Skedsmo kommune kurser alle lærere om elever med stort læringspotensial

skedsmoDet er gledelig å melde at Skedsmo er neste kommune ut blandt norske kommuner som har tatt tak i temaet evnerike elever/elever med stort læringspotensial. (- Og undertegnede har fått jobben med å kurse alle lærere i år!) Stavanger, Asker og Bærum er allerede godt plassert på dette kartet, og flere kommuner er i startgropen. Etter Jøsendalutvalgets rapport (NOU 16:14) kommer det forhåpentligvis flere «pekere» fra Kunnskapsministeren ut i kommune-Norge. Her gjelder det å følge med! Read the rest of this entry

Myter om skoleflinke og evnerike elever (anno 1990)

Bilde: FreeDigitalPhotos.net

Bilde: FreeDigitalPhotos.net

Herved bringes et interessant blikk bakover i tid. Professor  i psykologi Johan Olav Undheim skrev denne kronikken i «Norsk skoleblad» i 1990 (bladet var en av forløperne til bladet «Utdanning») .

Hvor mye har endret seg? Hvor mye er likt mellom norsk skole anno 1990 og 2016? – Her er det mange interessante refleksjoner å ta med seg, synes jeg.  Read the rest of this entry

Konferanse om og for matematikktalenter 9.1.17 (Sverige)

Svensk lys

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Det er en glede å informere om svenske Mattetalanger sin konferanse den 9. januar 2017 som finner sted ved Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Dagen har et arrangement OM matematisk talent for oss som møter barn og ungdommer i skolen, og et arrangement FOR barn/unge som har sterke evner for matematikk. Bak Mattetalanger står dyktige Eva Petterson og Linda Mattson som i lengre tid har interessert seg for – og forsket på – elever med matematisk talent. Jeg kjenner  Linda siden vi begge sitter i styringsgruppen for Nordisk talentnettverk, og kan trygt anbefale dagen også for norske lærere. Her er det mange gode forelesere!
Sjekk nettsiden til Mattetalanger her. Mer informasjon om programmet legges stadig til, så følg med.  Read the rest of this entry

Mer å hente — Bedre læring for elever med stort læringspotensial. NOU16:14

bildeTorsdag forrige uke var jeg så heldig å få være med da Jøsendalutvalgets rapport ble presentert og overlevert kunnskapsministeren. Den splitter nye NOU 2016: 14 har fått tittelen «Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial» og kommer med mye klokt om evnerike elever, eller «elever med stort læringspotensial» som er utvalgets prefererte begrep (godkjent av Språkrådet). Read the rest of this entry

Udir.no med anbefalinger om elever med stort læringspotensial #evnerike

Det er fantastisk med alt som skjer nå. Husker at jeg satt på hjemmekontoret i 2010 og rev meg i håret fordi det ikke fantes noe som helst informasjon om evnerike elever hos Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdiektoratet. Hvor skulle vi i skolen vende oss når toppen av pyramiden ikke bidro? (Og så ble det til at jeg startet Krumelurebloggen i januar 2012 – mitt bidrag til kunnskap.)

Og nå er Utdanningsdirektoratet enda mer på banen med nettsidene sine, i tillegg til arbeidet med NOU 16:14. På vegne av mange kolleger: takk for at dere i Udir tar tak i saken.

De skriver:

Det er viktig at lærere legger til rette for elever med stort læringspotensial. Hvis enkelte elever som har spesielle evner og talent innenfor et fag eller felt ikke får den oppfølgingen de trenger, kan de bli lei, umotiverte eller utvikle negativ adferd. Denne teksten er utviklet for Utdanningsdirektoratet av Ella C. Idsøe.

Se mer her hos Udir.no: Elever med stort læringspotensial

Masteroppgave: Hvem er det lærere anser at har stort læringspotensial?

Think out of the eggHer kommer et utsnitt fra min masteroppgave :) Kari Kolberg (2015). Masteroppgave fra Høyskolen i Hedmark, 2015, Master i tilpasset opplæring. Kvantitativ oppgave med 15000 elever og deres lærere som informanter.  Read the rest of this entry

Ny handlingsplan om evnerike barn i barnehage og skole

Svensk lys

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har igjen bidratt til å utgi  en handlingsplan som skal støtte kommuner/skoleeiere med å ivareta elever med stort læringspotensial. Hurra for de nordiske språk som gjør at vi kan dele og inspirere hverandre 🙂  Read the rest of this entry

Kvalitativ masteroppgave om læreres oppfatning av TPO for evnerike elever

Morten Kristoffer Finsberg skrev i 2015 masteroppgave i spesialpedagogikk. Tittelen er «Det må være forferdelig hvis en som er så intelligent og så flink egentlig skal bli ødelagt». Dette er en kvalitativ intervjustudie med fire lærere som informanter.

Problemstillingen for arbeidet var: «Hva er fire grunnskolelæreres oppfatning av tilpasset opplæring med fokus på evnerike elever? Hvilke utfordringer erfarer lærerne med å gi evnerike barn en tilpasset opplæring i klassen?»

Det kan synes som at informantene i denne studien i stor grad er enige om de utfordringene som er til stede. En konklusjon kan være at for å bedre situasjonen må det innføres mer opplysning omkring evnerike barn og deres utdanningsbehov. I tillegg må forskning utvikle mer kunnskap på temaet i Norge for å kunne iverksette tiltak som er tilpasset den norske skolens ideologiske fundamenter.

Oppgaven finnes her.

Ny bok fra Dr. Greene: Lost and Found: Helping Behaviorally Challenging Students (and All the Others)

Hva gjør vi med elever som ikke oppfører seg slik vi vil? Understreker regler? Konsekvenser? Irettesettelser? Ja, en del av det har vi vel opplevd? Hva gjør vi da når regler, advarsler, påfølgende konsekvenser ikke har den ønskede effekt? Fler regler, konsekvenser, irettesettelser? Hm..

Hva med å prøve et annet tankesett? Read the rest of this entry

Kurs om evnerike elever for Haugalandsløftet 19.9.

haugalandslft Den 19. september holder Haugalandsløftet interkommunal kursdag. Et av tilbudene som settes opp for lærerne på Haugalandet er kurset «Evnerike elever – elever med stort læringspotensial» som jeg holder.

Når jeg holder kurs går jeg inn på hvordan vi som står i klasserommet hver dag kan gjenkjenne disse elevene, og ikke minst hvordan vi kan arbeide for å ivareta elevene faglig og sosialt. Dette skal være kunnskap som føles relevant og klasseromsnært, og da kommer det f.eks. slike tilbakemeldinger:

tilbkmld 1 tilbkmld 2

Se mer om kurset og påmelding på nettsiden: Interkommunal kursdag for skolene 19.9.16 – Haugalandsløftet.

Jeg gleder meg til å møte lærerne på Haugalandet!
– Hilsen Kari Kolberg 🙂

%d bloggers like this: