Ungdommens bystyre: vi må bli flinkere med de flinke

Lederen i Ungdommens bystyre i Stavanger, Aleksander Stokkebø, intervjues i dagens Stavanger Aftenblad.

– Vi i Ungdommens bystyre (UB) er enige med foreldreutvalget i at de flinke blir forsømte i skolen.

Og videre:
Ungdommens bystyre (UB) var tidlig ute med å sette dette på dagsordenen: Allerede i høst vedtok UB at også de flinke elevene skal få tilrettelegging og spesialundervisning dersom det er nødvendig. Det skjedde i forbindelse med saken om viktige føringer i den nye kommuneplanen. Spørsmålet var hva kommunen bør satse på. Da var dette ett av punktene vi ønsket å prioritere. Dette var der bred enighet om i UB, forteller Stokkebø.

Vedtaket lyder slik: «Det bør satses mer på tilrettelagt undervisning for «flinke elever», mer utfordringer og personell for å få mer nytte av undervisningen, høyere vanskelighetsgrad etter hva de trenger.»

Og Stokkebø sier han er glad Aftenbladet skriver om dette temaet fordi han tror det har vært «litt tabu» å snakke om de flinke elevene.

Jeg tror det skyldes frykten for elitisme. Det handler slett ikke om det. Det handler om at elever er forskjellige. Skolens viktigste oppgave må være å tilrettelegge for at alle får utnyttet sitt fulle potensiale og får oppnå sine mål og drømmer.

Les resten av intervjuet her.

About Krumelure (Kari K)

Norwegian Teacher & Gifted Advocate, blog at Krumelurebloggen.no about giftedness in Norway. Lektor/kontaktlærer/spesialrådgiver. Kursholder - elever med stort læringspotensial (#evnerike) og tilpasset opplæring. Styringsgruppen Nordisk Talentnettverk. ECHA-Correspondent to Norway, Delegate of World Council for Gifted and Talented Children. Twitter: @Kariekol

Posted on 21/02/2013, in EvnerikeBarn, Nyheter, Tilpasset undervisning and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 kommentar.

%d bloggere like this: