Monthly Archives: mai 2012

Kurs i København – UCC: Undervisningsdifferentiering med spesielt fokus på Elever med særlige forutsetninger

Kurs i København hos Professionshøjskolen UCC om tilpasset opplæring for evnerike elever den 21. august. Jeg aner ikke om det er kursplasser til flere – om de tar imot nordmenn – men jeg informerer nå likevel. Kan det inspirere andre til å arrangere noe lignende i Norge?

Undervisningsdifferentiering i praksis med fokus på Elever med særlige forudsætninger (EMSF) Read the rest of this entry

Noen svenske nettsider og artikler

I dag vil jeg først anbefale å ta en kikk på nettsiden http://www.begåvadebarn.se. Siden drives av psykolog Staffan Harling og han har lagt ut en del interessant informasjon om evnerike barn og lenker til videre lesning.

Deretter må du gjerne ta en titt på denne artikkelen Arne Engström som er Fil.dr. i pedagogikk og universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Karlstad: «Skolan som intellektuelt väntrum«. Read the rest of this entry

Bekymret for de evnerike barna..

Ja, jeg vet det er en stund siden august 2011, men jeg tar det nå med likevel. På Hamar Venstres nettsider ligger et interessant innlegg  signert Stein Frøysang som den gang var Venstres ordførerkandidat. Han tar i innlegget til orde for å revurdere og revitalisere organiseringen av tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Ikke nok med at en fremtredende lokalpolitiker tør å løfte frem de evnerike barna, han gjør det også med faglig tyngde fra mangeårig arbeid som lærer og spesiallærer i skolen.

Read the rest of this entry

NTNU-seminar: Elever med stort realfaglig potensial – vekstmuligheter i norsk skole?

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=587

Foto: freedigitalphotos.net (photogid=587)

Den 22. mai holder NTNU seminaret «Elever med stort realfaglig potensial – vekstmuligheter i norsk skole?» på Radisson SAS Hotel Trondheim Airport ved flyplassen i Trondheim. Read the rest of this entry

Nyttig norsk nettside

I dag vil jeg henvise til nettsiden «Skolen har muligheter for evnerike barn» på URL http://www.olealstad.com

Der ligger mye nyttig informasjon – anbefales!

Stortingets spørretime 16. mai 2012

I Stortingets spørretime 16. mai spurte Høyres Elisabeth Aspaker kunnskapsministeren:

Tilpasset opplæring innebærer at alle barn har krav på en skole som utfordrer og løfter dem kunnskapsmessig. Nå opplever foreldre med høyt begavede barn at lovverket ikke gir disse barna de samme rettigheter til tilpasset opplæring og har fått vite at opplæringslova § 5-1 ikke kommer til anvendelse dersom mistilpasningen er høy begavelse. Er dette en riktig fortolkning av § 5-1, og hvis ikke, hvilken lovregel i opplæringslova kommer da til anvendelse for disse elevene?

Utskrift av hele debatten finner du på denne linken her. Under ser du hele diskusjonen: Read the rest of this entry

Hva sier politikerne om evnerike barn og tilpasset opplæring?

Elevundersøkelsen viser ca. 20% av norske elever (ungdoms-/videregående skole) ikke får nok utfordringer på skolen (se evt. direkte link til pdf med resultatene 2011-undersøkelsen her). På spørsmålet «Får du nok utfordringer på skolen» svarte 1,2 % «ikke i noen fag», 2,7% «i svært få fag» og hele 16,3% «i noen fag». – Forøvrig sa hele 39,7% at de får det «i mange fag» – her har vi et forbedringspotensiale over nesten hele fjøla!

Tilsvarende undersøkelser fra land vi kan sammenligne oss med konkluderer i samme retning. Det finnes altså tusenvis av elever i norsk skole som ikke får den opplæring de burde fått i skolen, til tross for alle lovnader og pålegg om «tilpasset opplæring».

Når man i tillegg ser at begrepet «tilpasset opplæring» er lite entydig, og at det tilogmed innad i skolen kan oppfattes svært forskjellig, er dette kanskje ikke så rart? (For ytterligere informasjon, se f.eks. Erik S. Jenssens forskning og disputas for pHd-graden 12.03.12 med temaet «Tilpasset opplæring i norsk skole. Politikeres, skolelederes og læreres handlingsvalg» hos  UiB her ).

Jo mer jeg jobber med de evnerike barna og tilpasset opplæring for dem ser jeg at det dessverre er lite kunnskap både i skolen, i hjelpeapparat (PPT-tjeneste/Barne- og ungdomspsykiatri) og i skoleledelsen i Norge. Inkludert politisk ledelse. Read the rest of this entry

Udir.no har oppdaget tilpasset opplæring for evnerike – i naturfag!

Tilpasset opplæring er et grunnleggende begrep i norsk skole. Derfor har da også Utdanningsdirektoratet skrevet en del om dette på sine nettsider. Under «Veiledning til lokalt arbeid med læreplaner» ligger en nærmere beskrivelse av hva direktoratet forstår med tilpasset opplæring – (her).

Tilpasset opplæring er også en rettighet de evnerike elevene har. Imidlertid står det svært lite om dem på Utdanningdirektoratets nettsider. Men den som har tid til å lete, han finner jammenmeg litt av hvert…  Read the rest of this entry

Stortingsmelding 22 og «De høyt presterende elevene»

Stortingsmelding nr. 22 a 2010/2011 om ungdomstrinnet fikk tittelen «Motivasjon, – Mestring – Muligheter». I innledningen står det:

«I denne meldingen gjør departementet opp status for ungdomsskolen med sikte på å gjøre opplæringen mer praktisk og variert og dermed mer motiverende og relevant»

Og videre under 1.2

«Alle elever fortjener å bli møtt med høye forventninger og få mulighet til å utvikle sine evner. Å skape mer sosial utjevning i utdanningssystemet handler om rettferdighet. Det er urettferdig når elever ikke får utviklet sine evner og ferdigheter tilstrekkelig. Rettferdighet er også det beste for samfunnet økonomisk sett.»

Gode ord, gode intensjoner! – Se gjerne mitt innlegg med tre eksempler på elever i barneskolen her. Ikke alle har like muligheter per i dag, og her er intensjonen å gjøre noe med det. Flott!

Så kommer vi til den delen undertegnede leste med lupe og en solid dose forventning. – «De høyt presterende elevene» (kap. 5.5) Read the rest of this entry

Er det flaks vi må håpe på?

Jeg ønsker å fortelle om til 3 elever som går på skole her i Norge. I den norske enhetsskolen som skal gi like muligheter for alle:

Elev X:

Er veldig urolig i klassen sin. Pratsom. Sitter ikke stille. Forstyrrer mye. Han gjør aldri lekser og lærte å lese temmelig sent. De fleste skylder på bakgrunnen hans. Har foreldre fra et afrikansk land som begge jobber i typiske lavstatusyrker. Når man snakker med X virker han ualminnelig oppvakt og engasjert. Mange ganger har noen jeg kjenner tenkt at her er det stor «omløpshastighet» i hodet, tenk for et potensiale! Men hva skjer?

I 3. klasse hadde han ikke lært å lese. Da tok en lærer tak i akkurat dette (flaks!) og nærmest «tvang ham» til å lære å lese. På 2 måneder gikk gutten opp i nest øverste mestringsgruppe i norsk og matte (4 nivåer) og til den høyeste i engelsk. Fortsatt uten å gjøre en lekse. Han burde ha blitt oppdaget og utfordret i første klasse. Noen burde passe på at han får utvikle sitt potensiale. Dessverre er det ingen på hans skole som tar tak i hans evner, ingen voksen har hatt tro på at han blir annet enn kanskje taxisjåfør pga av bakgrunnen hans. Hjemme er kanskje ikke utdanning så viktig og de voksne har mer enn nok med sitt.

Er dette riktig forvaltning av denne guttens ressurser? Read the rest of this entry

%d bloggere like this: