Monthly Archives: juni 2016

Hva gjør vi med elever som ikke oppfører seg slik vi vil? Understreker regler? Konsekvenser? Irettesettelser? Ja, en del av det har vi vel opplevd? Hva gjør vi da når regler, advarsler, påfølgende konsekvenser ikke har den ønskede effekt? Fler regler, konsekvenser, irettesettelser? Hm..

Hva med å prøve et annet tankesett? Read Full Article

haugalandslft Den 19. september holder Haugalandsløftet interkommunal kursdag. Et av tilbudene som settes opp for lærerne på Haugalandet er kurset «Evnerike elever – elever med stort læringspotensial» som jeg holder.

Når jeg holder kurs går jeg inn på hvordan vi som står i klasserommet hver dag kan gjenkjenne disse elevene, og ikke minst hvordan vi kan arbeide for å ivareta elevene faglig og sosialt. Dette skal være kunnskap som føles relevant og klasseromsnært, og da kommer det f.eks. slike tilbakemeldinger:

tilbkmld 1 tilbkmld 2

Se mer om kurset og påmelding på nettsiden: Interkommunal kursdag for skolene 19.9.16 – Haugalandsløftet.

Jeg gleder meg til å møte lærerne på Haugalandet!
– Hilsen Kari Kolberg 🙂