Monthly Archives: november 2012

John Hattie: Lærerne tillater ikke diskusjon om fremragende elever. Barna over snittet glemmes!

Professor John Hattie fra Auckland, New Zealand, er skoleforskereen som har sammenstilt titusenvis av ulike skolestudier i en eneste gigantisk metastudie. Han blir sitert i m-a-n-g-e sammenhenger i skolen for tiden. Hele denne «studien av studier» er samlet i boken «Visible Learning», og nå reiser han rundt i verden og holder foredrag om sine funn. «Hva virker i undervisning – og hva virker ikke.»

Read the rest of this entry

Også #talenter trenger støtte fra kloke lærere

I dag vil jeg henvise til Psychology Today’s blogg «Imagine that» der Michele og Robert Root-Bernstein kommer med noen spennende eksempler som omhandler talenter og hva vi i omgivelsene til evnerike barn er nødt til å ta inn over oss. Read the rest of this entry

Lær om #evnerike barn – nettseminar fra SENGifted

Neste SENGinar arrangeres den 20. desember og da er temaet «Talking with Teens» – «Learn how you can engage gifted adolescents in conversations that are meaningful and satisfying for both of you»

Read the rest of this entry

EU om #evnerike: «Rules of Procedure on supporting talent in the European Union»

I Europaparlamentet jobber man for øyeblikket med tiltak for å hjelpe evnerike og talentfulle barn og unge. Nå ligger et konkret forslag fremme til avstemming: «Rules of Procedure on supporting talent in the European Union».

Read the rest of this entry

Tilpasset opplæring for #evnerike elever ingen selvfølge?

Det er interessant å høre hva talentene selv sier om sitt møte med skolen. I Dagens Næringslivs seksjon «DN Talent» kommer det ofte interessante historier. Ikke alle havner på nett så jeg kan sende deg videre, men her om dagen kom det en artikkel igjen. Read the rest of this entry

Mer om ECHA – European Council for High Ability

http//www.echa.info

Vil du vite mer om det europeiske talentnettverket ECHA? – Da kan du lese dette intervjuet med professor Peter Csermely som er den nyvalgte presidenten i ECHA.

Education News; «An Interview with Professor Peter Csermely: European Council for High Ability» finner du direkte her

Ny masteroppgave: #Evnerike barn i barnehagen

Det er en glede å presentere en masteroppgave om de evnerike barna og deres situasjon i barnehagen! – Linda Apalnes Gardar har skrevet en masteroppgave i barnehagepedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Read the rest of this entry

Det kan være vanskelig å ha særlige evner!

Jeg leser en artikkel fra DR.dk. Som starter med å si at «Det kan være svært at være klogere end ens kammerater.

(Og så begynner digresjonsmaskinen i min  hjerne å tenke vi bruker språket forskjellig i Norge og i Danmark. Å være «klog» betyr kanskje noe annet enn å være «klok»?  – Før jeg drodler videre på den digresjonen iler jeg tilbake til artikkelen) Read the rest of this entry

Utvikling av talenter i alle barn – Schoolwide Enrichment Model (SEM)

I dag vil jeg bare anbefale deg å lese om «The Schoolwide Enrichment Model». Dette er et program for å gi «beriking» av undervisning, men også å dra nytte av «gifted education»-pedagogikken innenfor hele skolen.

«The major goal of the SEM is the application of gifted education pedagogy to total school improvement

Mye info. ligger åpent hos University of Connecticut og The NEAG Center for  Gifted Education and Talent Development: Read the rest of this entry

Rapport fra organisasjone Cidree.org om #evnerike elever

Utdanningsdirektoratet har nylig blitt medlem av den europeiske organisasjonen Cidree. Her har vi noe «knask» å ta tak i for dere som jobber med evalueringer av Kunnskapsløftet og generelle tiltak for de evnerike elevene?

Curriculum Provision for Exceptionally Able Students Read the rest of this entry

%d bloggere like this: