Skedsmo kommune med ny veileder om evnerike elever

Det har vært en glede for undertegnede å kurse lærerne i skedsmoskolen de to foregående skoleårene. Skedsmo kommune var den første kommunen i landet som valgte å kurse samtlige lærere, skoleledere og ressurspersoner om evnerike elever. (Jeg holdt halvdagskurs for alle lærere, skoleledere, ansatte i PP-tjenesten og andre ressurspersoner i skoleåret 16-17). Forrige skoleår (17-18) holdt jeg også et fordypningskurs over seks samlinger der lærere som ønsket ytterligere kunnskap deltok. – Hjertelig takk til alle dere flinke folk jeg har møtt i Skedsmo de siste to skoleårene! 

Nå har skedsmoskolen også valgt å lage en veileder/plan: «Plan for kvalitetssikring av opplæringen for elever med stort læringspotensial»

Gratulerer hjerteligst til Skedsmo kommune med godt og grundig arbeid om denne elevgruppen!

Hensikten med planen

Hensikten med denne planen å sørge for at skolene i Skedsmo til enhver tid har tilstrekkelig kunnskap til å identifisere og tilpasse opplæringen for elever med stort læringspotensial. For at dette skal skje, har den enkelte rektor ansvaret for at denne planen og kunnskapen om elevgruppen er kjent for alle lærerne på skolen. En måte å sikre dette på, er at det på hver skole velges ut en eller to lærere som får et hovedansvar både for å bidra i implementeringen av planen og for å holde seg faglig oppdatert om denne målgruppen.

Det vil alltid være slik at ulike temaer «sloss» om oppmerksomhet og kunnskap der ute i skolen. Det å velge en-to lærere på hver skolen til å «holde» i tematikken kan være klokt. Dessuten må rektorene utfordres på å holde temaet varmt i fortsettelsen.

Nylig har jeg forresten kurset alle lærerne i Ullensaker kommune om tematikken. Det er hyggelig «smitte» der oppe på Romerike!

Planen «Plan for kvalitetssikring av opplæringen for elever med stort læringspotensial» anbefales herved. Du finner den på Skedsmo kommunes innbyggerportal her. (Bruk en søkemotor dersom lenken herfra løper ut i sanden. Det hender jeg ikke har tid til å bedrive leakereparasjon.)

 

Takk for godt samarbeid og gratulerer til Skedsmo kommune!
Mvh Kari 🙂