Mer info. fra foreldre som løsning for #TPO? Eksempel fra Stavanger

Idéer om hvordan vi i skolen kan stå bedre rustet for å møte elever som stiller på første trinn med sterke evner? Ja, det er bra. Derfor vil jeg vise et eksempel fra Stavanger kommune der man allerede i et par års tid nå har satt tematikken på planen gjennom bl.a. deltakelse på Nordisk Talentnettverk (Sorø) og nettverk av rektorer. (For en interessant artikkelserie fra Stavanger Aftenblad, se «Var for flink, måtte gi opp norsk skole» og kommentaren fra Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger «Skolen forsømmer de flinke«.)

I Stavangerskolen har flere tatt i bruk et skjema foreldrene fyller ut før årets «besøksdag» (som i år er 2. juni). Skjemaet handler bl.a. om barnet styrker, favorittaktiviteter og om barnet har spesielle talenter som skolen bør vite om.

Eksempelet her er fra Jåtten skole som stiller følgende spørsmål til foreldrene til årets førsteklassinger:

  1. Hva mener du er ditt barns styrker?
  2. Hva mener du er viktige vekstområder for ditt barn i år? (Synes du at det er faglige, sosiale eller følelsesmessige områder der han eller hun trenger å utvikle seg?)
  3. Beskriv ferdigheter som barnet ditt bruker hjemme regelmessig (f.eks. lesing, bruk av datamaskin, iPad, kreativt håndtverk osv.)
  4. Har barnet ditt en atferd som du er bekymret for? Hvis ja, beskriv:
  5. Hva er ditt barns favorittaktiviteter?
  6. Mener du at ditt barn har spesielle talenter?
  7. Kan du beskrive ditt barns vennerelasjoner?
  8. Hva er dine store forhåpninger for barnet ditt i år?
  9. Hvilke forventninger har dere til hjem-skole samarbeidet? Hva vil ditne bidrag være for å øke barnets læringsutbytte?
  10. Har du noen andre tanker som du vil dele i forhold til ditt barns utvikling og som er relevante for skolen?

Er dette spørsmål din skole kunne tenke seg å bruke før skolestart? Kan denne type spørsmål hjelpe skolen din med å gi tilpasset opplæring?

3 kommentarer til “Mer info. fra foreldre som løsning for #TPO? Eksempel fra Stavanger

Kommentarer er stengt.