Bloggen «Skolepappa»

Jeg må henvise til bloggen «Skolepappa» i dag. Han har flere interessante blogginnlegg om temaet sterke elever.

Særlig vil jeg fremheve innlegget hans fra desember 2011: Spesialskoler for de flinkeste? fordi det her påpekes noe viktig: norsk skole evner i svært liten grad å ta hensyn til at det i de fleste klasserom sitter elever som lærer raskere enn «normaleleven».

 Takk til Skolepappa for at du skriver om temaet evnerike barn.
Vi trenger flere stemmer som snakker om disse elevene!