Politikk

Council of EuropeReprise for noen, men nytt for andre.. I 1994 kom Parlamentarikerforsamlingen i Europarådet med en anbefaling. Denne «Recommandation 1248 (1994)» omhandler utdanning for evnerike barn. Det er 20 år siden anbefalingen kom.. – Hvor lenge kan Norge la være å ta skikkelig tak i temaet slik at norske skoler, skole-eiere, rektorer og lærere får noe skikkelig å forholde seg til, som kan ivareta også disse ungene fra de er små og gjennom hele utdanningsløpet? Så lenge vi ene og alene dytter hodet ned i bøtta som heter «evnerike = høytpresterende» (som f.eks. i Stortingsmeldinger) hopper vi nemlig elegant over at noen unger lærer seg å underyte som følge av manglende tilpasset opplæring fra 1. trinn, og at de snarere kan komme til å gi blaffen i skolen.

Nestemann som erklærer at å ivareta evnerike elever = elitisme kan gå i skammekroken, ta en «time out» og tenke over hvorfor de verdilader et begrep som i utgangspunktet kun er _beskrivende_. En unge er «evnerik på matematikk-området» eller er «evnerik på det språklige området» f.eks., og det kan han/hun være enten det er mange meter bokhyller hjemme, eller mor & far har annet fokus. – Tenk over: Hvilke unger er det som klarer seg best i dagens skolesystem? Hvilken sosioøkonomisk status har de? Bør det være slik?

Under finner du Europarådets anbefaling oversatt til norsk. Jeg understreker at den er oversatt av meg og at du for å få med nøyaktig ordlyd bør gå til den engelske teksten i denne linken. Der Europarådet bruker begrepet «Gifted Children» velger jeg å bruke «evnerike barn» siden dette er det fagbegrepet som brukes i pedagogisk faglitteratur/artikler i Norge per 2015. Read Full Article

Forrige uke: en lokal representant fra Sola Arbeiderparti var ute på tynn is på sin blogg hos Stavanger Aftenblad (siden slettet), i sosiale medier og i et senere radiointervju hos NRK Rogaland. De mest ufine kommentarene trakk hun etter press, men hun uttalte likevel at hun ikke _tror_ at det er forskjeller i barns kognitive evner, og at det ikke er nødvendig å gi dem tilpasset oppløring.

I dag: Marianne Aasen rydder opp! Hun er kunnskapspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant og leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Dette er klar tale som jeg håper dere leser med omhu. Jeg har ikke funnet innlegget på nettet (Stavanger Aftenblad), så derfor bringes teksten her:

Read Full Article

Den danske psykologen Ole Kyed er en av dem som har beskjeftiget seg lengst med evnerike («højt begavede») barn i Norden. Han sier at det er strålende med rettigheter og lovverk (som f.eks. Opplæringslovas bestemmelse om tilpasset opplæring), men det hjelper ikke dersom ikke lærerne hjelpes til å vite hva de skal gjøre med disse elevene.

»Jeg er helt enig i, at velbegavede børns behov skal tilgodeses, men tror ikke at retskravet i sig selv gør stor forskel, med mindre man samtidig yder en pædagogisk indsats overfor de lærere, der skal tage sig af børnene. Det kræver særlig meget energi at tage sig af den børnegruppe, der ligger i den øverste ende,« siger Ole Kyed (her).

Read Full Article

Som tidligere innlegg på bloggen viser (se f.eks. her), har vi de seneste månedene hatt et par positive uttalelser. Optimistene blandt oss kan tolke disse dithen at noen av våre politikere vurderer sterkt om det norske skolelandskapet kan ha godt av en kursdreining. Slik at evnerike elever kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.

Bra, det. MEN det sniker seg inn en liten bekymring her også. For, Trond Giske, dersom Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre mer enn å bare «heie på» de sterke elevene kreves det kunnskap. Kunnskap om evnerike elever, kunnskap om hvordan disse elevene kan ivaretas på best mulig måte, og kunnskap om hvor skoen trykker i norsk skole på dette fagområdet. Read Full Article

Denne lå på Innreach’s blogg i dag (ta en titt der!). I steden for å re-blogge legger jeg bildet fra Mrs V. (Krissy Venosdale) i sin helhet her. Hun er lærer for en gruppe evnerike elever i USA. Hun blogger og twitrer om dette, og om sin iver for teknologi i klasserommet. I tillegg er hun en usedvanlig kreativ dame som lager noen utrolig flotte bilder og plakater. Dette er en av dem: Read Full Article

Estyn i Wales er «Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training«, m.a.o. er det Estyn som gjør inspeksjoner av skoler og utdanningsinstitusjoner i Wales, helt fra «nursery schools» og grunnskole, til spesialskoler, lærerutdanning etc. (se http://www.estyn.gov.uk/english/ og «about» for mer informasjon). Estyn er  en uavhengig enhet, men finansieres av nasjonalforsamlingen i Wales.

Hvorfor min interesse? Jo, Estyn har, som en uavhengig inspektør, undersøkt bl.a. hvordan skolene i Wales arbeider med å gi evnerike eleverImage: FreeDigitalPhotos.net utfordringer på skolen. Iflg. BBC News fikk walisiske skoler i fjor beskjed om å gjøre mer for disse elevene i Primary School (3-11 år). I år har Estyn sett nærmere på undervisningen i Secondary school, dvs. 12 – 16- (evt. 18)-åringene. Read Full Article

Ja, jeg vet det er en stund siden august 2011, men jeg tar det nå med likevel. På Hamar Venstres nettsider ligger et interessant innlegg  signert Stein Frøysang som den gang var Venstres ordførerkandidat. Han tar i innlegget til orde for å revurdere og revitalisere organiseringen av tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Ikke nok med at en fremtredende lokalpolitiker tør å løfte frem de evnerike barna, han gjør det også med faglig tyngde fra mangeårig arbeid som lærer og spesiallærer i skolen.

Read Full Article

Jeg ønsker å fortelle om til 3 elever som går på skole her i Norge. I den norske enhetsskolen som skal gi like muligheter for alle:

Elev X:

Er veldig urolig i klassen sin. Pratsom. Sitter ikke stille. Forstyrrer mye. Han gjør aldri lekser og lærte å lese temmelig sent. De fleste skylder på bakgrunnen hans. Har foreldre fra et afrikansk land som begge jobber i typiske lavstatusyrker. Når man snakker med X virker han ualminnelig oppvakt og engasjert. Mange ganger har noen jeg kjenner tenkt at her er det stor «omløpshastighet» i hodet, tenk for et potensiale! Men hva skjer?

I 3. klasse hadde han ikke lært å lese. Da tok en lærer tak i akkurat dette (flaks!) og nærmest «tvang ham» til å lære å lese. På 2 måneder gikk gutten opp i nest øverste mestringsgruppe i norsk og matte (4 nivåer) og til den høyeste i engelsk. Fortsatt uten å gjøre en lekse. Han burde ha blitt oppdaget og utfordret i første klasse. Noen burde passe på at han får utvikle sitt potensiale. Dessverre er det ingen på hans skole som tar tak i hans evner, ingen voksen har hatt tro på at han blir annet enn kanskje taxisjåfør pga av bakgrunnen hans. Hjemme er kanskje ikke utdanning så viktig og de voksne har mer enn nok med sitt.

Er dette riktig forvaltning av denne guttens ressurser? Read Full Article