Ole Kyed: La talentveiledere finne evnerike elever!

Avisen.dk har 27.3. en ny artikkel: Talentvejledere skal spotte kvikke elever

Ole Kyed uttaler at den danske folkeskolen svikter de mest begavede elevene. Han sier at lærerne ikke er gode nok til å identifisere de kvikkeste hodene i skolen. Dette betyr igjen at mange ressurssterke elever kjeder seg, underpresterer og i verste fall direkte saboterer undervisningen.

Jeg må igjen si at dette også gjelder i norsk skole. Det er svært få lærere i den norske skolen som har kompetanse om evnerike elever og hvordan de skal gjenkjennes. Eller hvordan de kan ivaretas med ulike typer undervisning.

«Det er nødvendig å utvikle talentveiledere, på samme måte som man har spesialpedagogiske veiledere. Det ville være knallbra å ha en slik konsulent på hver skole, som den enkelte lærer kan sparre med. Det legaliserer også at man dyrker disse barna,» sier Ole Kyed til nyhetsbyrået Newspaq

Det er det samme som skjer i norsk skole. Det er per i dag ingen som jobber spesielt for at de kvikkeste hodene skal utvikle seg. Det er også hos oss svært vanlig at vi tar utgangspunkt i gjennomsnittseleven og planlegger undervisningen utfra dem. Eller at læreren sukker på pauserommet «Jeg har så mange svake elever at jeg ikke kan ta hensyn til de sterkeste.»

Man estimerer at det sitter minst 1 elev i hver klasse som har spesielle evner, eller særlige forutsetninger for å lære. I dag er det ingen selvfølge at disse elevene får den oppfølgingen de faktisk har krav på gjennom Opplæringslovens bestemmelse om tilpasset opplæring.

«Barna kan bli svært urolige og ukonsentrerte, eller innadvendte og tenke på andre ting undervisningen,» påpeker Ole Kyed.

I Hvidovre kommune har de nå tatt skjeen i en annen hånd. Der har de nylig avholdt en inspirasjonsdag om evnerike elever. Det skal også holdes kurs videre utover våren med samme tema. –  Lederen av PP-tjenesten i kommunen sier at de har et formål om å bli bedre til å gjenkjenne de talentfulle elevene i skolene. Hurra!

At så nestlederen i Danmarks Lærerformand totalt avviser Ole Kyeds forslag er skuffende. Hun tilbakeviser totalt at evnerike elever blir holdt nede i folkeskolen. – Hva med å lytte til foreldre, elever og forskere i stedet for å være så bastant? Eller har hun mer kompetanse på feltet enn det Ole Kyed har?

La oss håpe at holdningen blir en annen snart! La oss håpe at norske lærere, Utdanningsforbundet inkludert, inntar en mer åpen holdning enn sine danske kolleger. Og la oss håpe at vi får nødvendig forskning på temaet slik at dette ikke blir en kamp om ideologi, men et felles løft for at alle elever skal ivaretas i skolen. Både i Danmark og Norge!

Ole Kyed ber lærerne særlig se etter de elevene som viser et særlig talent eller en interesse innenfor ET område. Samtidig er det viktig at læreren mestrer sitt stoff for å kunne differensiere undervisningen.

«Det betyder meget for barnet, at man kan sitt fag, og det gør det lettere at gå uden for bogen og arbejdet med stof, der ligger to-tre klasser over,» siger Ole Kyed.

3 kommentarer til “Ole Kyed: La talentveiledere finne evnerike elever!

  1. Veldig viktig poeng dette Ole Kyed kommer med her. Det er viktig at lærere jevnt over blir gjort oppmerksomme på at de ikke ser med de rette brillene for å oppdage disse barna, og at her trengs det spesialkompetanse. En hver skole skulle hatt en person ansatt som hadde økt kompetanse i høyt begavede barn, og ikke minst som hadde et overordnet ansvar for å se disse barna og følge dem opp spesielt. Vi får arbeide for å ta denne rollen 🙂

Kommentarer er stengt.