Skedsmo kommune kurser alle lærere om elever med stort læringspotensial

skedsmoDet er gledelig å melde at Skedsmo er neste kommune ut blandt norske kommuner som har tatt tak i temaet evnerike elever/elever med stort læringspotensial. (- Og undertegnede har fått jobben med å kurse alle lærere i år!) Stavanger, Asker og Bærum er allerede godt plassert på dette kartet, og flere kommuner er i startgropen. Etter Jøsendalutvalgets rapport (NOU 16:14) kommer det forhåpentligvis flere «pekere» fra Kunnskapsministeren ut i kommune-Norge. Her gjelder det å følge med!

Skedsmoskolen kurser alle lærere om evnerike elever

Skedsmo kommune er nå første kommune i landet som velger å starte med å gi alle lærerne sine kompetanse om denne elevgruppen. I kommunens plan for kompetanseutvikling inneværende skoleår er kompetanse om «evnerike elever» lagt inn under paraplyen tilpasset opplæring:

Evnerike barn har de senere år fått økt oppmerksomhet, og alle lærerne i skedsmoskolen vil få opplæring i sin faggruppe av Kari Kolberg.

Dette innebærer at undertegnede i inneværende skoleår skal kurse alle lærerne i kommunen om elever med stort læringspotensial. (Jippi!) Et halvdagskurs blir en introduksjon til både «hvem» elevene er, og «hva» vi bør gjøre for å ivareta elevgruppen.

Første gruppe ut i oktober var samtlige lærere i ungdomsskolen, og så er andre faggrupper på planen utover i skoleåret. Dette er en start som planlegges å rulle videre neste skoleår, med både handlingsplan om elevgruppen og ytterligere kursing for nøkkelpersoner. Som første kommune legger de også kurs inn for barnehagene. Spennede i Skedsmoskolen!
Det skjer mye på feltet for tiden og det er HERLIG å kunne gratulerer Skedsmo som neste kommune ut! Jeg gleder meg til å treffe resten av lærerne i skedsmoskolen i de kommende månedene.

-Hilsen Kari Kolberg 🙂

Én kommentar til “Skedsmo kommune kurser alle lærere om elever med stort læringspotensial

Kommentarer er stengt.