Forprosjekt om #evnerike elever i Askerskolen!

_Asker_logo_vertikal_webBravo Asker kommune. Vi noterer at kommune nr. 3 i landet har åpnet øynene for evnerike elever! (For nysgjerrige: Stavanger var første kommune i landet der de avsatte konkrete midler til et forprosjekt i Strategisk plan for 2014-2017, Bærum var 2. kommune (men først i landet med konkret materiell) da de nylig kom med en veileder om evnerike elever.)

Budstikka omtaler i dag saken om at Asker antagelig starter et forprosjekt om evnerike elever i Askerskolen under overskriften «Vil starte tiltak for de glemte smarte» og Høyres Kristoffer Aardal Hanssen som la frem forslaget forsikrer:

– Dette er ikke et tiltak for de skoleflinke. De er ikke problemet.

Og vi noterer oss følgende sitat fra Budstikka.no som viser at noen vesentlige poenger har sunket inn:

Det dreier seg ikke om eliteelever, men om barn og unge som faller utenfor i klassesituasjonen fordi de tenker annerledes enn sine medelever og blir ofte misforstått som problembarn, kranglete og vanskelige.

Igjen sier jeg: bravo!

Forslaget som har vært til behandling hos Oppvekstkomiteen i Asker (og som så skal til behandling i kommunestyret) går ut på at de starteret forsøksprosjekt. To skoler skal i perioden jobbe relatert til identifisering av elevgruppa og ikke minst skal lærerne få lære mer om temaet.

Det ser ut til at komitéen har samlet seg om et godt tiltak, rent bortsett fra representanten fra SV som muligens står med støvlene litt for fast i ideologiske grøfter. Han var redd for at dette skulle bety «en start på et nivådelt skole» og beviser med dunder og brak at han ikke har forstått det forskningen om evnerike elever i Norge viser.

– Alle elever har et krav på tilpasset undervisning. Det er de garantert i lovs form. Derfor er dette et helt unødvendig vedtak. Det som trengs er nok lærere. (Joel Ene, SV)

JA, Joel Ene: tilpasset opplæring skal skje over alle deler av skalaen. Problemet er at vi som skal gjennomføre denne tilpassede opplæringen IKKE har lært om elevgruppa i vår utdanning, og følgelig vil vi neppe gjenkjenne at en 7-åring som spinner rundt under bordet gjør akkurat det fordi han opplever at vi underviser med håndbrekket på. Eller 14-åringen som sløver på bakerste benk, legger armene i kors og ser på deg og sier «Gidderikke», hun kan faktisk gjøre nettopp det fordi hun har opplevd skolen som totalt meningsløs i altfor lang tid. Og da er opposisjon en løsning for henne.

Det handler om noe så enkelt som kunnskap i skolen om en elevgruppe hvor vi har norsk forskning som indikerer at de må ha flaks for å få tilpasset opplæring. Og hvilke elever klarer da seg best, Joel Ene? Jo, høyst sannsynlig dem med metervis av bokhyller hjemme, og foreldre som kan betale for bøker og opplegg hjemme. Det hjelper ikke å vise til «tilpasset opplæring» når vi faktisk vet at det ikke skjer. (Og så må Joel Ene gjerne jobbe for å få økt lærertetthet, men det er en annen skål.)

Jeg siterer meg selv (fra mitt kapittel fra pedagogikkboken «Pedagogikk 8.-13. trinn. Profesjonsutdanning av lærere«)

I det øyeblikk vi tar et valg i norsk skole om at også de evnerike elevene skal støttes med gode faglige opplegg, vil de elever som mangler støtte og oppfølging hjemmefra i større grad kunne oppdages og hjelpes til å utnytte sine evner. De færreste talenter utvikles i et vakuum: uten en form for støtte forblir potensialet kanskje uutnyttet, enten man har talent for sjakk, for fotball eller for matematikk. Det er ikke snakk om en elite, men om barn/unge med mangslungen bakgrunn som burde kunne hjelpes slik at de forstår sine evner og seg selv bedre. (Kolberg, 2014)

Tilbake til Asker: Arbeiderpartiets representant har sett litt lenger enn ideologiske grøfter:

– Dette dreier seg om tilpasset undervisning for en gruppe som ikke har fått det, ikke om klassedeling i skolen, derfor støtter vi tiltaket. (Kristine Horne, Ap)

Og Høyres leder av Oppvekstkomiteen i Asker kommenterer:

– Dette er en gruppe som ofte bli misforstått av sine lærere, og har det vondt på skolen, de trenger vår støtte. (Marianne Knarud, H).

Sjekk mer her:
Vil starte tiltak for de glemte smarte | Budstikka.

Og vedtaket i kommunestyret 08.09.15 finner du her

Vedtak Asker kommunestyre 080915.pdf

Og les gjerne mitt innlegg om «Annerledesbarnet, hva trenger det egentlig?«.