Et eksempel fra Irland: Center for Talented Youth

I Irland har man etablert «The Centre for Talented Youth«. Et senter ved Dublin City University som tilbyr fordypningskurs, såkalt «beriking», for barn og unge med sterke evner. Kursene tilbys fra 6 års alder og oppover.

Løpertalent in speNoen av ungdommene som har gått på CTY’s sommerskole denne sommeren har skrevet artikler som har kommet på trykk i The Journal.ie. Artikkelen heter
Are smart kids misrepresented in the media? Definitely.”

De skriver at CTYI ikke bare gir dem muligheten til å ta spennende kurs, men at dette også er en viktig sosial arena (ikke overraskende :)):

CTYI gives us, a chance to meet people with similar interests, and who most likely have experienced similar social situations

En nyhetsartikkel fra The Journal.ie forteller litt mer om hva man tilbyr evnerike elever i Irland. Se artikkelen «How are Gifted Young People cared for in Ireland«. Happy reading!