World Council

World Council for Gifted and Talented Children

WCGTC er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å spre kunnskap om temaet evnerike barn og unge. Medlemmene i WCGTC befinner seg rundtom på hele vår klode, de er lærere, forskere, foreldre og andre som er interessert i temaet.

WCGTC er  kanskje best kjent for sin verdensomspennende konferanse, World Conference, som holdes annethvert år. Sist gang i Odense (august 2015) og neste gang i Sydney i 2017.

Er du interessert i temaet anbefales et medlemsskap (se her for mer informasjon om medlemsskap ). Det anbefales også å følge med på World Council sin Facebook-side (her), uansett om du velger å bli medlem eller ikke.

Se mer også på nettsiden https://www.world-gifted.org

Undertegnede er en av World Councils norske delegater, så det er bare å ta kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål (det enkleste er å sende en melding via Facebook-siden min, men det er også et kontaktskjema her).
Mvh Kari Kolberg

WorldCouncil