Særbegavede barn

Jeg leser en artikkel fra DR.dk. Som starter med å si at «Det kan være svært at være klogere end ens kammerater.

(Og så begynner digresjonsmaskinen i min  hjerne å tenke vi bruker språket forskjellig i Norge og i Danmark. Å være «klog» betyr kanskje noe annet enn å være «klok»?  – Før jeg drodler videre på den digresjonen iler jeg tilbake til artikkelen) Les hele artikkelen

I dag vil jeg først anbefale å ta en kikk på nettsiden http://www.begåvadebarn.se. Siden drives av psykolog Staffan Harling og han har lagt ut en del interessant informasjon om evnerike barn og lenker til videre lesning.

Deretter må du gjerne ta en titt på denne artikkelen Arne Engström som er Fil.dr. i pedagogikk og universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Karlstad: «Skolan som intellektuelt väntrum«. Les hele artikkelen

Det er ikke mye som publiseres om «begavede barn», «evnerike barn», «faglig sterke elever», «intelligente barn», «flinke elever» osv. i vårt langstrakte land, MEN det finnes hederlige unntak. Heldigvis finnes det studenter som er nysgjerrige på temaet og som får lov til å skrive masteroppgaver om temaet, selv om jeg har hørt om veiledere som synes temaet er «lite relevant» (noe som sier mer om veilederens manglende viten om temaet enn om det faktiske behovet for at flere skriver om og forsker på temaet begavede barn).

Les hele artikkelen