Etterlysning: eksamensbesvarelser VG3 norsk hovedmål m/karakter 5 el. 6

Norsklærere & elever i VGS: Her kommer forespørsel fra to studenter som skal skrive masteroppgave høsten 2017/våren 2018 i norskdidaktikk. De skal skrive om høytpresterende elever i argumenterende/resonnerende skriving. Nå er de på jakt etter eksamensbesvarelser i norsk hovedmål VG3, som ble vurdert til karakter 6 eller 5 i år. Det gjelder langsvarsoppgave 2 på årets eksamen.

Studentene skal analysere tekstene og finne ut hva som kjennetegner elevbesvarelsene.

Nå trenger studentene hjelp med å komme i kontakt med elever som har fått disse karakterene. (Utdanningsdirektoratet kunne ikke hjelpe, studentene må selv kontakte elevene direkte for å få tilgang til tekster.)

Derfor kommer forespørselen også her på Krumelurebloggen: Er du – eller kjenner du til – en elev som fikk 5 eller 6 i år? Kan du hjelpe? Kontakt Oda Korbi og Marianne Brevig:
odakkorbi@gmail.com eller marianne.brevig@gmail.com