Monthly Archives: mai 2013

Hjelpe andre, spurte eller dypdykke – hva er best for den #evnerike eleven?

Image by renjith krishnan at Freedigitalphotos.net

Image by renjith krishnan at Freedigitalphotos.net

Jeg skriver for tiden om pedagogiske strategier for å tilpasse opplæringen for evnerike barn. Utfordringen for oss i Norge er jo at forskningen på dette har ligget langt nede i mange, mange år. Arnold Hofseths studie fra 60-tallet stod lenge alene. Så dukket det opp noen studer av professor Undheim på 90-tallet. Så kom den store stillheten… Snodig. Likhetstankegangen ble en angst for elitisme. En angst som gjør at evnerike barn med ressurssterke foreldre i dag trolig klarer seg langt bedre enn evnerike barn fra andre familier. – Har vi da en skole som gir like muligheter for alle?

Visste du forresten at UNESCOs Salamanca-erklæring fra 1994 sier at skolen skal romme ALLE barn, også de evnerike barna?

«The guiding principle that informs this Framework is that schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual , social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children..» (UNESCO, 1994, s. 15).

Men hvordan skal vi romme de evnerike barna i den norske skolen? Read the rest of this entry

Tolvåring fra Oslo tar matematikkeksamen på tiende trinn i dag

Ta en kikk hos Aftenposten i dag:
http://brett.medianorge.no/share/article209717.ece?id=5620971788

Odin på 12 har hoppet over et trinn på skolen og går i sjuende, men i matematikk har han fått klatre opp på tiende trinn. Og jammen tar han eksamen i ungdomsskolen i dag!

Hurra for Tåsen skole som etter løsninger!

Blikk til Sverige: «Spetsgymnasierna» er et sidespor. Og til Danmark: Da Vinci Linjen som god modell

OppoverDocent i matematikkdidaktikk Arne Engström ved Karlstad Universitet er svensk representant for European Council for High Ability (ECHA), og har samme rolle i Sverige som jeg har i Norge. I går sendte han meg et debattinnlegg om de svenske «spetsgymnas» – altså faglige gymnas etter modell av idrettsgymnasene. I Norge har enkelte ivret for denne type løsninger, men svaret fra bestemmende hold har vært et rungende «NEI». – I Sverige derimot har «spetsgymnas» vært en forsøksordning siden skoleåret 2009-2010. Det svenske Skolverket har nå gjort en evaluering av ordningen, og det ser ut til at konklusjonen er at disse bør gjøres permanente. Read the rest of this entry

Nordisk talentkonferanse august 2013

Bilde: FreeDigitalPhotos.net/Vlado

Bilde: FreeDigitalPhotos.net/Vlado

Endelig begynner de nordiske pedagogiske forskere å røre på seg og tenke at det kan være smart å samarbeide og lære av hverandre. Følgelig inviteres det nå til den første nordiske talentkonferanse i august i år. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Aarhus Universitet (hurra!) og programmet ser ut til å bli riktig spennende.Konferansen arrangeres 28.-30. august hos ScienceTalenter.dk som holder til på Mærsk Mc-Kinney Møllers Videncenter i Sorø, Danmark.

Påmeldingsfristen er 15. mai. – For ytterligere informasjon, gå til denne nettadressen: Nordisk talentkonference 2013.

Jeg har meldt meg på – kommer du også?

Hentet fra informasjonssiden om konferansen:

Formålet med denne konference er

  • at sætte fokus på praksisnær forskning i talentudvikling i Norden
  • at diskutere fælles nordiske tiltag, som kan fremme talentudvikling i uddannelse og forskning indenfor naturvidenskab
  • at skabe et forpligtende samarbejde og netværk mellem nordiske forskere og praktikere om praksisnær forskning i udvikling af talentundervisning i de nordiske landes uddannelsessystem

Ny bok om #evnerike barns emosjonelle og psykologiske behov: Giftedness 101

Giftedness 101Ny bok ankommet bokhylla – juhu! – Giftedness 101

Forfatteren, Linda Kreger Silverman, er psykolog og har bidratt til omkring 300 ulike publikasjoner, bl.a. klassikeren «Counseling the Gifted and Talented» fra 1993. Hun er grunnlegger av stiftelsen Institute for Study of Advanced Development og Gifted Development Center i Colorado.

Read the rest of this entry

Unleashing the potential of children with high intellectual abilities in the European Union

20121123-101242.jpgI dag viser jeg til en sak fra EU der de nå har kommet med en rapport som omhandler evnerike barn og unge i Europa:

On 19 January 2012, the European Economic and Social Committee, acting under Rule 29(2) of its Rules of Procedure, decided to draw up an own-initiative opinion on «Unleashing the potential of children and young people with high intellectual abilities in the European Union»

Read the rest of this entry

Ungdomsskolekonferansen også med tema #evnerike elever!

20130501-201344.jpgGyldendal Kompetanse arrangerer den årlige ungdomsskolekonferansen 16.-17. september 2013. Under paraplyen «Bedre rustet til satsing på ungdomsskolen» kan du i år også få faglig påfyll om de evnerike elevene!

Jeg (Kari Kolberg/Krumelure) er veldig glad for å ha blitt invitert til å holde foredraget «Når læringshunger blir til apestreker (eller dagdrømmerier)» om hvem de evnerike elevene er, hvilke spesielle behov de har, og hvordan man kan tilpasse opplæringen for dem. Read the rest of this entry

%d bloggere like this: