Monthly Archives: oktober 2013

Selv om evnerikhet nærmest har vært borte fra skole- og forskningskartet i Norge i noen tiår er situasjonen annerledes hos våre europeiske naboer. Faktisk er Norge og Sverige de to eneste europeiske land der det ikke finnes offisielle tiltak for evnerike elever, eller omforente begreper for å betegne denne gruppen barn.

Under ser du et utsnitt fra  Eurydice sin rapport fra 2006 «Specific educational measures to promote all forms of giftedness at school in Europe.» Figuren viser hvilke land i Europa som har offisiell terminologi for å betegne barn med høyt potensiale. (Siden rapporten er noen år gammel har den ikke fått med de seneste endringene i Finland, der man nå har utarbeidet både planer og videreutdanning for lærere om evnerike barn.) Read Full Article

Fra SENGifted.org

Nysgjerrig på evnerikhet? Her kan du lære mer!

Organisasjonen Supporting the Emotional Needs of the Gifted, SENGifted, er en veldedig stiftelse basert i USA.

In 1981, SENG was formed to bring attention to the unique emotional needs of gifted children. It provided adults with guidance, information, resources, and a forum to communicate about raising and educating these children.

I dag arbeider de også med faglige spørsmål rundt evnerikhet og voksne. De arrangerer også jevnlig nettbaserte kurs (SENGinars) som kan lære oss et og annet om evnerikhet. Read Full Article

Dobbelt…. -hvafornoe? «Dobbelteksepsjonelle» barn, eller såkalt «twice exceptional» vil si evnerike barn som i tillegg har en diagnose (som f.eks. ADHD) eller en lærevanske (som f.eks. dysleksi, dyskalkuli..).

Dette er en gruppe barn som kan falle mellom to stoler av ulike årsaker: barnets sterke evner maskerer lærevansken eller diagnosen slik at det blir vanskelig for hjem og skole å hjelpe, eller lærevansken/diagnosen maskerer barnet sterke evner, og barnet får følgelig ikke den opplæringen han/hun faktisk har et reelt behov for.

Utgaven av Gifted Child Quarterly fra oktober 2013 er en spesialutgave som omhandler nettopp dobbelteksepsjonelle barn, og nå har utgiveren bestemt at bladet skal ligge ute gratis ut desember måned! Read Full Article

Image by dan at freedigitalphotos.net

Image by dan at freedigitalphotos.net

Her før sommeren spurte jeg om du hadde tenkt over hvilke elever i ditt klasserom – din skole – i alle våre skoler – som hadde lært minst det siste skoleåret.

Spørsmålet ble veldig aktuelt etter at jeg de siste månedene har fått flere henvendelser av samme typen.

De går omtrent slik

«Hva skal vi gjøre? Skolen tror ikke på oss når vi sier at barnet blir urolig pga. fordi h*n trenger mer faglig stoff å bryne seg på!»

«Hva skal vi gjøre? Skolen beskylder oss for å være pushy når vi ønsker at de finner ut barnets faktiske faglige nivå. – Hvordan skal de kunne tilpasse skikkelig når de ikke VIL finne ut faglig nivå, og nekter å høre på at eleven regner matematikk på to trinn over hjemme, men underyter på skolen?» Read Full Article