Nordisk Talentnettverk (NTN) er stiftet!

imageDen siste uken i august i år hadde jeg gleden av å delta på den aller første nordiske talentkonferansen.

Forskere, lærere og andre interesserte i evnerike og talenter kom sammen på Maersk Mc Kinney Møller Videncenter  (for et STED!!) på Sorø i Danmark for tre intensive dager om evnerike elever og deres utfordringer i de nordiske utdanningssystemene.

Hva er vitensenteret?

Til Mærsk Mc Kinney Møller vitensenter og ScienceTalenter kommer talentfulle ungdommer i alderen 12 – 20 år til ulike talentcamps der de får utvikle seg faglig å gå i dybde innenfor realfag. Også elevenes lærere får komme for faglig påfyll og inspirasjon.

Naturvidenskabelige talenter er elever, som er gode til naturvidenskab og har mulighed for at blive blandt de bedste, hvis potentialet stimuleres. Det er elever, der har viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats.

Selve senteret er etablert med private midler (A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål har donert 130 millioner til opprettelsen av senteret), men driftes av den danske stat.

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter danner rammen om den nationale talentpleje i naturvidenskab. Særligt talentfulde unge får mulighed for et studieophold på Videncentret og Talenthotellet, hvor de kan udvikle deres talent og interesse for naturvidenskab. Under opholdet bliver talenterne udfordres af eksperimenter i særklasse og møder det nyeste inden for fremtidens forskning.

Nordisk Talentkonferanse & Nordisk Talentnettverk

Formålet med den aller første nordiske talentkonferansen 28.-30. august 2013 var:

  • å sette fokus på praksisnær forskning om talentutvikling i Norden
  • å diskutere felles nordiske tiltak so kan fremme talentutvikling i utdanning og forskning
  • å skape et forpliktende samarbeid mellom nordiske forskere og praktikere om praksisnær forskning i utvikling av talentundervisning i de nordiske lands utdanningssystemer.

Konferansen ble åpnet av Uddannelsesminister Morten Østergaard som erklærte at «Talent skal udvikles på alle niveauer» og ScienceTalenters egen talentchef  Hanne Hautop fortalte om bakgrunnen for talentsatsingen i Danmark og opprettelsen av vitensenteret som huser ScienceTalenter.dk.

Underveis brukte jeg Twitter for å dele informasjon, så sjekker du ut #NGTC13 ser du en del av programmet. Dersom du er mer nysgjerrig på alt som foregikk finner du konferanseprogrammet her.

Å møte ungdommene selv

Etter en slik konferanse sitter man igjen med mange inntrykk. Spennende foredrag, nye vinklinger på kjent problematikk, mange utrolig hyggelige mennesker å snakke med, og felles erfaringer i de nordiske land. – Slike treff er en energiinnsprøyting av de store!

Vi fikk også anledning til å møte noen av ungdommene som var på «talentcamp» samtidig med konferansen. Dette var elever fra 9. trinn som hadde blitt valgt ut av sin(e) lærer(e) til å dra på leir.

Flere hadde vært skeptiske til å dra. Redsel for hva de andre i klassen ville si, og usikkerhet stilt overfor noe nytt, var noe av årsaken til dette. Likevel sa samtlige at dette var noe av det beste de hadde vært med på i hele sitt liv. De fortalte om tre ekstremt intensive dager fylt av læring innenfor temaer de hadde liten erfaring med (akkurat denne campen hadde fokusert på kryptering). De hadde jobbet 13 timer i døgnet, fortalte de. Og lært ekstremt mye.

«Men hva var det beste», spurte jeg noen av dem. Og de svarte:

«Det sosiale. – Vi gledet oss sånn til å spise lunsj eller ha pause, for da kunne vi fortsette å snakke fag.»

Nordisk manifest for talentutvikling

Ta en kikk på det vedtatte Manifest for Talentutvikling!

Vi dannet også  Det Nordiske Talentnetverk – NTN på konferansen. Norsk representant i styringsgruppen for Nordisk Talentnettverk er Ella Cosmovici Idsøe fra Universitetet i Stavanger/Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Neste konferanse i regi av Nordisk Talentnettverk avholdes 27.-29. august 2014 på samme sted.
Vi håper det blir flere norske deltakere fra praksis og forskning neste år!

3 kommentarer til “Nordisk Talentnettverk (NTN) er stiftet!

Kommentarer er stengt.