PPT-leder i Stavanger «Lærerne lærer ikke nok» #evnerik

Artikkelserien fra Stavanger Aftenblad fortsetter.

I dag bringer de et intervju med lederen for PPT i Stavanger, Bjørg Kokk. Hun sier:

Lærerne mangler kompetansen og læremidlene de trenger for å gi elevene tilpasset undervisning. Det er ikke lærerne sin feil. Lærerutdanningen må reformeres.

Videre får hun spørsmål om det er greit å dele inn elever i grupper:

At der perioder gis tilbud i smågrupper eller enetimer, er greit. Det jeg er opptatt av, er at eleven skal tilhøre et fellesskap, skal ha læringsutbytte og oppleve mestring. Det spørs også hva som skjer i klasserommet. På New Zealand har de 30 elever i en klasse, men de har fire ulike opplegg. Og lærerne der er utdannet/kvalifisert til å ivareta et stort mangfold. De har også et læreplanverk som har akseptert at det kan være fire år i forskjell på barn på samme alderstrinn. Slik er det ikke i Norge.

Gå til artikkelen her og les resten. Veldig spennende innspill!

2 kommentarer til “PPT-leder i Stavanger «Lærerne lærer ikke nok» #evnerik

Kommentarer er stengt.