Ungdommens bystyre: vi må bli flinkere med de flinke

Lederen i Ungdommens bystyre i Stavanger, Aleksander Stokkebø, intervjues i dagens Stavanger Aftenblad.

– Vi i Ungdommens bystyre (UB) er enige med foreldreutvalget i at de flinke blir forsømte i skolen.

Og videre:
Ungdommens bystyre (UB) var tidlig ute med å sette dette på dagsordenen: Allerede i høst vedtok UB at også de flinke elevene skal få tilrettelegging og spesialundervisning dersom det er nødvendig. Det skjedde i forbindelse med saken om viktige føringer i den nye kommuneplanen. Spørsmålet var hva kommunen bør satse på. Da var dette ett av punktene vi ønsket å prioritere. Dette var der bred enighet om i UB, forteller Stokkebø.

Vedtaket lyder slik: «Det bør satses mer på tilrettelagt undervisning for «flinke elever», mer utfordringer og personell for å få mer nytte av undervisningen, høyere vanskelighetsgrad etter hva de trenger.»

Og Stokkebø sier han er glad Aftenbladet skriver om dette temaet fordi han tror det har vært «litt tabu» å snakke om de flinke elevene.

Jeg tror det skyldes frykten for elitisme. Det handler slett ikke om det. Det handler om at elever er forskjellige. Skolens viktigste oppgave må være å tilrettelegge for at alle får utnyttet sitt fulle potensiale og får oppnå sine mål og drømmer.

Les resten av intervjuet her.

Én kommentar til “Ungdommens bystyre: vi må bli flinkere med de flinke

Kommentarer er stengt.