Kvalitativ masteroppgave om læreres oppfatning av TPO for evnerike elever

Morten Kristoffer Finsberg skrev i 2015 masteroppgave i spesialpedagogikk. Tittelen er «Det må være forferdelig hvis en som er så intelligent og så flink egentlig skal bli ødelagt». Dette er en kvalitativ intervjustudie med fire lærere som informanter.

Problemstillingen for arbeidet var: «Hva er fire grunnskolelæreres oppfatning av tilpasset opplæring med fokus på evnerike elever? Hvilke utfordringer erfarer lærerne med å gi evnerike barn en tilpasset opplæring i klassen?»

Det kan synes som at informantene i denne studien i stor grad er enige om de utfordringene som er til stede. En konklusjon kan være at for å bedre situasjonen må det innføres mer opplysning omkring evnerike barn og deres utdanningsbehov. I tillegg må forskning utvikle mer kunnskap på temaet i Norge for å kunne iverksette tiltak som er tilpasset den norske skolens ideologiske fundamenter.

Oppgaven finnes her.

Ny bok fra Dr. Greene: Lost and Found: Helping Behaviorally Challenging Students (and All the Others)

Hva gjør vi med elever som ikke oppfører seg slik vi vil? Understreker regler? Konsekvenser? Irettesettelser? Ja, en del av det har vi vel opplevd? Hva gjør vi da når regler, advarsler, påfølgende konsekvenser ikke har den ønskede effekt? Fler regler, konsekvenser, irettesettelser? Hm..

Hva med å prøve et annet tankesett? Read the rest of this entry

Kurs om evnerike elever for Haugalandsløftet 19.9.

haugalandslft Den 19. september holder Haugalandsløftet interkommunal kursdag. Et av tilbudene som settes opp for lærerne på Haugalandet er kurset «Evnerike elever – elever med stort læringspotensial» som jeg holder.

Når jeg holder kurs går jeg inn på hvordan vi som står i klasserommet hver dag kan gjenkjenne disse elevene, og ikke minst hvordan vi kan arbeide for å ivareta elevene faglig og sosialt. Dette skal være kunnskap som føles relevant og klasseromsnært, og da kommer det f.eks. slike tilbakemeldinger:

tilbkmld 1 tilbkmld 2

Se mer om kurset og påmelding på nettsiden: Interkommunal kursdag for skolene 19.9.16 – Haugalandsløftet.

Jeg gleder meg til å møte lærerne på Haugalandet!
– Hilsen Kari Kolberg🙂

Evnerike elever og tilpasset opplæring – ny bok!

evnerike-elever-og-tilpasset-opplaringPhd.-stipendiat Jørgen Smedsrud og professor emeritus Kjell Skogen, begge fra Universitetet i Oslo har begått en splitter ny bok om evnerike elever. Både Smedsrud og Skogen er ledende stemmer innen dette fagfeltet, og boken er et gledelig tilskudd til den voksende beholdningen av norske fagbøker.

Read the rest of this entry

Åpent brev til deg som har gitt opp skolen..

Tulipan Jeg vet ikke om du husker det lenger nå. Den sprudlende gleden over å lære om nye ting. ”Hvorfor…?” spurte du. Uendelige rekker med spørsmål. Du ville vite ALT, og helst med en gang. Eller da du boblet over da du oppdaget bokstavenes verden? «IIISSS… Det står IS der?!» Og som du spurte og grov; ”Hva står det der?” i det uendelige. Gateskilt, butikkvinduer, avisa, barnebøker. Du gnistret i ren lærelyst og nysgjerrighet. Read the rest of this entry

Innspillmøte med Jøsendalutvalget – noen tanker og lenker

Som du kanskje vet nedsatte regjeringen et utvalg i september 2015 som ble kalt «Utvalg om høytpresterende elever. I mandatet heter det at: Read the rest of this entry

Ny bok om evnerike barn i barnehagen!

Det er gledelig å se at det kommer stadig flere norske fagbøker som kan kaste ytterligere lys over tematikken evnerike barn! Området var ganske «tynt» når det gjelder evnerike barn og skole i mange tiår, men det har løsnet etter at «Evnerike barn. En utfordring for skolen» kom i 2011 (se utvalget av ulike bøker her).

barnehage Branca lie

Ny bok!

Innenfor barnehagefeltet har det dessverre ikke vært mye faglig bevegelse om begavelse. Heldigvis har vi masteroppgaven fra Linda A. Gardar (her) og bl.a. artikler hos barnehage.no (her) fra 2013. Men interesse hos forskere? Fagartikler? Bøker? Nei, lite å hente!

Men nå har Cappelen Damm tatt tak i temaet (hurra!) . Read the rest of this entry

For lærere: kurs i Oslo 4.mai om evnerike elever


Kom til Oslo og mitt kurs i regi av Bro Aschehoug. For mer informasjon om kurset kontakt

Inger S. Møllerløkken, tlf: 40 00 61 10 eller e-post Inger.skottene.mollerlokken@aschehoug.no

Direkte lenke til kurset side: http://bit.ly/1MQjk9a

Kurset er p.t. planlagt kun i Oslo den 4. mai , men det jobbes med å sette det opp også andre steder (og på andre datoer). Kontakt Bro Aschehoug for ytterligere informasjon.

Evnerik – og helt bortreist?

FargerHan er jo åpenbart kjapp i hodet, tenker du. Men samtidig er det til å bli sprø av at han aldri får med seg de enkleste beskjeder. Eller «Hun kan så mye, men er håpløs å sette igang.» Kanskje har du vært borti noen av denne arten på jobb også? På et møte får alle en tydelig instruks om å diskutere noe gruppevis, hvorpå dere omgrupperer og så snur hun seg til deg og sier oppriktig «Hva var det vi skulle gjøre?» – Hver gang… Read the rest of this entry

Jamen han skriver ju inte! Så duktig är han faktiskt inte?!

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Jeg ble for noen måneder siden kontaktet fra Sverige av noen som ville oversette et av mine blogginnlegg til svensk. Hun syntes det jeg skrev var relevant, og ønsket å oversette teksten til svensk fordi den kunne være nyttig for andre.

Og en slik oversettelse sa jeg selvsagt ja til, så lenge kilden oppgis. Det var derfor jeg startet Krumelurebloggen i 2012; for å formidle kunnskap som kan komme til nytte. For lærere, for foreldre, og i siste instans for barna. Det er ungene der ute jeg tenker mest på, og om vi voksne skal kunne hjelpe dem trengs det kunnskaper også om evnerike barn. Takk Janina for at du oversatte til svensk🙂 Read the rest of this entry

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 718 andre følgere

%d bloggers like this: