Sjekkliste for å identifisere talentfulle elever?

Får jeg spørsmålet ofte? Jepp. «Ja, men.. Hvordan kan vi gjenkjenne disse barna?» Og det spørsmålet er for å være ærlig ikke helt rett frem. Finnes det en haug med lettbente artikler om emnet? Ja. Finnes det fagartikler som forsøker å definere og identifisere – sånt for fagnerdene av oss? Ja. En hel haug der også. For foreldre, for forskere, for hvermannsen.. Joda, litt av hvert.

Kjennetegnene man finner i ulike artikler og på ulike nettsider avhenger selvsagt av hva formålet er. Flere klikk? Vitenskapelig definisjon? Mange formål å finne. Kjennetegnene du kan lese rundt omkring vil også være avhengig av hvilken definisjon av «evnerikhet» forfatterne baserer seg på. Det finnes mange ulike lister med kjennetegn, og også mange ulike definisjoner. Litt av hvert i «gifted land» å fundere på skal jeg si!

En av de første listene jeg fant var den med «den evnerike» på den ene siden og «den skoleflinke». Du har kanskje sett den du også? Jeg er generelt ikke så glad i den. Det blir for kunstig i min bok å sette opp slike lister (og en skoleflink/høytpresterende elev kan da utmerket godt kan være en evnerik elev!) Men så dukker spørsmålene opp igjen, så da er det kanskje et behov der ute? Jeg gjetter på det.

Vil du ha en ny liste? Denne kommer fra våre venner i Wales. I Wales definerer man elevgruppen slik:

In Wales the term ‘more able and talented’ encompasses approximately 20% of the total school population, and is used to describe pupils who require enriched and extended opportunities across the curriculum in order to develop their abilities in one or more areas. In every school there will be a group of pupils who require greater breadth and depth of learning activities than is normally provided for the usual cohort of learners.

Jeg liker at de skriver:

Ability and talent can manifest itself in many different ways e.g. academic, practical, creative and social fields of human activity. The needs of more able and talented pupils cannot be separated from the move to raise standards for all pupils. Research shows that schools that focus on the needs of more able and talented pupils improve the quality of learning and raise standards of achievement for all pupils.

WalesSå, mer sjekkliste? Se på den jeg har lagt inn under (opprinnelig klippet fra «A curriculum of opportunity. Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales (ACCAC)», men du finner den også på side 17 i dette dokumentet). De skriver om MAT-learners, altså «more able and talented learners»:

Every learner is different. However, there are some common attributes of MAT learners which are listed below, and which may be helpful to FE staff in considering whether a learner has the potential to perform at an outstanding level in any discipline (or in many).

I Wales skriver man at evnerike elever kan ha disse kjennetegnene:

 • Innehar en omfattende generell viten, og vet ofte mer enn læreren. Synes ofte at klassens lærebøker er for lette.
 • Har svært lett for å forstå de bakenforliggende prinsippene, og har ikke behov for mye forklaring.
 • Er hurtig til å generalisere og finne relevante poenger i komplekst materiell.
 • Er svært nysgjerrig og vil konstant vite hvorfor – er oppfinnsom og original når interessen først er vekket.
 • Stiller annerledes spørsmål enn andre elever.
 • Viser intellektuell fantasi og forestillingsevne, og er rask til å se forbindelser og få ideer.
 • Gir oppfinnsomme svar på åpne spørsmål.
 • Har en skarp sans for humor (ofte annerledes enn jevnaldrende), og er rask til å forstå nyanser og skjulte betydninger.
 • Forstår verbale ordspill, tegnefilm og vittigheter tidligere enn jevnaldrende. Nyter gjerne bisarr humor, satire og ironi fra tidlig alder.
 • Kritiserer og argumenterer ofte konstruktivt.
 • Kan være uvillig til å akseptere autoritære erklæringer uten å tillates å ta kritisk stilling til saken. Vil gjerne diskutere og rettferdiggjøre hvorfor og hvordan.
 • Er hurtigere mentalt enn fysisk, og er følgelig også ofte tilbakeholdende med å skrive lange oppgaver
 • Vil heller snakke enn å skrive. Ofte er det en diskrepans mellom elevens verbale og skriftlige prestasjoner. Snakker ofte hurtig, flytende og uttrykksfullt.
 • Er ikke interessert i å delta i oppgaver som allerede mestres, og synes slike oppgaver er overflødige.
 • Leser hurtig og kan gjenfortelle innhold og detaljer.
 • Lytter ofte kun til deler av forklaringer, og kan se ut til å mangle konsentrasjon og interesse, men vet alltid hva som skjer likevel.
 • Hopper over trinn i læring, og er ofte frustrert over å måtte gjennomgå alle faser.
 • Konkluderer selv fra konkrete eksempler til abstrakte generelle regler og prinsipper.
 • Oppfatter raskt, og har ikke behov for gjentagelse. Utviser utålmodighet ved repetisjon.
 • Kan være en skarp og rask observatør som legger merke til detaljer og raskt ser likheter og forskjeller.
 • Ser ofte større betydninger i en historie/en film, og kan fortsette historien.
 • Oppfatter raskt problemer og tar initiativ.
 • Har avansert forståelse og bruk av språk, men er til tider litt tilbakeholdende mens det søkes etter det korrekte ordvalget i sammenhengen.
 • Kan være konsentrert i lange perioder når interessen er vekket, og kan være utålmodig overfor innblanding eller plutselige endringer.
 • Kan være svært utholdende for å finne en avslutning, og setter ofte meget høye personlige standarder. Kan være perfeksjonist.
 • Er mer enn vanlig interessert i voksenproblemer, så som viktige aktuelle problemstillinger som evolusjon, rettferdighet, universet, miljøproblemer osv.
 • Kan være svært opptatt av å tilpasse og forbedre institusjoner og systemer, og kan være særdeles kritisk overfor skolen for eksempel

Kilde: A curriculum of opportunity. Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales ( ACCAC).

Se veldig gjerne også dette dokumentet fra Wales: Meeting the Challenge – Quality Standards in Education for More Able and Talented Pupils som kan gi mye inspirasjon i konkret arbeid med denne elevgruppen. 

Hva synes du? Trenger vi kjennetegn-lister?

Ha en god dag videre der ute!
Mvh Kari