Sosial kompetanse og evnerike barn – en artikkel av Louise Porter

GiftedYoungChildren LPorterEvnerike barn blir ofte anklaget for å ikke passe inn sosialt. Det holder vel å vise til den klassiske myten om «nerden» som får bra karakterer, men som ikke har noen venner. Faktisk viser mye internasjonal forskning at denne myten overhodet ikke stemmer. – La meg komme tilbake til den forskningen senere.

La oss så gå tilbake til situasjonen der det oppstår sosiale problemer rundt et evnerikt barn. Louise Porter påpeker i sin bok «Young Gifted Children» (som du finner hos Adlibris.no her) at mesteparten av det evnerike barnets sosiale problemer kommer av at de ikke passer sammen med barna rundt dem.

Hun sier at evnerike barn i realiteten har få lekekamerater som er som dem selv, og det er snarere dette som er problemet. Ikke at barnet mangler sosial kompetanse.

«Gifted children are often accused of being social misfits. However, most of their social problems arise when they do not fit with the surrounding children: gifted children lack true peers rather than lacking peer relationship skills.»

Louise Porter påpeker altså: «Dette betyr igjen at en av de beste måtene å hjelpe disse barna sosialt er å la dem treffe barn som er som dem, i det minste en gang iblant. Barn i alle aldre og med alle type evner velger venner som er som dem; interesser, samtaleområder, lekestrategier. Evnerike barn vil trolig også lettest bli venner med andre evnerike barn. Barn som ligner dem selv.»

«As children of all ages and ability levels choose friends who share their interests and can interact with them reciprocally, gifted children are most likely to form friendships with other gifted children.»

Louise Porter påpeker at å hoppe over en klasse i skolen, eller begynne på skolen tidligere kan være svært viktige virkemidler – ikke bare for barnets akademiske stimuli, men også for deres sosiale inkludering med andre.

«It also means that in the years prior to school, children are particularly vulnerable to social difficulties as most children who share their developmental level are already at school and so are inaccessible.»

Altså: Dette betyr at det evnerike barnet er spesielt sårbare for sosiale problemer i årene FØR skolestart. Da er det begavede barnet igjen i barnehagen med jevnaldrende og yngre barn. De fleste barna som deler det hennes «intellektuelle alder» har forsvunnet til skolen. Hun vet ikke hva hun skal gjøre og kan derfor bli frustrert og ta dette ut på andre barn. Kanskje blir hun i overkant «sjefete» (vil bestemme i leken f.eks.). Kanskje trekker hun seg bort fra de andre barna og søker seg mot voksne. – Det er svært vanlig at et evnerikt barn søker seg mot eldre barn og voksne, eller at de søker seg mot yngre barn.

De færreste lærere i barnehage/skole har hatt noe som helst i sin utdanning om evnerike barn. Da er det ikke lett å se hvor problemene stammer fra, og hvordan skolen/barnehagen kan hjelpe til.

Louise Porter skriver i sin artikkel om følgende problemer som kan oppstå hos det unge, evnerike barnet:

  • Noen blir ganske «sjefete» pga. at de har overtaket språklig, og tenker mer avansert enn sine jevnaldrende (i betydningen «som et eldre barn» på mange måter).
  • Lekekameratene forstår ikke det evnerike barnets måte å tenke på (fordi hun tenker som et eldre barn).
  • Evnerike barn har ofte lekeinteresser som ikke passer med jevnaldrende. Dette kan resultere i at hun/han trekker seg unna de andre. Ofte også at de jevnaldrende ikke vil ha ham/henne med på leken.
  • Noen evnerike barn forventer samme type avansert lek, regler og språk hos alle andre barn. Det kan andre synes er for krevende. (Også her er det rom for konflikter og misforståelser.)
  • Mange søker seg heller til voksne, siden de ikke finner andre barn å diskutere og samtale med.
  • Noen barn må lære seg å bli mer taktfulle i sin omgang med andre barn, ikke «skryte» av det de kan. Imidlertid er det mer vanlig at det evnerike barnet forsøker å skjule sine evner. For å passe inn – bli som de andre.
  • Noen evnerike barn ertes eller blir sett ned på av de andre barna i gruppa («nerd» f.eks.). Dette fører til at han/hun forsøker å passe inn, og velger å underprestere på skolen.
  • Noen evnerike barn blir valgt ut som ledere fordi de har intellektuelle og sosiale evner som gjør dem til gode ledere. Dette kan imidlertid utløse negative følelser hos andre barn.

«It is not inevitable, however, that being developmentally ‘out of sync’ with the majority necessarily leads to social or emotional difficulties. However, not understanding themselves or the implications of their giftedness can lead to unnecessary confusion and distress as children grow up.»

Altså: «Det er ikke sikkert at barnet får sosiale eller følelsesmessige vansker fordi de er anderledes enn de andre barna. Men, det at barnet ikke forstår sine egne evner og hvordan det påvirker dem selv, kan føre til unødvendig forvirring og vonde følelser i oppveksten«.

For å lese mer av denne artikkelen, gå til Louise Porters artikkel her ved å klikke på pdf’en merket «Social Skills and gifted Children» hos Australian Gifted Support Centre her. Artikkelen er et utdrag fra boken «Gifted Young Children» av Louise Porter som forøvrig anbefales! (Du finner den hos Adlibris.no her.)

2 kommentarer til “Sosial kompetanse og evnerike barn – en artikkel av Louise Porter

Kommentarer er stengt.