Gruppering av elever

OppoverDocent i matematikkdidaktikk Arne Engström ved Karlstad Universitet er svensk representant for European Council for High Ability (ECHA), og har samme rolle i Sverige som jeg har i Norge. I går sendte han meg et debattinnlegg om de svenske «spetsgymnas» – altså faglige gymnas etter modell av idrettsgymnasene. I Norge har enkelte ivret for denne type løsninger, men svaret fra bestemmende hold har vært et rungende «NEI». – I Sverige derimot har «spetsgymnas» vært en forsøksordning siden skoleåret 2009-2010. Det svenske Skolverket har nå gjort en evaluering av ordningen, og det ser ut til at konklusjonen er at disse bør gjøres permanente. Read Full Article

Ofsted er den engelske, uavhengige «skoleinspeksjonen», eller som de skriver selv «Ofsted is the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills. We report directly to Parliament and we are independent and impartial. We inspect and regulate services which care for children and young people, and those providing education and skills for learners of all ages.»

Nylig har Ofsted avgitt en rekke rapporter fra sine inspeksjoner. Noe av det de uttaler seg om er såkalte «Mixed Ability Classes», altså klasser der elever med alle typer evner går i samme klasse og undervises sammen. Selvsagt er det en annen skolekultur i Norge enn i UK, men jeg synes artikkelen er interessant likevel.

Ofsted sier «mixed-ability classes a curse on bright pupils». Sterke ord! Read Full Article