlyd!):

Les hele artikkelen