Østlandsk Lærerstevne 2013: #Evnerike barn i #Barnehagen

Østlandsk LærerstevneNå gjelder det å hive seg rundt for alle engasjerte førskolelærere! Stedet er Østlandsk Lærerstevne 2013.

Førskolelærer med master i barnehagepedagogikk Linda Apalnes Gardar holder i år kurs om evnerike barn direkte rettet mot barnehagene. Dette er første gang Østlandsk har kurs om evnerike barnehagebarn!

Når? 2. november 2013 – kl. 12.30

«Evnerike barn møter ulike utfordringer i barnehagen. Kurset vil fokusere på hvilke tegn disse barna kan vise i lek og samspill med sine omgivelser. Vi kommer inn på hvordan intelligens kan forstås, hvordan barnehagen kan tilrettelegge bedre for disse barna og hvordan noen foreldre oppfatter barnas møte med barnehagen.

Linda Apalnes Gardar er førskolelærer med lang erfaring fra barnehage. Våren 2012 fullførte hun masterstudiet i barnehagepedagogikk ved HiOA med oppgaven «Evnerike barn i barnehagen».

Finn mer informasjon på nettsiden til Østlandsk Lærerstevne her.

Nysgjerrig på masteroppgaven? Du finner en tidligere sak om Linda Apalnes Gardar sin masteroppgave på bloggen her.

Linda var også intervjuet i forbindelse med en reportasje fra Barnehage.no om evnerike barn i barnehagen fra i sommer her.

About Krumelure (Kari K)

Norwegian Teacher & Gifted Advocate, blog at Krumelurebloggen.no about giftedness in Norway. Lektor/kontaktlærer/spesialrådgiver. Kursholder - elever med stort læringspotensial (#evnerike) og tilpasset opplæring. Styringsgruppen Nordisk Talentnettverk. ECHA-Correspondent to Norway, Delegate of World Council for Gifted and Talented Children. Twitter: @Kariekol

Posted on 27/08/2013, in Barnehage, EvnerikeBarn and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

%d bloggere like this: