Regjeringen.no: «De fremragende trenger oppmuntring» #evnerik

Det er..Og vi (ihvertfall jeg!) lar oss begeistre av følgende tekst på nettsidene til regjeringen, datert februar 2013. Ikke fordi teksten er så banebrytende i seg selv, men fordi den faktisk står der den står. – Hurra! –

De fremragende trenger oppmuntring

Alle er enige om at særlig talentfulle matteelever skal ses og stimuleres i skolen. Spørsmålet er hvordan dette bør skje i praksis.

Forskningen om elever med fremragende evner i matematikk er relativt ny i Norden. I internasjonal forskning er imidlertid dette et veletablert tema. Forskningslitteraturen følger to hovedspor:

1) et psykologisk spor med røtter i intelligensmålinger og interesse for diagnostisering av talent og personlighetstrekk hos svært begavede individer, og

2) et pedagogisk spor der en diskuterer hvordan skolen best kan møte og stimulere denne gruppen elever. Her handler forskernes diskusjoner om integrering versus differensiering og fordypning versus akselerasjon i opplæringen.

Det er det siste sporet svenske forskere følger i prosjektet Pedagogikk för elever med förmåga och fallenhet för matematikk i en skola för alla. Den svenske forskergruppen har blant annet undersøkt: Hva slags elever handler det om? Hva innebærer det å ha fremragende evner i matematikk? Hvordan møtes elevene i skolen? Hvilke løsninger velges, og hvilke virker?

Og så går man videre og skriver om disse barna:

Forskerne finner at disse skoleelevene ikke er en ensartet gruppe, men like forskjellige som andre barn. Noen av elevene har talent for store deler av matematikkfaget, andre har særskilt talent for deler av faget. Elevene har forskjellig familiebakgrunn.

Og jeg håper at skole-Norge legger merke til:

Det er ikke slik at elever med særlige evner i matematikk klarer seg selv og ikke trenger hjelp og støtte. Forestillingen om elevene som lykkelige, veltilpassede og populære stemmer i liten grad med virkeligheten. De gjør heller ikke like godt i alle fag.

At det nå finnes en tekst og henvisning til forskning om evnerike barn på nettsiden til Regjeringen er svært bra. Jeg ser frem til videre forskningsformidling, og den utlovede veiledningen til skoler og skoleeiere om evnerike elever:

Statsråd Kristin Halvorsen [12:23:00]: Jeg skal gå igjennom det som finnes av veiledningsmateriell til skolene på dette området, for jeg tror mange er i tvil om på hvilken måte de skal gå fram, og hvordan de kan tilrettelegge. (Stortinget, 16.5.2012)

Se mer hos Regjeringen.no om sterke elever i faget matematikk – «De fremragende trenger oppmuntring – regjeringen.no«

Én kommentar til “Regjeringen.no: «De fremragende trenger oppmuntring» #evnerik

Kommentarer er stengt.