Er evnerik og høysensitiv det samme? 

ID-100145080 by stuart milesBegrepet «høysensitiv» har dukket opp i Norge i form av flere bøker og artikler de siste årene. Jeg antar det er derfor spørsmålet om det er «noen sammenheng mellom det å være evnerik og det å være høysensitiv» dukker opp. Kanskje er det mindre tabu å snakke om sensitivitet enn evner?

Når spørsmålet dukker opp henviser jeg gjerne til et blogginnlegg jeg har skrevet tidligere som omhandler «overexcitabilities». Begrepet kommer fra den polske psykologen og psykiateren Kazimierz Dabrowski (1902-1980) og hans teori kalt (på engelsk) «the Theory of Positive Disintegration». Her brukes et begrep (polsk) som ofte oversettes til engelsk som «overexcitabilities» (OEs) eller «supersensitivities«.

Begrepet skal dekke den medfødte sensitiviteten eller følsomheten man finner i (evnerike) personer, og den kan finnes på fem ulike områder: psykomotorisk, sanseområdet, det intellektuelle området, fantasi og følelsesmessig/emosjonell overintensitet.

– Du finner blogginnlegget her: Dabrowski overexcitabilities? Ja, overintentsitet. Der skriver jeg også om ulike strategier vi kan ha i bakhodet i klasserommet for å ivareta ulike OEs.

Høysensitiv? Evnerik? Overintensitet?

Elaine Aaron som først skrev om høysensitivitet har også skrevet om dette i et nyhetsbrev (i 2004!). Hun skriver «What Giftedness is and is not and Why Not To View Sensitivity As Giftedness». Altså «Hva evnerikhet er, hva det ikke er. Og hvorfor ikke se høysensitivitet som evnerikhet.»

Her er noen av hennes poenger:

  • For det første, skriver hun, «min erfaring tilsier at ikke alle evnerike personer er høysensitive.» ( I know too many non-HSPs who are highly gifted.)
  • For det andre: «min erfaring er at ikke alle høysensitive er evnerike» (Second, it is my experience that not all highly sensitive people are gifted.)
  • og for det tredje: «Jeg overveide ikke engang å likestille HS-begrepet med evnerikhet, intelligens, oppmerksomhet eller andre positive begreper, fordi jeg ønsket et nøytralt begrep.»

Men, i nyhetsbrevet fra 2004 ønsker hun likevel å se nærmere på de to begrepene «giftedness» og «HS».

So let’s begin with the main question, what does it mean to be gifted? And then, the bigger question, is your HSC gifted? Are you gifted?

Du finner nyhetsbrevet med diskusjonen fra  Aron her:
Comfort Zone | November 2004 – Is Sensitivity the Same as Being Gifted?

Og hvor kommer «høysensitiv»-begrepet fra?

Det er Aarons egen forskning som ligger til grunn for hennes bøker og «tester». Kritiske røster stiller spørsmål og lurer på hvorfor et sett av egenskaper «ikke er en diagnose» (som de påpeker selv), men samtidig skal så mange som 20% av oss ha disse egenskapene.  Et kjapt google-søk på temaet «highly sensitive person» gir deg drøssevis av treff, og det ser ut som om mye har den samme kilden. Jeg synes det er vel verdt å dvele ved de kritiske spørsmålene. Spørre oss selv om styrker og svakheter den enkelte eleven har skal dyttes inn i en slik mal, og om det gavner barnet å få en «høysensitiv-klistrelapp»? Det lurer jeg på. – Og jeg kjenner at særlig vi som møter barn i yrkesmessig sammenheng bør reflektere over dette.


Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Én kommentar til “Er evnerik og høysensitiv det samme? 

Kommentarer er stengt.