Konferanse om elever med stort læringspotensial 8.-11.8.2018

echa2018_logov8.-11. august 2018 bør du planlegge en tur til Dublin og ECHAs 16. europeiske konferanse om elever med stort læringspotensial.

Temaet denne gang er «Working with Gifted Students in the 21st Century«.

Vertskapet for konferansen i Dublin er Center for Talented Youth – CTY – ved deres direktør Dr. Colm O’Reilly.

Han skriver i sin velkomsthilsen

On behalf of The Centre for Talented Youth, Ireland, I would like to extend a welcome to the 16th Conference of the European Council for High Ability to be held in Dublin in 2018. This event is intended to be an exceptional networking opportunity for educators, researchers, psychologists, teachers, parents and the highly able themselves to promote the exchange of information among people interested in this field.

Keynote speakers

ECHA-konferansen har alltid ettertraktede foredragsholdere fra feltet (som internasjonalt gjerne kalles «gifted education»). Denne gang kan du bl.a. lytte til:

 • Professor Francoys Gagne: Following talent development from DNA to outstanding achievements. (Ja, det er ham med DMGT-modellen!)
 • Professor Heidrun Stoeger: The self-regulated learning skills that every gifted student needs: A research review
 • Professor Tracy Cross: The lived experience of gifted students in school: 25 years of research on the stigma of giftedness and social coping

Det kommer garantert flere spennende navn på programmet i månedene som kommer, så følg med på nettsiden. Se nettsiden her: http://echa2018.info

Viktige datoer fremover

 • Registration Opens – July 3rd 2017
 • Deadline for Submission of Abstracts – January 24th 2018
 • Notification of Acceptance – March 23rd 2018
 • Deadline for Early Registration – May 31st 2018
 • Conference Dates – 8th – 11th August 2018

Konferansen har følgende deltakerpriser:

Forskning å vise frem?

Dersom du har forskning om evnerike barn/elever med stort læringspotensial som du ønsker å presentere under konferansen, så er «abstract submission» nå åpnet (Forskningsartikler, masteroppgaver osv. kan presenteres, se nettsiden). Jeg presenterte forskning fra min masteroppgave i Wien i 2016, noe som ble en god opplevelse.

Temaene man kan delta med er:

 • Designing programmes for gifted students
 • Social and Emotional well-being of gifted students.
 • Impact of the European talent Support Network
 • Technology and gifted students.
 • Working with gifted students in the classroom.
 • Research into giftedness.
 • Best practice for gifted students.
 • International perspectives of gifted education.
 • Twice exceptional Students
 • Working with gifted disadvantaged students

Endelig dato for innlevering av «abstracts» er 28.2.2018, så enda har du god tid!

Undertegnede har deltatt på ECHA-konferansene i 2012 (Münster – da var vi 2 norske…) og 2016 (Wien). Disse konferansene er en god mulighet til å bli kjent med andre som brenner for det samme fagfeltet, diskutere og lære fra andre på tvers av landegrenser og erfaringsbakgrunn. Det anbefales virkelig!

Ses vi i Dublin i august 2018?
– Mvh Kari

Etterlysning: eksamensbesvarelser VG3 norsk hovedmål m/karakter 5 el. 6

Norsklærere & elever i VGS: Her kommer forespørsel fra to studenter som skal skrive masteroppgave høsten 2017/våren 2018 i norskdidaktikk. De skal skrive om høytpresterende elever i argumenterende/resonnerende skriving. Nå er de på jakt etter eksamensbesvarelser i norsk hovedmål VG3, som ble vurdert til karakter 6 eller 5 i år. Det gjelder langsvarsoppgave 2 på årets eksamen. Read the rest of this entry

20 tips for undervisning og læring – kreative, talentfulle og evnerike elever (fra psykologfeltet)

En rekke anerkjente navn fra Amercan Psychological Assosiations «Coalition for Psychology in Schools and Education» har sammenstilt en liste med det de mener er de 20 viktigste prinsippene når det gjelder skolens møte med kreative, talentfulle og evnerike elever (fra barnehage og oppover). Dokumentets redaktører er anerkjente navn fra American Psychological Association:  Matthew Makel, Paula Olszewski-Kubilius, Jonathan Plucker, and Rena Subotnik. Mange andre kjente navn innenfor fagfeltet gifted ed. har også bidratt. Read the rest of this entry

Invitasjon: MIB International Scientific Conference on Talent Education (2017)

Det er en glede å videreformidle følgende invitasjon til konferanse om talentutvikling og elever med stort læringspotensial i Slovenia, 26.-28. oktober 2017. Konferansen vies til didaktikk for – og rådgivning av – elevgruppen – fra barnehage og oppover. Read the rest of this entry

Elever med stort læringspotensial i Bærumsskolen

Hvorfor har Bærum kommune satset på en kursrekke for lærere om elever med stort læringspotensial? Hvorfor valgte Bærum kommune å lage en veileder om denne elevgruppen?

«Vi måtte først anerkjenne at disse elevene finnes.»

Sjekk ut denne filmen fra Bærum kommune med gode bærumskollega Kari: Read the rest of this entry

Boktips: Särskilt begåvade barn av Linda K. Silverman

9789127145993Om du ønsker lesestoff om elever/barn som har sterke evner har du i dag flere gode bøker å sjekke ut på norsk (se her for flere tips). I tillegg synes undertegnede at det er strålende med nordisk/skandinaviske perspektiver/bøker – og i 2016 har en internasjonal gigant på fagfeltet blitt oversatt til svensk uten at jeg har fått beblogget det. Uffda.. (T-T-T…) (men jeg HAR lagt det ut på facebook-veggen til Krumelurebloggen!)

Men altså: Dr. Linda Kreger Silverman, lederen av Gifted Development Center (GDC) i USA, har nå kommet ut med en bok på svensk og det er bare å si hurra! Read the rest of this entry

Har satsing på lesing som grunnleggende ferdighet bedret norske elevers resultater i lesing?

http://www.freedigitalphotos.net/images/Children_g112-Studious_Child_p127822.html

Photo by «africa»  freedigitalphotos.net

For en god tid tilbake analyserte jeg et utvalg artikler med spørsmål om vi har klart å løfte norske elevers lesekompetanse etter innføringen av Kunnskapsløftet. Kortfattet svar?

At vi har løftet de svakeste leserne, men samtidig «mistet» en god del sterke lesere. 

Den lengre utledningen kommer under.
God lesing! – Kari Read the rest of this entry

Boktips: «De intelligente børn» (Ole Kyed) i ny utgave!

de-intelligente-born-2-udgaveI fjor høst kom det jeg vil kalle en nordisk klassiker i ny utgave. Boken «De intelligente barn» av den danske psykologen Ole Kyed har lenge vært utsolgt.  I anledning verdenskonferansen om evnerike barn i Odense (i regi av World Council for Gifted and Talented Children) kom boken endelig i ny utgave. Lenke til boken er delt tidligere på Krumelurebloggens Facebook-side, men den fortjener definitivt en omtale her på bloggen også. (Tiden strekker ikke alltid til for denne kontaktlærer´n – derfor er Facebook-siden mer brukt enn bloggen for tiden.) Read the rest of this entry

Stavangerskolen med veileder om elever med stort læringspotensial

Stavanger var en av de første kommunene i landet som begynte å sette temaet evnerike elever – eller «elever med stort læringspotensial» som det nå offisielt heter – på dagsordenen. Read the rest of this entry

Skedsmo kommune kurser alle lærere om elever med stort læringspotensial

skedsmoDet er gledelig å melde at Skedsmo er neste kommune ut blandt norske kommuner som har tatt tak i temaet evnerike elever/elever med stort læringspotensial. (- Og undertegnede har fått jobben med å kurse alle lærere i år!) Stavanger, Asker og Bærum er allerede godt plassert på dette kartet, og flere kommuner er i startgropen. Etter Jøsendalutvalgets rapport (NOU 16:14) kommer det forhåpentligvis flere «pekere» fra Kunnskapsministeren ut i kommune-Norge. Her gjelder det å følge med! Read the rest of this entry

%d bloggers like this: