Bærumsskolen først i Norge med veileder om evnerike elever!

Midtstilt logo 2 linjer farge nyHeia Bærumsskolen. Gratulerer hjerteligst som den første kommunen i landet der man ikke bare har anerkjent at evnerike elever er noe vi som jobber i skolen må kunne noe om. De har i tillegg laget en veileder (en såkalt «digital ressursperm») for oss som har med barn å unge å gjøre!
Når evnerike barn møter en barnehage eller skole der det mangler kunnskap om dem kan det føre til ymse utfordringer, noe vi har sett i ulike medieoppslag de siste årene (og takk til Foreldrenettverket Lykkelige barn for disse medieoppslagene!). (Se forøvrig min side med mange lenker til nettartikler fra de siste årene her.)

En stor honnør til Bærumsskolen og PP-tjenesten i Bærum:

At alle som arbeider med barn og unge holder muligheten åpen for at en elevs utfordringer kan skyldes deres intellektuelle evner, er kanskje det viktigste vi gjør for å kunne oppdage dem. (Bærum kommunes veileder om evnerike barn)

Målet med den «digitale ressurspermen» er at alle skolene skal vite mer om denne elevgruppen, og det bunner bl.a. i visjonen for bærumsskolen:

  • alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang
  • bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid

Og nå har bærumsskolen virkelig satt seg fore å utvikle kunskap og kompetanse om evnerike barn. For et par uker siden arrangerte de en fagdag der mange fra skolene fikk høre foredrag fra en av Norges få forskere på temaet, Ella Cosmovici Idsøe fra Universitetet i Stavanger, samt at de fikk foreldreperspektivet fra Foreldrenettverket Lykkelige barn ved leder Ieva Fredriksen og ikke mindre viktig: en ung stemme i Dag Emmanuel Fredriksen.

At Bærum kommune ikke bare snakker, men også gjør noe praktisk som kan være med på å gjøre oss som jobber i skolen i stand til å se og anerkjenne evnerike elever på en enda bedre måte er svært positivt. Altfor mange skoler og kommuner famler med denne elevgruppen. Som kjent, det er ikke alltid de passer inn i «malen», og vi som møter dem i skoler og barnehager har som oftest liten kunnskap om evnerike barn. Det første man må starte med er kunnskap:

Når alle som jobber med barn og unge vet hva som karakteriserer evnerike elever, hvordan de kan identifiseres og hvilke opplæringsbehov de har, har vi kommet et skritt nærmere visjonen vår, skriver Bærumsskolen.

Veilederen går kort inn på hvordan vi kan gjenkjenne elevene, hvilke opplæringsbehov de har, hvordan man kan tilpasse og ikke minst har de lagt ved sjekklister utarbeidet av en av Nordens anerkjente forskere på temaet, Poul Nissen (DPU Aarhus). Disse sjekklistene kan være nyttige hjelpemidler for skolen, og ikke minst i møtet mellom hjem og skole.

Gratulerer til Bærumsskolen som den aller første kommunen i Norge som virkelig setter evnerike barn/unge på kartet med en egen veileder.

Tusen, hjertelig takk for at dere setter temaet på kartet i Bærum! Bærumsskolen takker også:

Takkeavsnitt Bærum

Finn veilederen for bærumsskolen om evnerike barn og unge her. (Lenken har vært endret – lenke oppdatert 9.3.16. Skulle lenken ikke virke, så beklager jeg det. Da er alternativet å kjøre en runde i en søkemotor. )Skjermbilde 2015-04-22 08.53.40