Konferanse om elever med stort læringspotensial 8.-11.8.2018

echa2018_logov8.-11. august 2018 bør du planlegge en tur til Dublin og ECHAs 16. europeiske konferanse om elever med stort læringspotensial.

Temaet denne gang er «Working with Gifted Students in the 21st Century«.

Vertskapet for konferansen i Dublin er Center for Talented Youth – CTY – ved deres direktør Dr. Colm O’Reilly.

Han skriver i sin velkomsthilsen

On behalf of The Centre for Talented Youth, Ireland, I would like to extend a welcome to the 16th Conference of the European Council for High Ability to be held in Dublin in 2018. This event is intended to be an exceptional networking opportunity for educators, researchers, psychologists, teachers, parents and the highly able themselves to promote the exchange of information among people interested in this field.

Keynote speakers

ECHA-konferansen har alltid ettertraktede foredragsholdere fra feltet (som internasjonalt gjerne kalles «gifted education»). Denne gang kan du bl.a. lytte til:

 • Professor Francoys Gagne: Following talent development from DNA to outstanding achievements. (Ja, det er ham med DMGT-modellen!)
 • Professor Heidrun Stoeger: The self-regulated learning skills that every gifted student needs: A research review
 • Professor Tracy Cross: The lived experience of gifted students in school: 25 years of research on the stigma of giftedness and social coping

Det kommer garantert flere spennende navn på programmet i månedene som kommer, så følg med på nettsiden. Se nettsiden her: http://echa2018.info

Viktige datoer fremover

 • Registration Opens – July 3rd 2017
 • Deadline for Submission of Abstracts – February 21st 2018
 • Notification of Acceptance – March 23rd 2018
 • Deadline for Early Registration – May 31st 2018
 • Conference Dates – 8th – 11th August 2018

Konferansen har følgende deltakerpriser:

Forskning å vise frem?

Dersom du har forskning om evnerike barn/elever med stort læringspotensial som du ønsker å presentere under konferansen, så er «abstract submission» nå åpnet (Forskningsartikler, masteroppgaver osv. kan presenteres, se nettsiden). Jeg presenterte forskning fra min masteroppgave i Wien i 2016, noe som ble en god opplevelse.

Temaene man kan delta med er:

 • Designing programmes for gifted students
 • Social and Emotional well-being of gifted students.
 • Impact of the European talent Support Network
 • Technology and gifted students.
 • Working with gifted students in the classroom.
 • Research into giftedness.
 • Best practice for gifted students.
 • International perspectives of gifted education.
 • Twice exceptional Students
 • Working with gifted disadvantaged students

Endelig dato for innlevering av «abstracts» er 28.2.2018, så enda har du god tid!

Undertegnede har deltatt på ECHA-konferansene i 2012 (Münster – da var vi 2 norske…) og 2016 (Wien). Disse konferansene er en god mulighet til å bli kjent med andre som brenner for det samme fagfeltet, diskutere og lære fra andre på tvers av landegrenser og erfaringsbakgrunn. Det anbefales virkelig!

Ses vi i Dublin i august 2018?
– Mvh Kari