Utdanningspolitikk i tåka?

Som tidligere innlegg på bloggen viser (se f.eks. her), har vi de seneste månedene hatt et par positive uttalelser. Optimistene blandt oss kan tolke disse dithen at noen av våre politikere vurderer sterkt om det norske skolelandskapet kan ha godt av en kursdreining. Slik at evnerike elever kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.

Bra, det. MEN det sniker seg inn en liten bekymring her også. For, Trond Giske, dersom Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre mer enn å bare «heie på» de sterke elevene kreves det kunnskap. Kunnskap om evnerike elever, kunnskap om hvordan disse elevene kan ivaretas på best mulig måte, og kunnskap om hvor skoen trykker i norsk skole på dette fagområdet.

Og, Jan Tore Sanner, det er flott hvis Høyre og politikere som du ser at et nytt, privat skoletilbud kan hjelpe realfagstalentene i gymnasalderen opp og frem. At du velger å se positivt på søknaden fra NTG-gründer Roger Elstad fordi du ser at dette er noe som mangler i dagens skolelandskap. – Men jeg tror at også dere trenger mer kunnskap hvis dere virkelig skal kunne gjøre noe med hvordan norske evnerike barn har det hver dag mellom ca. 8.30 og 14. Helt fra de starter på første trinn.

Hvor skaffer dere denne kunnskapen fra?

  • Innhenter dere informasjon fra eksperter som KAN noe om evnerike barn?
  • Snakker dere med fagpersoner som har forsket på mangfoldet også i denne enden av skalaen?

Det finnes mange elever som aldri blir identifisert som evnerike fordi lærerne aldri har fått opplæring i å gjenkjenne en evnerik elev. Hvilken kunnskap trenger dere for å kunne fortelle lærerutdanningen at de må inkludere temaet evnerike barn i sine forelesninger?

Hvis ikke dere går ut og finner fakta OG forskningsbasert kunnskap blir det fortsatt utdanningspolitikk i tåka når det gjelder evnerike barn. I denne tåka har vår utdanningspolitikk vasset rundt lenge nok!

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=587

Foto: freedigitalphotos.net (photogid=587)

Dere trenger et fyrtårn (eller flere) slik at dere lettere kan orientere dere i tåka og unngå å gjenta feilskjærene!

Hvor skal dere gå for kunnskapen dere trenger? Hvem kan være fyrtårn? La meg foreslå noen nordiske fagfolk dere kan få gode kunnskaper fra:

Skulle ikke dette være nok, skal jeg på kort varsel kunne hoste opp opptil flere navn fra arenaer litt lenger unna vårt språkområde. Det er bare å ta kontakt på e-post :D!

Og sist, men ikke minst: lykke til!

Åpne opp hodene deres og tenk på at det faktisk sitter noen tusen barn i norske klasserom som venter og håper på at dere tenker klokt, og ikke graver dere ned i en ideologisk skyttergrav basert på tro og gamle dogmer.

2 kommentarer til “Utdanningspolitikk i tåka?

  1. Meget bra! Det kan ikke skrives mange nok ganger hvor viktig det er at de som tar tak i dette faktisk vet hva de gjør. Det er gjentatte ganger demonstrert at lærere ikke er i stand til å gjenkjenne høyt begavede barn. Det er skremmende at så mange bruker ordene flinke og skoleflinke elever. Det viser at de ikke helt vet hva de snakker om. Det er en vanskelig balansegang å balansere mellom å applaudere innspill fra politikere (innspill som har vært utenkelige for bare få år siden) og det å arrestere dem for manglende kunnskap. Konstruktiv kritikk er rette ordet her, vi får heie på dem (for å bruke Giskes egne ord) og så får vi passe på å gjøre det vi savner hos Giske, heie, STØTTE og VEILEDE samtidig!

Kommentarer er stengt.