Oslo ønsker mer deling av elever – forsker sier det kan være en god idè

Oslos skolebyråd Torger Ødegård uttalte i gårsdagens Aftenposten at han ønsker at det skal være lettere å dele elever inn i mindre grupper for å kunne tilpasse opplæringen bedre.

Han ønsker dette fordi:

..alle elever skal få noe å strekke seg etter. Alle elever skal få tilpasset opplæring. Derfor mener jeg at nivådeling bør være hovedregelen, ikke unntaket.

Skolebyråden ber derfor om en avklaring fra Regjeringen om hva som er lov innenfor dagens regelverk.

I dagens Aftenposten følges saken opp med bl.a. en uttalelse fra universitetslektor Bård Knutsen fra forskningsmiljøet på NTNU i Trondheim. En mann jeg mener det er verdt å lytte til, fordi han i lengre tid har forsket på elever med sterkt potensiale for læring i realfag.

Forskeren sier at å dele inn elevene i grupper etter faglige behov kan være en god idé. Han har nemlig gjennomført et prosjekt der elevene ble delt i fire mer homogene grupper basert på karakterer og elevenes egne ønsker. Resultatet av studien er enda ikke publisert.

Knutsen sier:

– Jevnt over var tilbakemeldingen fra alle gruppene at det var greit med mer homogene grupper. De svakeste elevene sa at det var godt å endelig få undervisning på et nivå der de skjønte hva det handlet om.

Men det er ikke bare elevene som opplevde de nye gruppene som positive. Også for lærerne var dette en øye-åpner. Nå først oppdaget at de svakeste elevene hadde enda sterkere behov for oppfølging, de var enda svakere i sine kunnskaper enn læreren hadde fått inntrykk av i felles-klassen.

Og det er kanskje ikke så rart? Forskningen sier at lærerne ofte legger undervisningen «midt på treet». Da er det de skoleflinke elevene som er mest aktive. De elevene som synes stoffet er vanskelig vil muligens kvi seg for å delta og stille «dumme spørsmål». – Synd, men noe å tenke over.

Men det er ikke lett for læreren heller. Spennet innenfor en gruppe på nærmere tredve elever kan være enormt, og jo større spenn jo vanskeligere er det å tilpasse undervisningen. OECD har kritisert den norske skolen for å være dårlig på å tilpasse også. Dette skader både eleven som trenger mer hjelp for å forstå stoffet, og eleven som trenger vanskeligere stoff for å føle mestring og utvikle gode arbeidsvaner.

Bård Knutsen stiller seg altså positiv til en undervisning som differensierer mer enn tilfellet kanskje er i det jevne norske klasserom i dag. Men han poengterer er han skeptisk til å kalle det «nivådeling» i betydning å rangere elever etter dyktighet.

– Målet må heller være å flytte fokuset over på elevenes læringsbehov. Reduseres spennet i læringsbehov innenfor en elevgruppe, vil dette gjøre det lettere for læreren å se den enkelte elevs behov og kunne tilpasse opplæringen mer optimalt.

Det blir spennende å se hva regjeringen svarer på Torger Ødegårds henvendelse. Jeg tror dette er en sak som mange skoler ønsker en avklaring på: hva skal de gjøre når forskjellene i nivå mellom elevene i klasserommet blir enorme, ja faktisk opp mot fire år iflg. en ny masteroppgave fra NTNU (matematikk).

Per i dag tyder det lille vi har av forskning på bl.a. de evnerike elevene at lærerne sliter med denne problematikken. De sier bl.a. selv at de er nødt til å prioritere de elevene som trenger mest hjelp. Samtidig får noen skjenn for å regne for langt i matteboka, eller læreren gir beskjed om at skolebøkene må ligge på skolen fordi ellers jobber eleven for langt i boka.

Se mer fra Aftenposten her:  – Det var godt å endelig få undervisning jeg skjønte – Aftenposten.

Én kommentar til “Oslo ønsker mer deling av elever – forsker sier det kan være en god idè

Kommentarer er stengt.