Feildiagnostisering av evnerike barn: atferden deres blir tolket som ADHD

De siste månedene har det vært stor internasjonal oppmerksomhet rundt det faktum at evnerike barn blir feilaktig diagnostisert med f.eks. ADHD eller Aspergers syndrom. Organisasjonen SENGifted (Supporting the Emotional Needs of the Gifted) lanserte 23. januar 2012 en kampanje de kaller «Global public awareness effort» for å informere barneleger og andre om risikoen for å feildiagnostisere begavede barn med ADHD. En del av kampanjen er en video som ligger på YouTube: The Misdiagnosis of Gifted Children. Organisasjonen SENGifted skriver:

Feildiagnostisering av evnerike barn er et stort problem, men fortsatt er dette et ganske ukjent problem i helsevesen, skole og hos foreldre.

For å beskytte våre barn fra feilaktig stilte diagnoser og tilhørende behandling, og for å jobbe for barnas sosiale og intellektuelle utvikling, må vi informere. Informere om at det kan hende at typiske trekk hos evnerike barn feilaktig blir tatt for å være sykdomstegn.

Dr. James T. Webb, Ph.D., ABPP-Cl, (også grunnlegger av SENGifted) er en av forfatterne av boken «The Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children and Adults«. Han sier at ADHD absolutt kan forekomme hos evnerike barn, men at egenskaper og atferd som er typiske for det evnerike barnet ofte misoppfattes som ADHD, og særlig hos de yngste barna. Han sier:

«Noen av disse egenskapene kan være sterk vilje, impulsivitet, utålmodighet med at andre barn tenker og agerer  langsommere, og de kan ha en tendens til å være mer sensitive, være perfeksjonister og ha intenst fokus på egne interesser og erfaringer.«

I forbindelse med kampanjen skrev SENG  et brev til den amerikanske barnelegeorganisasjonen (American Academy of Pediatrics, AAP) etter at AAP ga ut sine nye guidelines vedr. ADHD – “ADHD: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity in Children and Adolescents”(Pediatrics, 2011, Vol 128 [5], November, pp. 1-17.). De nye anbefalingene fra AAP endret ADHD-diagnostiseringen fra å gjelde aldersgruppe 6-12 til ny aldersgruppe 4-18.

SENGifted skrev i sitt brev at APP samtidig lar være å inkludere informasjon om at et evnerikt barn kan utvise atferd som kan ligne på ADHD, og at de nå er bekymret for at små, veslevoksne barn kan ha enda større risiko for å feildiagnostiseres.

SENGifted skriver:

«Det er en rimelig mengde faglitteratur i dag som støtter vårt syn om at leger og andre må inkludere kunnskap om evnerike barn når man skal vurdere en evt. diagnose for et barn. ..

og

Vår oppfatning er at et betydelig antall evnerike barn blir feilaktig diagnostisert med ADHD»

I sitt svar indikerer AAP (American Academy of Pediatrics) at de skal ta dette temaet opp i relevante komiteer, og vurdere SENGifted’s innspill i den neste revisjonen av ADHD Guidelines. AAP ønsker også å publisere en artikkel om temaet i sitt nyhetsmagasin, og foreslår et foredrag om evnerike barn på sin nasjonale konferanse.

For ytterligere informasjon, se pressemeldingen fra SENGifted her, og ytterligere informasjon på SENG’s nettsider her.

Jeg anbefaler på det varmeste bloggen «En annen planet» også i dag. Vi har visst hatt bekymringene rundt feildiagnostisering i hodet begge to.

4 kommentarer til “Feildiagnostisering av evnerike barn: atferden deres blir tolket som ADHD

  1. Tror vi ofte tenker i de samme baner jeg 🙂 Viktig tema er det i alle fall, og noe som bør nå ut til et bredere publikum som lærere og foreldre.

Kommentarer er stengt.