Stavangerskolen med veileder om elever med stort læringspotensial

Stavanger var en av de første kommunene i landet som begynte å sette temaet evnerike elever – eller «elever med stort læringspotensial» som det nå offisielt heter – på dagsordenen. I februar 2013 hadde Stavanger aftenblad en artikkelserie om temaet

Gode krefter satte etter dette saken på kartet. Fra politisk hold ble det også bevilget penger til et forprosjekt – og flere rektorer og lærere har deltatt i Nordisk Talentnettverk både i 2103, 2014 og 2016. Eiganes skole har også norges første Talentveileder (med kursing fra danske ScienceTalenter) i Anne Maren Meland (Heia Anne Maren 🙂 ).

Stavanger bedriver skoleutvikling

I inneværende skoleår er stavangerskolen igang med ytterligere satsing, noe som har resultert i en splitter ny veileder: «Veileder om elever med stort læringspotensial i Stavangerskolen». Både Bærum kommune og Ella C. Idsøe ved Læringsmiljøsenteret takkes i forordet, der skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger skriver:

Formålet med denne veilederen er å gi en introduksjon til hva elever med stort læringspotensial er, og hvordan skolene skal tilnærme seg arbeidet med denne elevgruppen. Veilederen skal gi lærere og skoleledere kunnskap om hvordan de best kan møte opplæringsbehovene denne gruppen har. Veilederen inneholder også konkrete verktøy som kan brukes på egne elever for å bedre kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elevs behov og forutsetninger.

Legg også merke til at skolesjefen skriver følgende:

Å arbeide systematisk mot denne elevgruppen er i stor grad nybrottsarbeid. Å kunne dele teoretisk og ikke minst praktisk kunnskap om arbeid med denne elevgruppen er den viktigste faktoren for å lykkes.

Hurra!

Stavangerskolen har etablert et lærernettverk for å arbeide med temaet, ledet av talentveileder Anne Maren Meland. Hun har nå fått i oppdrag å bruke en 20% andel av sin tid for å videreutvikle stavangerskolen på dette området. Det er til å applaudere!

Bare gjennom systematisk skoleutvikling vi kan bli bedre på tilpasset opplæring generelt, og gjenkjenning/tilpasning for elever med stort læringspotensial spesielt. Dette kommer ikke av seg selv, og det har nå både Bærum kommune, Stavanger kommune og Skedsmo kommune tatt tak i, i tillegg til at Asker kommune har et lite prosjekt. 

Gratulerer til Stavanger og stavangerskolen!
– Kari

stavangerskolen-2016

Én kommentar til “Stavangerskolen med veileder om elever med stort læringspotensial

Kommentarer er stengt.