AP’s Marianne Aasen rydder opp: også #evnerike skal tas hensyn til!

Forrige uke: en lokal representant fra Sola Arbeiderparti var ute på tynn is på sin blogg hos Stavanger Aftenblad (siden slettet), i sosiale medier og i et senere radiointervju hos NRK Rogaland. De mest ufine kommentarene trakk hun etter press, men hun uttalte likevel at hun ikke _tror_ at det er forskjeller i barns kognitive evner, og at det ikke er nødvendig å gi dem tilpasset oppløring.

I dag: Marianne Aasen rydder opp! Hun er kunnskapspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant og leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Dette er klar tale som jeg håper dere leser med omhu. Jeg har ikke funnet innlegget på nettet (Stavanger Aftenblad), så derfor bringes teksten her:

;

Også de evnerike barna skal tas hensyn til

Ethvert barn er unikt. I fellesskolen skal ethvert barn få tilpasset opplæring, uansett hvilket nivå de ligger på.

I en radiodebatt på NRK Rogaland tirsdag påstår AUF’er Maren Østbø at det ikke er genetiske forskjeller på barn. Hun mener det er feil å tilrettelegge opplæringen for barn som er faglig sterke. Dette er ikke arbeiderpartipolitikk. Ethvert barn er unikt. Vi vil at alle barn skal få muligheter og utfordringer, også de barna som gjør det best på skolen.

Loven er til for alle

Opplæringsloven slår fast at alle barn har rett til tilpasset opplæring. Dette gjelder i alle fag for absolutt alle barn. Uansett om de gjør det mindre bra, middels, eller veldig bra. Barn skal ha like rettigheter uansett hvilke forutsetninger de er født med.

Et av de tre hovedmålene i norsk skole er at alle barn skal oppleve mestring. Dette krever god tilpasning. Mange barn med gode faglige forutsetninger havner på sidelinja både faglig og sosialt i skolen. Slik skal det ikke være. Lovverket gir muligheter som skolene må benytte seg av i langt større grad. Det ble gjennomført flere tiltak i Kunnskapsløftet rettet mot denne gruppa elever. Et av dem er at barn kan følge undervisningen i matte eller engelsk på høyere trinn. Skolens oppgave er å se hver enkelt elev; se elevens unike styrke eller utfordring oglegge opp undervisningen deretter.

Erfaring viser at de skolene som klarer å tilpasse undervisningen for alle grupper uansett faglig nivå, har mindre bråk og uro. Trolig fordi barn utfordres og aktiviseres og bruker mindre tid på uro. De barna som er faglig sterkest, må få utfordringer å bryne seg på slik at de ikke kjeder seg, men opplever mestring og trivsel.

– Og så avslutter Marianne Aasen slik

20121119-202750.jpg

Jeg tar av meg hatten for at Marianne Aasen taler så tydelig i denne saken. Det er fantastisk å se disse utsagnene på trykk etter at jeg senest denne uken snakket med foreldre som har slitt med å finne en god «vei» på skolen for sine barn.

Takk, Marianne Aasen. Dette var ryddig og tydelig!

Hele innlegget finner du her:

20121119-204304.jpg

3 kommentarer til “AP’s Marianne Aasen rydder opp: også #evnerike skal tas hensyn til!

Kommentarer er stengt.