Monthly Archives: mars 2016

Det er gledelig å se at det kommer stadig flere norske fagbøker som kan kaste ytterligere lys over tematikken evnerike barn! Området var ganske «tynt» når det gjelder evnerike barn og skole i mange tiår, men det har løsnet etter at «Evnerike barn. En utfordring for skolen» kom i 2011 (se utvalget av ulike bøker her).

barnehage Branca lie

Ny bok!

Innenfor barnehagefeltet har det dessverre ikke vært mye faglig bevegelse om begavelse. Heldigvis har vi masteroppgaven fra Linda A. Gardar (her) og bl.a. artikler hos barnehage.no (her) fra 2013. Men interesse hos forskere? Fagartikler? Bøker? Nei, lite å hente!

Men nå har Cappelen Damm tatt tak i temaet (hurra!) . Read Full Article


Kom til Oslo og mitt kurs i regi av Bro Aschehoug. For mer informasjon om kurset kontakt

Inger S. Møllerløkken, tlf: 40 00 61 10 eller e-post Inger.skottene.mollerlokken@aschehoug.no

Direkte lenke til kurset side: http://bit.ly/1MQjk9a

Kurset er p.t. planlagt kun i Oslo den 4. mai , men det jobbes med å sette det opp også andre steder (og på andre datoer). Kontakt Bro Aschehoug for ytterligere informasjon.