Høyre

Som tidligere innlegg på bloggen viser (se f.eks. her), har vi de seneste månedene hatt et par positive uttalelser. Optimistene blandt oss kan tolke disse dithen at noen av våre politikere vurderer sterkt om det norske skolelandskapet kan ha godt av en kursdreining. Slik at evnerike elever kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.

Bra, det. MEN det sniker seg inn en liten bekymring her også. For, Trond Giske, dersom Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre mer enn å bare «heie på» de sterke elevene kreves det kunnskap. Kunnskap om evnerike elever, kunnskap om hvordan disse elevene kan ivaretas på best mulig måte, og kunnskap om hvor skoen trykker i norsk skole på dette fagområdet. Read Full Article

Elevundersøkelsen viser ca. 20% av norske elever (ungdoms-/videregående skole) ikke får nok utfordringer på skolen (se evt. direkte link til pdf med resultatene 2011-undersøkelsen her). På spørsmålet «Får du nok utfordringer på skolen» svarte 1,2 % «ikke i noen fag», 2,7% «i svært få fag» og hele 16,3% «i noen fag». – Forøvrig sa hele 39,7% at de får det «i mange fag» – her har vi et forbedringspotensiale over nesten hele fjøla!

Tilsvarende undersøkelser fra land vi kan sammenligne oss med konkluderer i samme retning. Det finnes altså tusenvis av elever i norsk skole som ikke får den opplæring de burde fått i skolen, til tross for alle lovnader og pålegg om «tilpasset opplæring».

Når man i tillegg ser at begrepet «tilpasset opplæring» er lite entydig, og at det tilogmed innad i skolen kan oppfattes svært forskjellig, er dette kanskje ikke så rart? (For ytterligere informasjon, se f.eks. Erik S. Jenssens forskning og disputas for pHd-graden 12.03.12 med temaet «Tilpasset opplæring i norsk skole. Politikeres, skolelederes og læreres handlingsvalg» hos  UiB her ).

Jo mer jeg jobber med de evnerike barna og tilpasset opplæring for dem ser jeg at det dessverre er lite kunnskap både i skolen, i hjelpeapparat (PPT-tjeneste/Barne- og ungdomspsykiatri) og i skoleledelsen i Norge. Inkludert politisk ledelse. Read Full Article

Dette er faktisk en S T O R nyhet, tro det eller ei!  –  En nyhet som fikk både Krumelure, og mange andre som bryr seg om begavede barn, til å H O P P E i stolen:

Trond Giske leder gruppen som fremover mot stortingsvalget 2013 skal snekre ny kunnskapspolitikk  for Arbeiderpartiet og han uttaler i Trond Giske besøkte også Lesesenteret i Stavanger i denne forbindelse.Aftenposten fredag 13.04.12 og Romerikes blad samme dag:

I Arbeiderpartiet har vi vært for lite tydelige på at vi også heier på de flinke.

Read Full Article