Stavanger satser på talentutvikling i skolen!

Stavanger kommuneLa oss se tilbake: februar 2013 smeller følgende sak i Stavanger Aftenblad: «Var for flink, måtte gi opp norsk skole«. En gutt med særs sterke evner får det så vanskelig grunnet manglende tilrettelegging i skolen at PP-tjenesten til slutt sier at eleven bør begynne på en privatskole. 

Lederen for Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger, Nina Bøhnsdalen, kommenterte: «Skolen forsømmer de flinke«. Og uttalte at det at  evnerike elever forsømmes er et stort problem som skolen må ta tak i. Hun utdypet:

– Det ene er at evnerike barn også har rett på å få en tilpasset opplæring. Det andre er at når disse barna kjeder seg og mistrives, blir mange urolige og «bråkete». En del blir testet for ADHD, som de ikke har. (Nina Bøhnsdalen, Stavanger KFU)

Så, hva gjorde man i Stavanger etter dette? Jo, mange arbeidet iherdig og det ble til slutt igangsatt tiltak som skulle se på hva skolene kan gjøre for elever med særlige evner. Det ble avsatt penger til et forprosjekt og flere rektorer og lærere deltok på Nordisk Talentnettverks konferanse.

Og nå skjer det mer. Hurra for det!

– De som har spesielle evner, og som har talent innen språk, matematikk eller estetiske fag, skal også bli sett og bli løftet. Derfor ønsker vi nå å rette et spesielt fokus mot gruppen som er spesielt flinke, og som har talent, sier Sissel Knutsen Hegdal, leder i Oppvekststyret i Stavanger.

Lærer ved Hafrsfjord skole Dag Breivik intervjues (nettartikkel og radioreportasje) og sier at vi som møter elevene i klasserommet hver eneste dag trenger verktøy for å identifisere og stimulere de evnerike elevene:

– Det er nok de skoleflinke vi har forsømt mest. Vi har et så stort sprik i ferdigheter i klassene, i min klasse vil jeg anslå at det kan være 4–5 års forskjell i ferdighetsnivå, og da er det vanskelig å nå alle, sier Breivik.

Ja, det er vanskelig å nå alle elevene! (Og jeg kan legge til at den eneste norske store skoleundersøkelsen av fenomenet «evner» i stor skala, Hofseth (1968) konkluderte med opp mot 8 års sprik i modenhetsalder innenfor et trinn. Altså mer enn de 4-5 år..)

Politikernes devise har hittil vært å peke på Opplæringslovens bestemmelse om tilpasset opplæring. (Senest også vår kunnskapsminister i NRK Kveldsnytt 28.11.15 – forøvrig kudos til Røe Isaksen som faktisk sier dette høyt OG påpeker forskjellen mellom «skoleflink» og «evnerik». Han har skjønt både dette og hint.)

Men når vi som skal utføre denne tilpasningen ikke lærer om evnerike barn i utdanningen, ja hva skjer da? – Jo, vi har norsk forskning (se bl.a. Smedsrud, 2012) som indikerer at det i dag er tilfeldigheter og flaks med læreren som avgjør hvorvidt en evnerik elev virkelig får reelt tilpasset opplæring over tid. Sukk.

Gratulerer til Stavangerskolen med nok et skritt i retning av å ivareta elever med særlige talenter i skolen. De 300 000 rekker naturlig nok ikke til alt, men det er en start. Og DET fortjener en applaus!

Les mer – og finn radioreportasjen her hos NRK Rogaland: Stavanger satser på talentutvikling i skolen.

  • Se også den første veilederen om evnerike elever som er laget i Bærum kommune (her). Denne følges opp av helt konkret kursing av lærere i skoleåret 2015-2016. (Må innrømme at jeg er utrolig glad for å jobbe i Bærumsskolen og få lov til å bidra i prosjektet dette skoleåret!)
  • Asker kommune har nå et forprosjekt igang om evnerike elever – se her .
  • Det dreier seg ikke om eliteelever, men om barn og unge som faller utenfor i klassesituasjonen fordi de tenker annerledes enn sine medelever og blir ofte misforstått som problembarn, kranglete og vanskelige. (Sitat fra Budstikka.no – juni 2015)

  • Se gjerne også til Sverige der SKL og flere kommuner har gått sammen om å skape et felles rammeverk/en plan for å ivareta evnerike barn (her) og den svenske regjeringens dokumenter om undervisning av evnerike elever (her).