Ny fagartikkel: Finmotorikk og underytelse hos evnerike barn

imageProf. Dr. Heidrun Stöger (Universitetet i Regensburg) og Prof.Dr. Albert Ziegler (Universitetet i Erlangen-Nürnberg) har gjennomført en studie som ser nærmere på finmotoriske problemer og hvordan dette kan påvirke om en evnerik elev yter i forhold til forventning eller ikke.

Når man i sammenheng med evnerike elever snakker om underytere, er dette elever som ikke klarer å utnytte sitt potensiale. Man kan si at underytelse er et avvik mellom det nivået man kan forvente pga elevens kognitive evner  og det nivået eleven viser på skolen. – Vil du lese mer om underytere? Forsøk denne siden hos Hoagiesgifted.org. Se også bloggen «Thinking ahead» fra Australia som har et bra innlegg her om underytelse som heter «Busy underachieving».

Det norske begrepet for «underachievers» er underytere. For begrepet «achievers» finner jeg ikke noe tilsvarende norsk begrep. – Tror jeg får tenke litt på det 🙂

Ny artikkel om underytelse og mulig sammenheng med dårlig finmotorikk

Artikkelen som nylig ble publisert heter «Deficits in fine motor skills and their influence on persistence among gifted elementary school pupils» – noe vi kan oversette til «Mangler i finmotorikk og dennes følger for utholdenhet hos evnerike grunnskoleelever».

Artikkelen er publisert i Gifted Education International, 1-2012.

Jeg synes dette er en interessant artikkel av flere årsaker. For det første er det første gang jeg har kommet over denne tematikken i forskningen, og for det andre har jeg sett flere evnerike barn som sliter med finmotorikk (f.eks. å skrive med blyant) og dermed mister motivasjon for skolearbeidet. – Når hodet ditt tenker kjapt og du samtidig må bruke masse krefter bare på å holde blyanten og forme bokstaver, da blir det vanskelig for mange. Frustrasjon….

Artikkelen finner du hos Sage Publications på linken her. Jeg har foretatt en (kjapp) oversettelse av sammendraget i artikkelen under. For ytterligere informasjon likk på link til artikkelen over. God lesing!

Sammendrag/Abstract:

Artikkelen tar for seg en mulig årsak til underytelse i skolen. Mens mange studier har kunnet påvise at dårlig motivasjon er en forklaring på underytelse, har lite forskning sett på hvordan reduserte finmotoriske ferdigheter kan påvirke prestasjonene i skolen. Målet med denne empiriske studien var derfor å undersøke finmotoriske ferdigheter og hvordan de kan påvirke et barn til å bli en underyter.

Forskernes hypotese var at dårligere finmotorikk kan være mediert av utholdenhet. Det deltok 54 begavede elever i undersøkelsen. De var alle elever i 4. klasse i barneskoler i Tyskland (15 av disse elevene var klassifisert som underytere).

Artikkelforfatterne påpeker at de gjennom undersøkelsen har påvist at man kan skille mellom underytere og «achievers» på grunnlag av deres finmotoriske ferdigheter og evne til utholdenhet. Ulikhetene i utholdenhet sank når man kontrollerte for finmotoriske evner.

På engelsk:

This article addresses the causes of underachievement in scholastic education. Whereas many studies have been able to show that motivational deficits provide an explanation for underachievement, little research has yet explored the possible influences of deficits in fine motor skills. The aim of our empirical study was, therefore, to investigate the influence of fine motor skills and how they may affect underachievement. We hypothesized that deficits in fine motor skills could possibly be mediated by persistence. The participants in this investigation were 53 gifted fourth-grade pupils (15 underachievers, 38 achievers) attending primary schools in Germany. In fact, underachievers and achievers could be differentiated on the basis of their fine motor skills and persistence levels. The differences attributed to persistence decreased when fine motor skills were statistically controlled.

Redigert 16.4.2012: DavidsonGifted har lagt ut artikkelen på sine nettsider: http://www.davidsongifted.org/db/Articles_id_10689.aspx

17 kommentarer til “Ny fagartikkel: Finmotorikk og underytelse hos evnerike barn

 1. Da blogginnlegget ble skrevet lå artikkelen åpen hos SAGE. Den gratis perioden er nå slutt, slik at du må ha tilgang til artikler hos SAGE via høyskole/universitet eller via abonnement på annen måte. – Beklagelig, men slik er det..

 2. Det kan være ulike forklaringer på at begavede barn har dårlig finmotorikk og skriver dårlig. En mulighet er at de fokuserer på innholdet og at formen er av underordnet betydning når de skal formidle en ide eller et resonnement.

 3. Jeg har en tanke om at det er fordi prosseseringen går så fort i hodet at det er umulig å få ned på papiret i samme fart. Derfor blir skriften stygg. Da det er snakk om barn som er perfeksjonister og selvkritiske forventer de av seg selv at det skal være leselig og riktig med punktum, stor bokstav og dobbel konsonant osv og gir vel opp hele prosjektet. Det er vel derfor evnerike barn skal bruke datamaskin.
  Det er lettere å forholde seg til.

  1. Jeg tror det er en balansegang, dette. På den ene siden er det mange evnerike barn som sliter med finmotorikken, og som pga dette frustreres av skriveoppgaver.

   Da bør hjelpen være både 1) å jobbe med å få til skrivingen bedre, og 2) å ikke drepe skrivegleden med blyant, men også få lov til å bruke pc innimellom.

   Når forskningsprosjektet i Tyskland peker på at dårlig håndskrift kan resultere i at barna underyter allerede i fjerde klasse tenker jeg at det er grunn til å jobbe ekstra med håndskrift også for disse elevene de første årene på skolen. Kan barnet alle de små bevegelsene som trengs? Klarer han/hun bevegelsene i både håndledd, arm og fingre?

   Noen unger elsker «penskrift» og kan sitte lenge og pusle med skriftforming. Andre kan ikke fordra det, og det skal vi ha respekt for. Bare de skriver leselig og ikke strever for mye med å skrive er det greit, tenker jeg.

   Alt med måte – både med blyant og pc 🙂

   Tanke: en dysleksiekspert jeg leste om, anbefalte å starte med sammenhengende skrift så raskt som mulig, og gjerne også bruke underlag som lå litt skrått opp fra bordet for å hjelpe små hender best mulig.

   1. Ja alt med måte. Jeg mener jo absolutt ikke at de ikke skal lære seg håndskrift! Og alle er selvfølgelig ikke like!

    «Jeg tenker fortere enn jeg skriver» heter et av kjennetegnene til de evnerike barna. Det må taes på alvor.

    Min erfaring var et barn som lå over pulten og skrev seg gjennom arkene(laget hull i bokstavene) i skriveboka i frustrasjon over arbeidsoppgaven han var blitt satt til. Jeg tenker også at dette blir en slags repetisjonsoppgave som disse barna ikke ser på som motiverende arbeid. Hva er hensikten når det finnes datamaskiner tilgjengelig?

    Jeg tror også det er viktig å fokusere på styrkene og ikke på svakhetene. Det finnes nok av andre utfordringer for de evnerike barna på skolen. Når de blir holdt tilbake pga skriften blir de holdt tilbake pga sin svakhet. La dem heller kjenne på sin styrke ved å fokusere på det de er gode på. Det gir god selvfølelse, som disse barna sårt trenger. De klarer så altfor godt å holde seg nede på egen hånd med sin perfeksjonisme, selvkritisisme og annerledeshetsfølelse.

    Det jeg lurer på er om prosseseringen i hode noen gang vil kunne hentes inn av skriften?

    Og skal skiften få skylden for underyting, eller er det undervisningsmetoden vi må endre på?

   2. Jeg tenker at vi ihvertfall må unngå å drepe skrivegleden med blyant. Dersom hodet «løper fort» og blyanten er en særs ugrei følgesvenn må vi bruke andre hjelpemidler. Ja til PC!

    Kanskje kan det være en ekstra motivasjon i det også?

  2. Jeg tror det er mange i denne kategorien, men at komma og stor bokstav kan hindre flyten i en lang tankerekke. Fokus kan ligge på innhold, ikke korrekt oppbygging, syntaks og grammatikk. Det kan hende at finmotoriske ferdigheter heller bør øves opp gjennom tegning eller illustrasjon av ulike konstruksjoner eller prosesser, ikke nitid trening som oppleves som meningsløs bruk av tiden. Da blir det mer motiverende og gøy å trene finmotorikken.

 4. Hodet løper vel alltid fort og derfor trenger tankerekken den enkleste vei ut.

  Når vi sier at evnerike barn er like ulike som andre barn, har de likevel noen felles kjennetegn som f.eks at de tenker fortere enn de skriver. Er det ikke da naturlig at skriften fort blir til et hinder for de fleste av dem?

  1. Jeg har selv en gutt på 8. Han er nok en såkalt underyter og kunne bare skrive store bokstaver da han begynte i 4.trinn. Vi tok selv tak i dette, og det viste seg at han var usikker på hvordan han skrev bokstavene, og mente læreren aldri hadde vist det ordentlig. Antakeligvis har han nok vært i sin drømmeverden på skolen som vanlig… Vi lastet ned en app, og etter noen minutters jobbing med skriveretningen, satt alle bokstavene. Og nå skriver han fint!

Kommentarer er stengt.