Endelig ferdig: kompetansepakke om elever med stort læringspotensial – Udir.no

Endelig er Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for lærere og ansatte i PP-tjenesten ferdig. Nå kan alle som ønsker kompetanse om denne gruppen elever registrere seg, og lære om hvem disse elevene er, og hva de trenger i skolen.

Medlemmene i ekspertgruppa som har utarbeidet kompetansepakken er Jørgen Smedsrud, Mirjam Harkestad Olsen, Mina Nosrati og Kari Kolberg (meg😊). I tillegg har vi hatt god drahjelp og støtte fra Utdanningsdirektoratets Heidi Ødegaard Dølbakken og Ole Jakob Michelsen.

Utdanningsdirektoratet skriver:

Kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen og ansatte i PPT å øke kompetansen om elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken går i dybden på det kunnskapsgrunnlaget viser at det er behov for: økt anerkjennelse av elevgruppen, kunnskaper om hvordan disse elevene kan identifiseres og hvilket handlingsrom skolen har til å tilrettelegge opplæringen.

Jeg vet fra alle henvendelsene jeg får at det er mange kolleger der ute i skole og PPT som ønsker kompetanse, men at det ikke alltid har vært lett tilgjengelig. Derfor er det gledelig at regjeringen og Utdanningsdirektoratet har satt trøkk på arbeidet med å utvikle en digital kompetansepakke. Det har vært gøy å få bidra, og det er ikke fritt for at jeg klyper meg litt i armen over at vi i Norge nå har noe så konkret om denne elevgruppa. (Det var ikke mye å finne da jeg begynte å lete i 2009!)

Sjekk den nye kompetansepakka på nettsiden kompetanse.Udir.no, under «støtte til arbeid med ny læreplan», eller direkte lenke her. Du registrerer deg med e-post, eller bruker Feide. 😊