Særbegavede barn

Jeg har lest en artikkel på Forskning.no fra i sommer. Forskeren som er intervjuet er Ella Cosmovici Idsøe. Hun er tilknyttet Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og forskningsprosjektet Skoleklar! Et prosjekt som «studerer selvregulering, oppmerksomhet og ulike typer sosiale ferdigheter blant norske barnehagebarn.» Begavede barn er en delstudie i dette prosjektet. (Se også nettsiden for SAF-konferansen 2011) Read Full Article

GiftedYoungChildren LPorterEvnerike barn blir ofte anklaget for å ikke passe inn sosialt. Det holder vel å vise til den klassiske myten om «nerden» som får bra karakterer, men som ikke har noen venner. Faktisk viser mye internasjonal forskning at denne myten overhodet ikke stemmer. – La meg komme tilbake til den forskningen senere.

La oss så gå tilbake til situasjonen der det oppstår sosiale problemer rundt et evnerikt barn. Louise Porter påpeker i sin bok «Young Gifted Children» (som du finner hos Adlibris.no her) at mesteparten av det evnerike barnets sosiale problemer kommer av at de ikke passer sammen med barna rundt dem. Read Full Article

De siste månedene har det vært stor internasjonal oppmerksomhet rundt det faktum at evnerike barn blir feilaktig diagnostisert med f.eks. ADHD eller Aspergers syndrom. Organisasjonen SENGifted (Supporting the Emotional Needs of the Gifted) lanserte 23. januar 2012 en kampanje de kaller «Global public awareness effort» for å informere barneleger og andre om risikoen for å feildiagnostisere begavede barn med ADHD. Read Full Article

Bloggen «Fra en annen planet» bedriver «Mythbusting». Jeg slutter meg til mytebegravelsen og deler herved 🙂

Fra en annen planet

Stemmer det at lærerne klarer å plukke ut den høyt begavede i klassen?

Noe av denne forskningen er etterhvert blitt noen år, men dessverre synes jeg den fortsatt synes gjenkjennelig sett fra norske forhold. Her er hva en studie fra 1967 visste: Flere klasser med 5-6 åringer var med i studien, og resultatene viser at allerede ved denne alderen ser det ut til at barna har lært seg å passe inn, og skjule seg. Lærerne ble bedt om å plassere hvert barn i en av fire kategorier etter hvordan barnet møtte nye aktiviteter eller sosiale situasjoner:

Plungers: Children who plunged into new activities or situations quickly and positively.
Go-alongers: Children who went along with the group in a generally positive manner but who rarely took the initiative or adopted a leadership role.
Sideliners: Children who preferred to wait for a bit until a new activity was established and then gradually…

Vis opprinnelig innlegg 842 ord igjen

Hva er det som får en mamma til å uttale om sin sønn at «Jeg skulle ønske jeg kunne ta bort 10% av farten i hodet hans» (se Dansk artikkel)?

Hva er det som får en gutt til å si at han skulle ønske han kunne «ta det kloke ut av hodet» (sitat fra Ole Kyed), eller en jente til å si at hun føler seg som om hun er fra en annen planet? Read Full Article

Ellen Vaughan har bodd i Norge og Quatar før hun kom tilbake til USA. Dette er hennes historie. En historie om  hvordan det kan føles å være en jente med eksepsjonelle evner, hvor vanskelig det kan være, og hvor godt det er å endelig å få utfolde seg:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mCC1mlMZcLw

– som ogås kan leses her:

Elitism of Gifted Education debunked; a first person story – National gifted education | Examiner.com.

Aftenposten fredag 24.2. skriver om to ungdomsskoleelever som får ta matematikk på videregående skole. Tilsynelatende en solskinnshistorie dette! – De to guttene rusler to ganger i uken til den lokale videregående skolen og får matematikkundervisning, noe som er helt å tråd med intensjonen hos sentrale utdanningsmyndigheter. Kunnskapsløftet åpnet for dette i fagene språk og realfag i 2006. Read Full Article

I desember 2011 hadde Dagsavisens «Nye meninger» noen innlegg jeg leste med interesse.

Først «Om eleven som vil lære mer» den 9.12.11. skrevet av Siv Måseidvåg Gamlem. Hun gjengir en henvendelse hun har fått fra en mamma. En mamma som er fortvilet over at sønnen på 9 får skjenn for å ha regnet «for langt» i matteboken. En mamma som ser at gutten mister motivasjonen fordi han ikke får tilpasset opplæring, men «ekstrahefter» som i realiteten bare er mer av det han allerede har gjort. En mamma som sier at skolen dreper guttens læringsmotivasjon. Read Full Article

Poul Nissen: Differensiert undervisning er EN mulig løsning

Poul Nissen har altså forsket på elever som fikk være med i talentklasser. De trivdes både faglig og sosialt med prosjektet, men opplevde også at det var vanskelig å være borte fra klassen sin. De var også redde for å bli sett på som «nerder.» Løsningen, mener Poul Nissen, kan være såkaldt «potensialebasert differensiert undervisning». Her møter man elevene innenfor klassen på hvert deres nivå, og innretter undervisningen deretter. Read Full Article