Bekymret for de evnerike barna..

Ja, jeg vet det er en stund siden august 2011, men jeg tar det nå med likevel. På Hamar Venstres nettsider ligger et interessant innlegg  signert Stein Frøysang som den gang var Venstres ordførerkandidat. Han tar i innlegget til orde for å revurdere og revitalisere organiseringen av tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Ikke nok med at en fremtredende lokalpolitiker tør å løfte frem de evnerike barna, han gjør det også med faglig tyngde fra mangeårig arbeid som lærer og spesiallærer i skolen.

Han skriver bl.a.:

..vi må revurdere og revitalisere hele måten tilpasset opplæring og spesialundervisning organiseres på. Det kastes millioner av kroner etter de samme opplegg som er prøvet ut i ti-år uten å fungere spesielt godt – mer av det samme, takk!  Vi må tørre å tenke nytt, organisere undervisningen på nye måter, la læreren få komme tilbake til klasserommet, få vekk mye av skjemaer, møtehysteri og byråkrati som koster utrolig mye bortsløst energi for det pedagogiske personalet.

Vi må også tørre å se de evnerike, en gruppe i norsk skole som med dagens system risikerer å bli underytere og tapere i samfunnet!

Et velfundert innlegg fra Stein Frøysang som per i dag er uavhengig representant på Hamar. Vil du lese det i sin helhet finner du nettsiden her:

Hamar Venstre – BEKYMRET FOR DE SMARTESTE BARNA.