Får ungdomsskoleelever lov til å ta fag på videregående??

Aftenposten fredag 24.2. skriver om to ungdomsskoleelever som får ta matematikk på videregående skole. Tilsynelatende en solskinnshistorie dette! – De to guttene rusler to ganger i uken til den lokale videregående skolen og får matematikkundervisning, noe som er helt å tråd med intensjonen hos sentrale utdanningsmyndigheter. Kunnskapsløftet åpnet for dette i fagene språk og realfag i 2006.

Imidlertid er det svært få kommuner som gjennomfører dette i praksis. Av 193000 elever i ungdomsskolen inneværende skoleår, er det kun 956 elever som er med i ordningen. Hele 70% av elevene som deltar i ordningen er fra Oslo og Akershus.

Så kan man jo spørre seg hvorfor det er slik.

Er elevene i disse to fylkene smartere enn andre? Neppe. Er det vanskelig å organisere enkelte kommuner? Kanskje. Jeg tror nok at ordningen kan bli bedre kjent i vårt langstrakte land, og det har sine ulemper å måtte flytte seg fra en skole til en annen rent praktisk. Elevene mister noen ekstra timer på skolen sin, beskjeder kan flagre sin vei, men det har med praktisk vilje og organiseringsevne å gjøre. Hovedproblemet mange steder er at skolene har «vondt i viljen»!

Lørdag 25.2 kommenterer Bjørn Fredriksen fra Lykkelige barn i Aftenpostens papirutgave (jeg har ikke funnet denne på nett) at foreningen ofte opplever motstand fra lokale rektorer og lærere i dette spørsmålet, og etterlyser informasjon og vilje til å sette inn tiltak for denne elevgruppen.

Han påpeker også at man ikke kan vente til ungdomsskolen med å sette inn tiltak. Mange av Lykkelige barns medlemmer sitter og venter på faglige utfordringer allerede i barneskolen.

Det blir spennende å se om våre politikere begynner å tenke på dette også!

****************
Redigert lørdag kveld:
Jeg ser at Høyre har kommentert saken. Utdanningspolitisk talskvinne Elisabeth Aspaker sier:

«Dette handler om å ta vare på de kloke hodene våre. Vi kan ikke slå oss til ro med at disse er så flinke at de klarer seg selv. Tallene viser at Regjeringen har forsømt seg overfor denne elevgruppen».

Vi venter spent på fortsettelsen!

*******************

Redigert 5.4.2012: NRK.no – Hordaland: Tre år etter at regjeringen åpnet for at de beste elevene kunne ta fag på videregående skole, har bare to skoler i Hordaland prøvd ut ordningen. Mens 350 elever deltar i Oslo, deltar mindre enn 10 elever i Hordaland. (Se her)