Veiledere, elever med stort læringspotensial

Her kommer et knippe lenker til de ulike veilederne som er laget:

  • Utdanningsdirektoratets veileder – Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial – her
  • Stavanger var først ute med veileder og en deltids talentveileder, se mer her.
  • Bærum var neste kommune ut med digital ressursperm/veileder. Her arbeidet jeg også som spesialrådgiver (før klasserommet ropte meg tilbake igjen). Se veilederen her.
  • Skedsmo kommune – her kurset jeg alle lærere fra 1. til 10. trinn i fagsamlinger i skoleåret 16-17, og holdt fordypningssamlinger skoleåret 17-18. Veilederen deres kom ut i 2018 (se mer her). Hva skjer i ny og sammenslått Lillestrøm kommune?
  • Tønsberg veileder (både om skole og barnehage)
  • Bergen – Veileder for arbeid med barn og unge med stort læringspotensial (2019) – her.
  • Sola  – Veileder barn med stort læringspotensial her. (2017)
  • Ringsaker – HANDLINGSPLAN. Barn med høyt læringspotensial og evnerike barn. Ligger digitalt internt i kommunen, se mer her. 

Og ellers kan det være nyttig å lese hos disse: