Østlandsk Lærerstevne 2013: #Evnerike barn i skolen – læringshunger på ville veier?

Østlandsk LærerstevneJa, det er enda et kurs på Østlandsk Lærerstevne som omhandler de evnerike barna. I 2012 var første gang evnerike barn var tema på Østlandsk, og arrangøren oppdaget at dette var et tema norske lærere ønsket å vite mer om. – Hurra!

Dermed blir det både et kurs om evnerike barn i barnehagen OG et eget kurs om evnerike barn i skolen.

Kurset holdes fredag 1. november kl. 9.00.

Evnerike barn finnes i alle klasserom. Likevel er kunnskapen om dem lav i norsk skole, og det er en vanlig misoppfatning at det å være evnerik = høyt presterende. Nettopp derfor kan det være vanskelig å gjenkjenne den evnerike eleven som snarere tyr til uproduktiv atferd og underytelse enn ivrig håndsopprekking.
Kurset rettes mot lærere som ønsker å vite mer om hvordan de evnerike barna kan gjenkjennes, hvilke kognitive og emosjonelle behov de har, og hvordan opplæringen kan tilpasses bedre.
Kursholderne er Jørgen Smedsrud som har en master i spesialpedagogikk fra UiO (Masteroppgaven finner du her), og undertegnde Krumelure/Kari Kolberg.
Husk påmeldingsfrist 19. september 2013!

Mer informasjon på Østlandsk Lærerstevnes nettsider her.

Husk også Foreldrenettverket Lykkelige Barn sin konferanse «Evnerike barn – Gjenkjenne. Ivareta. Anerkjenne.» den 18. oktober i Oslo med forelesninger fra professor Thomas Nordahl, professor emeritus Kjell Skogen og andre, paneldebatt med sentrale politikere m.m. (for info. se her).

Én kommentar til “Østlandsk Lærerstevne 2013: #Evnerike barn i skolen – læringshunger på ville veier?

Kommentarer er stengt.