Politikk

Det har de siste månedene vært mye fokus rundt det faktum at politikerne våre ønsker at det i større grad skal legges til rette for at ungdomsskoleelever skal kunne ta fag på videregående.

Er du en motivert og talentfull ungdomsskoleelev skal du nå få lov til å delta i undervisning på et høyere nivå enn dine medelever. Vel og merke i visse fag – og forutsatt at din kommune prioriterer sterke elever.  (At dette enda ikke fungerer helt etter intensjonen er et faktum jeg tidligere har omtalt på bloggen.)

Read Full Article

Og her har bloggen «Fra en annen planet» tatt et dypdykk i John Hatties bok og gitt elevombudet svar på tiltale. Applaus!

Fra en annen planet

Dagbladet publiserte i går en artikkel på sine nettsider med tittelen Perler for svin. Hva er perlene her og hvem er det han regner for svin? Er perlene pengene og svina de elevene som skal få tilpasset opplæring? Dette er en artikkel der Sigve Indergard, elev-og lærlingombud i Oslo forsøker å kritisere Oslobyråd Torger Ødegaards kommende eliteklasser i matemetikk som kommer til høsten. For å ta perlene og grisene først, så er dette ikke en allegori som passer her. Dersom man her mener at perlene er pengene og lærerressursene de «flinke» elevene er grisene, så lurer jeg på hvem det er som da burde hatt perlene? Betydningen av dette uttrykket er at man ikke skal gi folk noe de ikke vet å sette pris på, noe man kanskje kan si om de fleste elever i skolen, de forstår ikke at det koster penger å tilby skole, og de forstår…

Vis opprinnelig innlegg 3 321 ord igjen

LøpetalentDet amerikanske National Research Center on Gifted and Talented (NRC/GT)  hadde et 5-årig forskningsprosjekt der de ser nærmere på «Hva som virker innen Gifted Education». I deres artikkelsamling på University of Connecticut sine nettsider ligger følgende artikkel der Dr. James A. Kulik redegjør for den forskningen som er gjort på det som i engelsk terminologi kalles «Ability Grouping», altså det å gruppere elever etter deres evner.

Dr. Kulik skriver i sin artikkel An Analysis of the Research on Ability Grouping» følgende (i en kjapp oversettelse – se den amerikanske siden for nøyaktig ordlyd!):

Read Full Article

Dette er faktisk en S T O R nyhet, tro det eller ei!  –  En nyhet som fikk både Krumelure, og mange andre som bryr seg om begavede barn, til å H O P P E i stolen:

Trond Giske leder gruppen som fremover mot stortingsvalget 2013 skal snekre ny kunnskapspolitikk  for Arbeiderpartiet og han uttaler i Trond Giske besøkte også Lesesenteret i Stavanger i denne forbindelse.Aftenposten fredag 13.04.12 og Romerikes blad samme dag:

I Arbeiderpartiet har vi vært for lite tydelige på at vi også heier på de flinke.

Read Full Article

Hva er det som får en mamma til å uttale om sin sønn at «Jeg skulle ønske jeg kunne ta bort 10% av farten i hodet hans» (se Dansk artikkel)?

Hva er det som får en gutt til å si at han skulle ønske han kunne «ta det kloke ut av hodet» (sitat fra Ole Kyed), eller en jente til å si at hun føler seg som om hun er fra en annen planet? Read Full Article

Aftenposten fredag 24.2. skriver om to ungdomsskoleelever som får ta matematikk på videregående skole. Tilsynelatende en solskinnshistorie dette! – De to guttene rusler to ganger i uken til den lokale videregående skolen og får matematikkundervisning, noe som er helt å tråd med intensjonen hos sentrale utdanningsmyndigheter. Kunnskapsløftet åpnet for dette i fagene språk og realfag i 2006. Read Full Article