Ny #masteroppgave: «Sosiale og emosjonelle vansker blant #evnerike barn»

En ny masteroppgave om evnerike barn ligger ute hos Universitetet i Stavanger. Dette er en oppgave fra masterstudiet i spesialpedagogikk, forfatteren heter Camilla Amundsen og oppgavens navn er «Sosiale og emosjonelle vansker blant evnerike barn«. 

Formålet med denne studien var å finne frem til relevant forskning om sosiale og emosjonelle vansker hos evnerike barn. Hensikten var å kritisk analysere aktuell og kvalitetssikret forskning knyttet til evnerike barn og sosiale og emosjonelle vansker gjennom sammendrag, klassifisering og sammenligning av tidligere forsknings studier, litteraturstudier og teoretiske artikler for å undersøke om evnerike barn har en større risiko for å utvikle sosiale og emosjonelle vansker enn andre barn.

Fra konklusjonen:

Resultatene viser at empirien samsvarer i stor grad med teorien om at evnerike barn har en del psykologiske responser og egenskaper som er unike for dem og kan gjøre dem mer sårbare for sosiale og emosjonelle vansker. Men om de har en større risiko for å utvikle sosiale og emosjonelle vansker enn ikke-evnerike barn blir ikke bekreftet i denne masteren. Resultatene viser også at evnerikelse påvirker det psykiske velvære, men om utfallet er positivt eller negativt ser ut til å avhenge av type talent, tilpasset opplæring, og ens personlige egenskaper. 

Oppgaven finner du direkte her.

Én kommentar til “Ny #masteroppgave: «Sosiale og emosjonelle vansker blant #evnerike barn»

Kommentarer er stengt.