PPT-leder i Stavanger «Lærerne lærer ikke nok» #evnerik

Artikkelserien fra Stavanger Aftenblad fortsetter.

I dag bringer de et intervju med lederen for PPT i Stavanger, Bjørg Kokk. Hun sier:

Lærerne mangler kompetansen og læremidlene de trenger for å gi elevene tilpasset undervisning. Det er ikke lærerne sin feil. Lærerutdanningen må reformeres.

Videre får hun spørsmål om det er greit å dele inn elever i grupper:

At der perioder gis tilbud i smågrupper eller enetimer, er greit. Det jeg er opptatt av, er at eleven skal tilhøre et fellesskap, skal ha læringsutbytte og oppleve mestring. Det spørs også hva som skjer i klasserommet. På New Zealand har de 30 elever i en klasse, men de har fire ulike opplegg. Og lærerne der er utdannet/kvalifisert til å ivareta et stort mangfold. De har også et læreplanverk som har akseptert at det kan være fire år i forskjell på barn på samme alderstrinn. Slik er det ikke i Norge.

Gå til artikkelen her og les resten. Veldig spennende innspill!

About Krumelure (Kari K)

Norwegian Teacher & Gifted Advocate, blog at Krumelurebloggen.no about giftedness in Norway. Lektor/kontaktlærer/spesialrådgiver. Kursholder - elever med stort læringspotensial (#evnerike) og tilpasset opplæring. Styringsgruppen Nordisk Talentnettverk. ECHA-Correspondent to Norway, Delegate of World Council for Gifted and Talented Children. Twitter: @Kariekol

Posted on 20/02/2013, in Nyheter. Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

%d bloggere like this: